Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

NATEČAJ ZA 2. TRIADO OŠ: Safe.si strip natečaj

SAFE.SI NATEČAJ: KRITIČNA UPORABA INTERNETA - NE VERJEMI VSEMU, KAR NAJDEŠ NA SPLETU!

Avtorji naj pripravijo strip »Ne verjemi vsemu, kar najdeš na spletu«.  

Vse bolj postaja pomembno, da znajo otroci in mladostniki kritično presojati informacije, ki jih najdejo na spletu. Učenje prepoznavanja dobrih in koristnih spletnih virov je ena izmed ključnih življenjskih spretnosti. S tem si lahko pomagate, da ne bi bili videti neumno ali pa da bi škodili sebi ali drugim z upoštevanjem napačnih nasvetov ali celo nasedli spletnim goljufom (npr., prek lažnih nagradnih iger). Za varnost je tako pomembno prepoznati zanesljive in varne strani, da bi preprečili krajo identitete ali nevarne stike na spletu. Kadar obiščete neko stran, morate biti sposobni oceniti, če je kaj sumljivega in ali nas želijo prevarati. Prevare potekajo tudi preko vdorov v e-pošto ali račune na družabnih omrežjih prijateljev. Primer je prevara, ko od prijatelja dobite sporočilo, da je na potovanju doživel nesrečo in da nujno potrebuje pomoč ter da mu pošljite denar. Problematična so tudi različna »verižna pisma za srečo«, ki krožijo po spletu in družabnih omrežjih ter skušajo prejemnike teh pisem z grožnjami z različnimi nesrečami prisiliti v posredovanje teh pisem prijateljem.

Ne verjemite vsemu, kar preberete na internetu. Pravzaprav je bolje, da dvomite o vsem, kar berete, ali vidite. Ker je na internetu vse več lažnih novic, ki jih poznamo tudi pod angleškim izrazom fake news, in drugih laži, je treba biti pozoren in se naučiti prepoznavati, katere novice so prave in katere ne. Živimo v vse bolj povezanem svetu informacij, v katerem je širjenje lažnih novic precej enostavno, zato moramo biti pri branju novic in sprejemanju različnih informacij vedno bolj kritični. Do vsake nenavadne ali neverjetne slike, video posnetka ipd. moramo imeti kritični pristop. Danes je s programi, ki so prosto dostopni vsem, čisto enostavno ponarejati fotografije in video posnetke. Potrebno je tudi kritično presojanje vsebin oglasov, na katere lahko naletite med brskanjem po spletu. Med oglasi je namreč veliko zavajajočih: »Nauči se tuj jezik v 14 dnevih«, »Shujšaj 20 kg v 14 dnevih« ipd.

Želimo spodbuditi tudi pogovor o različnih spletnih izzivih s poudarkom na njihovi kritični presoji. Mladi velikokrat čutijo, da morajo sodelovati v takšnih izzivih zaradi groženj, ki jih vsebuje izziv, in zaradi pritiska vrstnikov. Starši in učitelji naj dajo otrokom vedeti, da je popolnoma v redu, če ne sodelujejo v igrah in izzivih, ob katerih se ne počutijo varno. Pomembno je, da se pogovorijo z njimi o tem, da naj otroci ne počnejo nečesa, ob čemer jim je neprijetno ali jim lahko škoduje.

Kot dodatna pomoč vam lahko služi spletna stran Centra za varnejši internet SAFE.SI: www.safe.si.

Navodila za avtorje in njihove mentorje

Kdo lahko sodeluje ?

Na SAFE.SI nagradnem natečaju lahko sodelujejo učenci od četrtega do vključno šestega razreda osnovne šole. Učenci lahko sodelujejo kot posamezniki ali v skupini največ šest učencev. Učenci oz. skupine učencev morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom mentorja, ki je dolžan koordinirati delo (izpolniti spletno prijavnico, posredovati izdelek, izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov ipd.).

Kakšne izdelke je mogoče prijaviti?

