Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Povabilo k izpolnjevanju kratke anonimne ankete

Na Safe.si se trudimo, da bi bila naša spletna stran čim bolj pregledna in uporabna. Mnenje uporabnikov nam je zelo pomembno. Vabimo vas, da izpolnite kratko anonimno anketo o uporabnosti spletnega mesta Safe.si in nam ga pomagate narediti še bolj uporabnega.

Likovni natečaj 1. triada: »SEJFKO MI POMAGA VARNO UPORABLJATI INTERNET IN MOBILNI TELEFON«

Navodila za avtorje in njihove mentorje

Kdo lahko sodeluje ?

Na SAFE.SI nagradnem natečaju lahko sodelujejo učenci od prvega do vključno tretjega razreda osnovne šole. Učenci na natečaju lahko sodelujejo kot posamezniki ali v skupini, ki jo lahko sestavlja največ 6 učencev. Učenci oz. skupine učencev morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom mentorja, ki je dolžan koordinirati delo (izpolniti spletno prijavnico, posredovati izdelek, ipd.)

Prijava

Mentorji učence, ki se želijo pridružiti natečaju, prijavijo elektronsko prek spletne strani http://izobrazevanja.safe.si/natecaj. Rok za prijavo teme je 18. 12. 2015. Dodatna pojasnila po telefonu (01-5805387).

Kdaj je zadnji rok za oddajo izdelkov?

Rok za oddajo izdelkov je 25. 3. 2016.

Kako oddati končni izdelek?

Glede na obliko izdelkov jih lahko oddate na 3 načine:

  • osebno na naslov v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5
  • po navadni pošti na naslov: SAFE.SI, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
  • v elektronski obliki na naslov: http://izobrazevanja.safe.si/oddajaizdelkov

Tekmovalci oz. njihovi mentorji morajo izpolniti in skupaj z oddanim izdelkom oddati izjavo o avtorstvu. Tekmovalni izdelki so avtorsko delo. V skladu z izjavo o avtorstvu morajo biti vsi navedeni kandidati, ki izdelek oddajo, tudi avtorji izdelka.

Kakšne izdelke je mogoče prijaviti?

Sejfko je maskota projekta SAFE.SI in mladi računalniški strokovnjak, ki zna otrokom svetovati, kako varno deskati po spletu. Otroke pozivamo, naj nam pošljejo izdelke, npr. makete, maskote, plakate, risbe, stripe in podobne izdelke, ki prikazujejo maskoto Sejfko ali/in kako otroci s pomočjo Sejfkota ali doma ali v šoli uporabljajo internet, mobilne telefone, igrajo igrice.

Izbor zmagovalcev

Komisija, sestavljena iz strokovnjakov SAFE.SI projekta ter predstavnikov FDV bo ocenila:

  • ustreznost izdelka glede na kriterije natečaja,
  • kreativnost izdelka,
  • inovativnost tematike
  • ter uporabnost izdelka.

Nagrade, potrdila in zaključna prireditev

Podelili bomo zanimive in privlačne nagrade za tri najboljše. Mentorji nagrajenih izdelkov pa bodo prejeli potrdila o mentorstvu.

Vsem sodelujočim posameznikom oz. skupinam ter njihovim mentorjem bomo posredovali potrdila o sodelovanju v natečaju.

Datum zaključne prireditve, na kateri bomo slovesno razglasili avtorje nagrajenih izdelkov, bomo razglasili naknadno. Predvidoma bo zaključna prireditev potekala v mesecu maju 2016.

Pravice in pogoji

Organizatorji si pridržujejo pravico do brezplačne objave izdelkov v času trajanja natečaja in po njem na spletni strani www.safe.si in uporabo izdelkov na izobraževanjih in dogodkih v okviru projekta Safe.si.

Avtorji se strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe projekta SAFE.SI uporabijo njihovo delo v skladu s CC licenco Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod istimi pogoji 2.5  Slovenija in tako dovolijo, da se avtorsko delo in njegove predelave reproducirajo, distribuirajo, dajejo v najem, priobčijo javnosti in predelujejo pod pogoji, (1) da se navede avtorja, (2) da ne gre za komercialno uporabo in (3) da se izvirna dela/predelave naprej širijo pod istimi pogoji.

Dodatne informacije

info@safe.si  ali 01-580-5387.

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.