Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Video natečaj 3. triada: »PUŠČAMO PRIJAZNE DIGITALNE ODTISE- USTAVIMO SPLETNO TRPINČENJE!«

Navodila za avtorje in mentorje

Kdo lahko sodeluje ?

Na SAFE.SI nagradnem video natečaju lahko sodelujejo učenci od sedmega do devetega razreda osnovne šole. Učenci na natečaju lahko sodelujejo kot posamezniki ali v skupini, ki jo lahko sestavlja največ 6 učencev. Učenci oz. skupine učencev morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom mentorja, ki je dolžan koordinirati delo in zagotoviti skladnost s pravili natečaja (izpolniti prijavnico, izjavo o avtorstvu, posredovati izdelek, ipd.)

Prijava  

Mentorji učence, ki se želijo pridružiti natečaju, prijavijo elektronsko prek spletne strani http://izobrazevanja.safe.si/natecaj. Rok za prijavo teme je 18.12.2015. Dodatna pojasnila po telefonu (01-5805387).

Kdaj je zadnji rok za oddajo izdelkov?

Zadnji rok za oddajo izdelkov je 25.3.2016.

Kako oddati končni izdelek?

Video posnetek v ločljivosti 640 x 480 točk v dolžini največ 3 minute (bistvena je jedrnata in zgoščena predstavitev teme, ki pove bistvo) lahko pripravite v enem izmed naslednjih formatov: MPEG1, MPEG2, AVI, WMV in MP4. Video delo mora biti oddano kot ena sama datoteka. Omejitev velikosti posamezne oddane datoteke je 30 MB.

Video posnetke je možno oddati le preko spletnega obrazca: http://izobrazevanja.safe.si/oddajaizdelkov.

Tekmovalci oz. njihovi mentorji morajo izpolniti in skupaj z oddanim izdelkom oddati izjavo o avtorstvu. Tekmovalni izdelki so avtorsko delo. V skladu z izjavo o avtorstvu morajo biti vsi navedeni kandidati, ki izdelek oddajo, tudi avtorji izdelka.

Kako je z avtorskimi pravicami?

V primeru uporabe slike, glasbe, podobe, besedila ipd. drugega avtorja morajo tekmovalci v izdelku navesti vire, ki so jih uporabili. Bodite pozorni, morda bo potrebno povprašati izvirnega avtorja za dovoljenje za uporabo. Opozorite učence, da pomeni kršitev avtorskih pravic avtomatično diskvalifikacijo. S prijavo spletne vsebine avtorji izjavljajo, da je vsebina, ki so jo prijavili v natečaj (vključno s slikami, grafiko, videi itd.), njihovo originalno delo. Za morebitne spore med osebami, ki bi zahtevale avtorske pravice za vsebine, SAFE.SI ne bo prevzemal odgovornosti. S prijavo v natečaj vsak tekmovalec izjavlja, da vsebina ne posega v pravice tretje osebe. Tekmovalci oz. njihovi mentorji so dolžni izpolniti in skupaj z oddanim izdelkom oddati poseben obrazec, ki vključuje podatke o avtorju ter izjavo o avtorstvu. Obrazec je na voljo v spletnem formularju za oddajo izdelka. Tekmovalni izdelki so avtorsko delo. Prepovedana je uporaba že narejenih video-, avdio- ali grafičnih elementov, katerih avtor ni udeleženec natečaja. V skladu z izjavo o avtorstvu organizator natečaja sprejema domnevo, da ima avtor video posnetka na uporabljenem materialu (video, zvok, grafika) vse potrebne avtorske pravice oziroma dovoljenja za uporabo. če bi se kasneje na podlagi pritožbe imetnika avtorskih pravic izkazalo nasprotno, je avtor video posnetka dolžan prevzeti vse morebitne kazenske in civilne zahtevke pravega avtorja.

Kako je z uporabo glasbene podlage v izdelku?

Tekmovalcem ni dovoljeno uporabiti glasbe, ki ni prosto na voljo javnosti oziroma za katero avtorjev niso prosili za dovoljenje v skladu z nacionalno zakonodajo.  Pri izboru glasbene podlage vam priporočamo, da izberete glasbo, ki ni avtorsko zaščitena oz. ste predhodno pridobili dovoljenje avtorjev za njihovo objavo. 

Nezaščiteno glasbeno podlago lahko pridobite na naslednjih spletnih povezavah:

Lahko pa uporabite tudi drugo na spletu prosto dostopno glasbo. Na koncu izdelka je potrebno navesti vir in v oklepaju pripisati CC, na primer »The Paperhead - Back To Those Days« (CC).

Za uporabo avtorsko zaščitene glasbe predhodno pridobite dovoljenje avtorjev. To tudi zapišite na koncu pri uporabljenih virih, na primer »Zoran Predin – Na svoji strani« (avtor je dovolil uporabo pesmi). Posredujte pa nam tudi ustrezno dokazilo (npr. email), da avtor dovoljuje uporabo pesmi oz. glasbe.

