Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

NATEČAJ ZA 1. TRIADO OŠ: Sejfko likovni natečaj

SEJFKO NAGRADNI LIKOVNI NATEČAJ »SEJFKO MI POMAGA VARNO UPORABLJATI INTERNET IN MOBILNI TELEFON«

Navodila za avtorje in njihove mentorje

Kdo lahko sodeluje?

Na SAFE.SI nagradnem natečaju lahko sodelujejo učenci od prvega do vključno tretjega razreda osnovne šole. Učenci na natečaju lahko sodelujejo kot posamezniki ali v skupini, ki jo lahko sestavlja največ šest učencev. Učenci oz. skupine učencev morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom mentorja, ki je dolžan koordinirati delo (izpolniti spletno prijavnico, posredovati izdelek, ipd.).

Kakšne izdelke je mogoče prijaviti?

Sejfko je maskota projekta SAFE.SI in mladi računalniški strokovnjak, ki zna otrokom svetovati, kako varno deskati po spletu. Otroke pozivamo, naj nam pošljejo izdelke, npr. makete, plakate, risbe, stripe, ki prikazujejo, kako s pomočjo Sejfkota doma ali v šoli uporabljajo internet, mobilne telefone, igrajo igrice.

Prijava

Mentorji oddajo prijavo na natečaj elektronsko prek spletne strani https://izobrazevanja.safe.si/natecaj. Rok za prijavo je 18.1.2019. Imena in priimke sodelujočih učencev nam boste posredovali ob oddaji izdelka. Dodatna pojasnila po telefonu (01 5805 354).

Kdaj je zadnji rok za oddajo izdelkov?

Rok za oddajo izdelkov je 5.4.2019.

Kako oddati končni izdelek?

  • osebno na naslov v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5,
  • po navadni pošti na naslov: SAFE.SI, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana,
  • preko obrazca na povezavi https://izobrazevanja.safe.si/ODDAJAnatecaj 

Tekmovalci oz. njihovi mentorji morajo izpolniti in skupaj z izdelkom oddati izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov. Tekmovalni izdelki so avtorsko delo. V skladu z izjavo o avtorstvu morajo biti vsi navedeni kandidati, ki izdelek oddajo, tudi avtorji izdelka.

Pravice in pogoji

Organizatorji si pridržujejo pravico do brezplačne objave izdelkov v času trajanja natečaja in po njem na spletni strani www.safe.si.

Avtorji se strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe projekta SAFE.SI uporabijo njihovo delo v skladu s CC licenco Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod istimi pogoji 2.5 Slovenija in tako dovolijo, da se avtorsko delo in njegove predelave reproducirajo, distribuirajo, dajejo v najem, priobčijo javnosti in predelujejo pod pogoji, (1) da se navede avtorja, (2) da ne gre za komercialno uporabo in (3) da se izvirna dela/predelave naprej širijo pod istimi pogoji.

Varovanje osebnih podatkov

Šola mora predhodno pridobiti pisna soglasja staršev za sodelovanje otrok na Safe.si natečaju. Ta soglasja hrani šola in jih po potrebi predloži organizatorju natečaja. Šola bo prav tako predhodno pridobila pisna soglasja staršev za obdelavo osebnih podatkov otrok skladno z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov za namene sodelovanja na natečaju (npr. objava na spletni strani projekta, na družabnih omrežjih projekta, sodelovanje in udeležba na zaključnem dogodku ipd.).

Izbor zmagovalcev

Komisija, sestavljena iz strokovnjakov SAFE.SI projekta ter predstavnikov FDV, bo ocenila ustreznost izdelka glede na kriterije natečaja, kreativnost izdelka, inovativnost tematike in uporabnost izdelkov ter podelila zanimive in privlačne nagrade za tri najboljše. Mentorji nagrajenih izdelkov pa bodo prejeli potrdila o mentorstvu.

Vsem sodelujočim posameznikom oz. skupinam ter njihovim mentorjem bomo posredovali potrdila o udeležbi.

Zaključni dogodek in razglasitev rezultatov

Avtorji nagrajenih izdelkov in njihovi mentorji bodo na začetku meseca maja 2019 povabljeni na zaključni dogodek, ki bo potekal v četrtek, 30.5.2019, na izbrani lokaciji v Ljubljani. Zmagovalce natečaja v vseh treh kategorijah bomo razglasili na zaključnem dogodku. Rezultati natečaja bodo po uradni razglasitvi rezultatov prav tako objavljeni na spletni strani projekta.

Dodatne informacije

info@safe.si ali 01-580-5354.

PriponkaVelikost
Microsoft Office document icon Izjava o avtorstvu49 KB

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.