Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

NATEČAJ ZA 1. TRIADO OŠ: Sejfko mi pomaga

SEJFKO NAGRADNI LIKOVNI NATEČAJ » SEJFKO MI POMAGA VARNO UPORABLJATI INTERNET IN MOBILNI TELEFON« - Navodila za avtorje in njihove mentorje

Kdo lahko sodeluje?

Na SAFE.SI nagradnem natečaju lahko sodelujejo učenci od prvega do vključno tretjega razreda osnovne šole. Učenci na natečaju lahko sodelujejo kot posamezniki ali v skupini, ki jo lahko sestavlja največ šest učencev. Učenci oz. skupine učencev morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom mentorja, ki je dolžan koordinirati delo (izpolniti spletno prijavnico, posredovati izdelek, oddati izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov, ipd.)

Kakšne izdelke je mogoče prijaviti?

Sejfko je maskota projekta SAFE.SI, ki obvlada internet in zna otrokom svetovati, kako varno uporabljati nove tehnologije. Otroke pozivamo, naj nam pošljejo izdelke, npr. makete, plakate, risbe, stripe, ki prikazujejo, kako s pomočjo Sejfkota doma ali v šoli pametno in odgovorno uporabljajo internet, mobilne telefone, igrajo igrice ...

Kdaj je zadnji rok za oddajo izdelkov?

Rok za oddajo izdelkov je 28. 3. 2017.

Kako oddati končni izdelek?

  • osebno na naslov v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5
  • po navadni pošti na naslov: SAFE.SI, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Tekmovalci oz. njihovi mentorji morajo izpolniti in skupaj z oddanim izdelkom oddati izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov. Tekmovalni izdelki so avtorsko delo. V skladu z izjavo o avtorstvu morajo biti vsi navedeni kandidati, ki izdelek oddajo, tudi avtorji izdelka.

Varovanje osebnih podatkov

Šola mora predhodno pridobiti pisna soglasja staršev za sodelovanje otrok na Safe.si natečaju. Ta soglasja hrani šola in jih po potrebi predloži organizatorju natečaja. Šola bo prav tako predhodno pridobila pisna soglasja staršev za obdelavo osebnih podatkov otrok skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) za namene sodelovanja na natečaju (npr. objava na spletni strani projekta, na družabnih omrežjih projekta, sodelovanje in udeležba na zaključnem dogodku, ipd).

Pravice in pogoji

Organizatorji si pridržujejo pravico do brezplačne objave izdelkov v času trajanja natečaja in po njem na spletni strani www.safe.si

Avtorji se strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe projekta SAFE.SI uporabijo njihovo delo v skladu s CC licenco Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod istimi pogoji 2.5  Slovenija in tako dovolijo, da se avtorsko delo in njegove predelave reproducirajo, distribuirajo, dajejo v najem, priobčijo javnosti in predelujejo pod pogoji, (1) da se navede avtorja, (2) da ne gre za komercialno uporabo in (3) da se izvirna dela/predelave naprej širijo pod istimi pogoji.

Izbor zmagovalcev

Komisija, sestavljena iz strokovnjakov SAFE.SI projekta ter predstavnikov FDV bo ocenila ustreznost izdelka glede na kriterije natečaja, kreativnost izdelka, inovativnost tematike in uporabnost izdelkov ter podelila zanimive in privlačne nagrade za tri najboljše. Mentorji nagrajenih izdelkov pa bodo prejeli potrdila o mentorstvu.

Vsem sodelujočim posameznikom oz. skupinam ter njihovim mentorjem bomo posredovali potrdila o udeležbi.

Zmagovalce natečaja v vseh treh kategorijah bomo razglasili 17. 5. 2017 na zaključnem dogodku. Rezultati natečaja bodo prav tako objavljeni na spletni strani projekta.

Dodatne informacije?

info@safe.si ali 01-580-5387.

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.