Natečaj za 1. triado SEJFKO USTVARJALNI NATEČAJ 2022/23

SEJFKO NAGRADNI USTVARJALNI NATEČAJ »DOBRO POČUTJE IN INTERNET«

Navodila za avtorje in njihove mentorje

Kdo lahko sodeluje?

Na SAFE.SI nagradnem natečaju lahko sodelujejo učenci od prvega do vključno tretjega razreda osnovne šole. Učenci na natečaju lahko sodelujejo kot posamezniki ali v skupini, ki jo lahko sestavlja največ šest učencev. Učenci oz. skupine učencev morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom mentorja, ki je dolžan koordinirati delo (izpolniti spletno prijavnico, posredovati izdelek ipd.).

Predstavitev teme

Je moč tehnologije uporabljati na človeku ter njegovemu zdravju in počutju prijazen način, da nam služi in nam pomaga pri doseganju lastnih ciljev, namesto da nas pri tem moti, prekinja in ovira ter slabša naše počutje in odnose? Kako torej tehnologije uporabljati na način, da pozitivno prispevajo k našemu splošnemu fizičnemu in psihičnemu dobremu počutju in zdravju? Kako lahko pri uporabi sami pazimo in skrbimo za svoje mentalno, fizično in emocionalno zdravje in tudi za dobrobit drugih, internet uporabljamo na način, ki je udoben, varen, nas zadovoljuje in izpolnjuje? Kje je zame idealno ravnotežje med koristmi in slabimi vplivi, ki jih imam od uporabe tehnologije?

Učenci in učenke naj pripravijo izdelek na temo vpliva interneta na dobro počutje, za katerega lahko kot iztočnico vzamejo katerega od naslednjih tematskih sklopov.

  • PREZASEDENOST Z INTERNETOM: Otroci lahko v svojih izdelkih predstavijo posledice prezasedenosti s tehnologijo oz. vpliv pretirane rabe tehnologije na kakovost spanja. Dober in dovolj dolg spanec je namreč zelo pomemben za zdravje in dobro počutje. Še posebej za otroke in mladostnike, ki še rastejo in se razvijajo. 2 uri pred spanjem naj ne bi uporabljali naprav z zasloni zaradi modre svetlobe in drugih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost spanca. Noč je namenjena počitku tako telesa, kakor tudi možganov, zato je pomembno, da je telefon ponoči ugasnjen in da ga nimamo v spalnici. Zjutraj nas pa lahko zbudi navadna budilka.
  • STRAŠLJIVA VERIŽNA PISMA: Strašljiva verižna pisma imajo strašljivo vsebino in se običajno zaključijo s stavkom: če ne boš tega sporočila poslal vsaj toliko in toliko ljudem, se bo zgodilo nekaj hudega. Skoraj vsakdo je že kdaj prejel katero od teh pisem, ki so govorila o nekom, ki se je ubil in zdaj kot duh zahteva od drugih, da pošljejo sporočilo naprej, ali celo kaj naredijo, sicer zagrozi s hudimi ukrepi. Namen teh pisem je strašiti druge. Čeprav gre za izmišljotine, pa se marsikdo prestraši teh sporočil, ima zaradi njih nočne more in jih v strahu pošlje naprej. V pomoč pri pripravi izdelka je otrokom lahko drevo odločanja »Prejel si verižno pismo«, ki vam je na voljo prek povezave: https://safe.si/gradiva/drevesa-odlocanja/drevo-odlocanja-prejel-si-verizno-pismo.

Kakšne izdelke je mogoče prijaviti?

Učenci in učenke lahko sodelujejo z različnimi izdelki (npr. s plakati, risbami, stripi, zgodbami, pesmicami), ki se navezujejo na temo vpliva interneta na dobro počutje.

Prijava

Rok za prijavo na natečaj je 20.1.2023, in sicer tako, da mentor odda elektronsko prijavo preko spletne strani https://izobrazevanja.safe.si/NATECAJ.

Dodatna pojasnila so na voljo po telefonu (01 5805 354).

Kdaj je zadnji rok za oddajo izdelkov?

Rok za oddajo izdelkov je 7.4.2023.

Kako oddati končni izdelek?

  • Osebno na naslov v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5,
  • po navadni pošti na naslov: SAFE.SI, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana,
  • po elektronski pošti na naslov info@safe.si oz. preko spletne strani WeTransfer natančna navodila za samo oddajo bomo objavili naknadno.

Tekmovalci oz. njihovi mentorji morajo izpolniti in skupaj z izdelkom oddati izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov. Tekmovalni izdelki so avtorsko delo. V skladu z izjavo o avtorstvu morajo biti vsi navedeni kandidati, ki izdelek oddajo, tudi avtorji izdelka.

Pravice in pogoji

Organizatorji si pridržujejo pravico do brezplačne objave izdelkov v času trajanja natečaja in po njem na spletni strani www.safe.si.

Avtorji se strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe projekta SAFE.SI uporabijo njihovo delo v skladu s CC licenco Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 (CC-BY-NC-ND 4.0). V skladu s to licenco je dovoljeno kopiranje in razširjanje dela v kakršnemkoli mediju pod pogoji, (1) da se navede avtor, (2) da ne gre za komercialno uporabo in (3) da se izvirna dela naprej širijo brez predelav.

Varovanje osebnih podatkov

Šola mora predhodno pridobiti pisna soglasja staršev za sodelovanje otrok na Safe.si natečaju. Ta soglasja hrani šola in jih po potrebi predloži organizatorju natečaja. Šola bo prav tako predhodno pridobila pisna soglasja staršev za obdelavo osebnih podatkov otrok skladno z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov za namene sodelovanja na natečaju (npr. objava na spletni strani projekta, na profilih projekta na družabnih omrežjih, sodelovanje in udeležba na zaključnem dogodku ipd.).

Izbor zmagovalcev

Komisija, sestavljena iz strokovnjakov SAFE.SI projekta ter predstavnikov FDV, bo ocenila ustreznost izdelka glede na kriterije natečaja, kreativnost izdelka, inovativnost teme in uporabnost izdelkov ter podelila zanimive in privlačne nagrade za tri najboljše. Mentorji nagrajenih izdelkov pa bodo prejeli potrdila o mentorstvu.

Vsem sodelujočim posameznikom oz. skupinam ter njihovim mentorjem bomo posredovali potrdila o udeležbi na natečaju.

Zaključni dogodek in razglasitev rezultatov

Avtorji nagrajenih izdelkov in njihovi mentorji bodo ob koncu meseca aprila 2023 povabljeni na zaključni dogodek, ki bo potekal meseca maja 2023 (točen datum prireditve bomo sporočili naknadno). Zmagovalce natečaja v vseh treh kategorijah bomo prav tako razglasili v mesecu maju 2023 na zaključnem dogodku. Rezultati natečaja bodo po uradni razglasitvi rezultatov objavljeni tudi na spletni strani projekta.

Dodatne informacije

info@safe.si ali 01 5805 354.