Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Povabilo k izpolnjevanju kratke anonimne ankete

Na Safe.si se trudimo, da bi bila naša spletna stran čim bolj pregledna in uporabna. Mnenje uporabnikov nam je zelo pomembno. Vabimo vas, da izpolnite kratko anonimno anketo o uporabnosti spletnega mesta Safe.si in nam ga pomagate narediti še bolj uporabnega.

NATEČAJ ZA 2. TRIADO OŠ: Anketa po šolskih ulicah

SAFE.SI NATEČAJ: ANKETA PO ŠOLSKIH »ULICAH«: VARNI IN ODGOVORNI NA SPLETU?!- KAKŠNO JE PA TVOJE MNENJE … - Navodila za avtorje in njihove mentorje

Kdo lahko sodeluje?

Na SAFE.SI nagradnem natečaju lahko sodelujejo učenci od četrtega do vključno šestega razreda osnovne šole. Učenci na natečaju lahko sodelujejo kot posamezniki ali v skupini, ki jo lahko sestavlja največ šest učencev. Učenci oz. skupine učencev morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom mentorja, ki je dolžan koordinirati delo (izpolniti spletno prijavnico, posredovati izdelek, izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov, ipd.).

Tema - VARNI IN ODGOVORNI NA SPLETU?!- KAKŠNO JE PA TVOJE MNENJE…: 

Kako mladi vidijo odgovorno in varno rabo spleta? Kaj si osnovnošolci sploh predstavljajo pod temi pojmi oz. kako se dejansko soočajo s potencialnimi spletnimi nevarnostmi in težavami. Zanima nas mnenje mladih, njihova stališča, nasveti in predlogi rešitev. Učence druge triade torej vabimo, da z anketo preverijo utrip na šolskih hodnikih ter se pri svojih sošolcih in/ali učencih drugih razredov pozanimajo, kako bi reševali nek konkreten problem oz. težavo, ki se lahko pojavi pri uporabi interneta oz. mobilnih naprav.  Rezultate ankete pa naj predstavijo v obliki infografike.

Za lažjo predstavo podajamo nekaj primerov anketnih vprašanj, vendar pa je zelo dobrodošlo, da tudi sami poiščejo svoje primere vprašanj za izvedbo ankete.  

PRIMERI ANKETNIH VPRAŠANJ:

  • Ali te moti, če nekdo nonstop preverja svoj telefon?
  • Ali bi poslal osebno sliko prek Snapchata?
  • Kaj bi sporočil tistim, ki so žrtve spletnega ustrahovanja?
  • Kako naj po tvoje ravna tisti, ki je priča trpinčenju nekoga na spletu?

Kot dodatna pomoč pri pripravi izdelka lahko služi spletna stran točke osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav SAFE.SI: www.safe.si.

Kakšne izdelke je mogoče prijaviti ?

Plakat, miselni vzorec ali infografiko v kakršnikoli obliki, s katero učenci predstavijo rezultate ankete.

Kaj je infografika? Infografika oz. informacijska grafika je neke vrste nadgradnja miselnega vzorca, ki nam omogoča predstavitev podatkov s pomočjo grafičnih elementov. Na spletu obstaja vrsta brezplačnih orodij, ki nam lahko pomagajo pri gradnji infografik. Spodaj prilagamo primer brezplačnega spletnega servisa, ki nam omogoča izdelavo infografik na podlagi vnaprej definiranih predlog, v katerega vnesemo podatke, ki jih želimo prikazati:

Pri uporabi tovrstnih obstoječih predlog je potrebno obvezno navesti vir in licenco, če za uporabljeno predlogo obstaja.

Kdaj je zadnji rok za oddajo izdelkov?

Rok za oddajo izdelkov je 28. 3. 2017.

Kako oddati končni izdelek?

  • osebno na naslov v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5
  • po navadni pošti na naslov: SAFE.SI, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
  • oddaja izdelka prek spletnega obrazca: https://www.1ka.si/NATECAJoddajaIZDELKA

Tekmovalci oz. njihovi mentorji morajo izpolniti in skupaj z oddanim izdelkom oddati izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov. Tekmovalni izdelki so avtorsko delo. V skladu z izjavo o avtorstvu morajo biti vsi navedeni kandidati, ki izdelek oddajo, tudi avtorji izdelka.

Kako je z avtorskimi pravicami?

V primeru uporabe slike, glasbe, podobe, besedila ipd. drugega avtorja morajo tekmovalci v projektu navesti vire, ki so jih uporabili. Opozorite učence, da pomeni kršitev avtorskih pravic avtomatično diskvalifikacijo. S prijavo spletne vsebine avtorji izjavljajo, da je vsebina, ki so jo prijavili v natečaj (vključno s slikami, grafiko, videi itd.), njihovo originalno delo.

Za morebitne spore med osebami, ki bi zahtevale avtorske pravice za vsebine, SAFE.SI ne bo prevzemal odgovornosti. S prijavo v natečaj vsak tekmovalec izjavlja, da vsebina ne posega v pravice tretje osebe. Če se med izborom pojavi upravičen sum, da oseba ni avtor izdelka, sme žirija takšen izdelek brez nadaljnjih obrazložitev izločiti iz natečaja.

Varovanje osebnih podatkov

Šola mora predhodno pridobiti pisna soglasja staršev za sodelovanje otrok na Safe.si natečaju. Ta soglasja hrani šola in jih po potrebi predloži organizatorju natečaja. Šola bo prav tako predhodno pridobila pisna soglasja staršev za obdelavo osebnih podatkov otrok skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) za namene sodelovanja na natečaju (npr. objava na spletni strani projekta, na družabnih omrežjih projekta, sodelovanje in udeležba na zaključnem dogodku, ipd).

Pravice in pogoji

Organizatorji si pridržujejo pravico do brezplačne objave izdelkov v času trajanja natečaja in po njem na spletni strani www.safe.si

Avtorji se strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe projekta SAFE.SI uporabijo njihovo delo v skladu s CC licenco Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod istimi pogoji 2.5  Slovenija in tako dovolijo, da se avtorsko delo in njegove predelave reproducirajo, distribuirajo, dajejo v najem, priobčijo javnosti in predelujejo pod pogoji, (1) da se navede avtorja, (2) da ne gre za komercialno uporabo in (3) da se izvirna dela/predelave naprej širijo pod istimi pogoji.

Izbor zmagovalcev

Komisija, sestavljena iz strokovnjakov SAFE.SI projekta ter predstavnikov FDV bo od 1 do 5 ocenila sledeče kvalitete izdelka: ustreznost izdelka glede na kriterije natečaja, kreativnost in inovativnost izdelka, uporabnost izdelkov ter podelila zanimive in privlačne nagrade za tri najboljše. Mentorji nagrajenih izdelkov pa bodo prejeli potrdila o mentorstvu.

Vsem sodelujočim posameznikom oz. skupinam ter njihovim mentorjem bomo posredovali potrdila o udeležbi.

Zmagovalce natečaja v vseh treh kategorijah bomo razglasili 17. 5. 2017 na zaključnem dogodku. Rezultati natečaja bodo prav tako objavljeni na spletni strani projekta.

Dodatne informacije?

e-mail naslov: info@safe.si  ali 01-580-5387.

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.