Avtorje izdelkov in njihove mentorje naprošamo, da izrecno sledijo danim navodilom glede uporabe glasbe v svojih izdelkih. V nasprotnem primeru sme žirija neustrezne izdelke brez nadaljnjih obrazložitev izločiti iz natečaja.

Tematika izdelkov

Zelo razširjen pojav nadlegovanja prek spleta in novih tehnologij je medvrstniško nasilje. Otroci uporabljajo internet in mobilne telefone za razpošiljanje zaničljivih, grozilnih in poniževalnih sporočil, za širjenje ponižujočih slik in video posnetkov, ki dosežejo veliko občinstva v zelo kratkem času in ostanejo na spletu za vedno. Pogosto se žaljivo obnašanje med vrstniki tako s strani nadlegovalca kot žrtve razume kot le šala. Zaradi tega je nevarno, da tako vedenje »nasilje kot zabava«, ki se pojavlja med mladimi, postane sprejemljivo obnašanje. Kar pa je seveda nedopustno,  saj ima tovrstno trpinčenje lahko resne posledice in vodi v depresijo, izolacijo in samo-poškodbe. Spletnega nadlegovanja v nobenem primeru ne smemo tolerirati in je potrebno takoj, ko se pojav zazna, ustrezno ukrepati. Razmislite, kako lahko ravnamo kot priče vrstniškega nasilja na spletu? Kako lahko podpremo žrtev, ne da bi stopnjevali ali nadaljevali konflikt z nasilnežem in ogrožali še sebe. Video posnetki lahko predstavijo navdihujoče načine reševanja problemov spletnega trpinčenja s pomočjo prič, ki niso le opazovalci, ampak pozitivno pripomorejo k dobri rešitvi za vse udeležene.

Kot dodatna pomoč pri pripravi izdelka lahko služi spletna stran Centra za varnejši internet SAFE-SI: www.safe.si.

Kakšne izdelke je mogoče prijaviti?

Učenci tretje triade na razpisano temo pripravijo video posnetek, ki sme biti dolg največ 180 sekund, hkrati pa ne sme biti krajši od 30 sekund. Posnet je lahko s fotografskim aparatom, mobilno napravo ali video kamero.

Komisija bo ocenjevala tako kakovost filma v smislu vsebinske predstavitve teme kot tudi tehnično izvedbo/izdelavo videa. Zaželena je uporaba montaže in dodajanje kvalitetnega zvoka in slike.

Izbor zmagovalcev

Komisija, sestavljena iz strokovnjakov SAFE.SI projekta ter predstavnikov FDV bo prijavljene izdelke, ki bodo ustrezali kriterijem natečaja, ocenila od 1 do 5 glede na sledeče kvalitete:

  • Kreativnost: pristop, način podajanja vsebine, vizualna predstavitev, oblikovanje, vsebina je zanimivo podana glede na izbrano tematiko in ciljno občinstvo, privlačna in nadihujoča za gledalce
  • Inovativnost: izvirnost ideje, tematike izdelka
  • Tehnična izvedba: ravnovesje video in avdio podlage, pravilna uporaba tehnik snemanja, obdelave zvoka ter montaže, kakovost slike, zvoka, svetlobe
  • Uporabnost: uporabniku razumljiv, prijazen in koristen izdelek – poučen, informativen, spodbuja k premisleku in povečuje razumevanje, predstavlja pozitivno izkušnjo za gledalca.

Nagrade, potrdila in zaključna prireditev

Podelili bomo zanimive in privlačne nagrade za tri najboljše. Mentorji nagrajenih izdelkov pa bodo prejeli potrdila o mentorstvu.

Vsem sodelujočim posameznikom oz. skupinam ter njihovim mentorjem bomo posredovali potrdila o sodelovanju v natečaju.

Datum zaključne prireditve, na kateri bomo slovesno razglasili avtorje nagrajenih izdelkov, bomo razglasili naknadno. Predvidoma bo zaključna prireditev potekala v mesecu maju 2016.

Pravice in pogoji

Organizatorji si pridržujejo pravico do brezplačne objave izdelkov v času trajanja natečaja in po njem na spletni strani www.safe.si in uporabo izdelkov na izobraževanjih in dogodkih v okviru projekta Safe.si.  

Avtorji se strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe projekta SAFE-SI uporabijo njihovo delo v skladu s CC licenco Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod istimi pogoji 2.5  Slovenija in tako dovolijo, da se avtorsko delo in njegove predelave reproducirajo, distribuirajo, dajejo v najem, priobčijo javnosti in predelujejo pod pogoji, (1) da se navede avtorja, (2) da ne gre za komercialno uporabo in (3) da se izvirna dela/predelave naprej širijo pod istimi pogoji.

Dodatne informacije

info@safe.si ali 01-580-5387.

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.