Strip v kakršnikoli obliki ali formatu (risani, foto strip, strip v obliki ppt prezentacije, html ...), ki se bo navezoval na predpisano temo.

Prijava

Mentorji oddajo prijavo na natečaj elektronsko prek spletne strani https://izobrazevanja.safe.si/natecaj. Rok za prijavo je 18.1.2019. Imena in priimke sodelujočih učencev nam boste posredovali ob oddaji izdelka. Dodatna pojasnila po telefonu (01 5805 354).

Kdaj je zadnji rok za oddajo izdelkov?

Rok za oddajo izdelkov je 5.4.2019.

Kako oddati končni izdelek?

  • osebno na naslov v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5,
  • po navadni pošti na naslov: SAFE.SI, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana,
  • preko obrazca na povezavi https://izobrazevanja.safe.si/ODDAJAnatecaj

Tekmovalci oz. njihovi mentorji morajo izpolniti in skupaj z oddanim izdelkom oddati izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov. Tekmovalni izdelki so avtorsko delo. V skladu z izjavo o avtorstvu morajo biti vsi navedeni kandidati, ki izdelek oddajo, tudi avtorji izdelka.

Kako je z avtorskimi pravicami?

V primeru uporabe slike, glasbe, podobe, besedila ipd. drugega avtorja morajo tekmovalci v projektu navesti vire, ki so jih uporabili. Opozorite učence, da pomeni kršitev avtorskih pravic avtomatično diskvalifikacijo. S prijavo spletne vsebine avtorji izjavljajo, da je vsebina, ki so jo prijavili v natečaj (vključno s slikami, grafiko, videi itd.), njihovo avtorsko delo.

Za morebitne spore med osebami, ki bi zahtevale avtorske pravice za vsebine, SAFE.SI ne bo prevzemal odgovornosti. S prijavo v natečaj vsak tekmovalec izjavlja, da vsebina ne posega v pravice tretje osebe. Če se med izborom pojavi upravičen sum, da oseba ni avtor izdelka, sme žirija takšen izdelek brez nadaljnjih obrazložitev izločiti iz natečaja.

Pravice in pogoji

Organizatorji si pridržujejo pravico do brezplačne objave izdelkov v času trajanja natečaja in po njem na spletni strani www.safe.si

Avtorji se strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe projekta SAFE.SI uporabijo njihovo delo v skladu s CC licenco Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod istimi pogoji 2.5 Slovenija in tako dovolijo, da se avtorsko delo in njegove predelave reproducirajo, distribuirajo, dajejo v najem, priobčijo javnosti in predelujejo pod pogoji, (1) da se navede avtorja, (2) da ne gre za komercialno uporabo in (3) da se izvirna dela/predelave naprej širijo pod istimi pogoji.

Varovanje osebnih podatkov

Šola mora predhodno pridobiti pisna soglasja staršev za sodelovanje otrok na Safe.si natečaju. Ta soglasja hrani šola in jih po potrebi predloži organizatorju natečaja. Šola bo prav tako predhodno pridobila pisna soglasja staršev za obdelavo osebnih podatkov otrok skladno z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov za namene sodelovanja na natečaju (npr. objava na spletni strani projekta, na družabnih omrežjih projekta, sodelovanje in udeležba na zaključnem dogodku ipd).

Izbor zmagovalcev

Komisija, sestavljena iz strokovnjakov SAFE.SI projekta ter predstavnikov FDV bo ocenjevala: ustreznost izdelka glede na kriterije natečaja, kreativnost in inovativnost izdelka, uporabnost izdelka ter podelila zanimive in privlačne nagrade za tri najboljše. Mentorji nagrajenih izdelkov bodo prejeli potrdila o mentorstvu.

Vsem sodelujočim posameznikom oz. skupinam ter njihovim mentorjem bomo posredovali potrdila o udeležbi.

Zaključni dogodek in objava rezultatov

Avtorji nagrajenih izdelkov in njihovi mentorji bodo na začetku meseca maja 2019 povabljeni na zaključni dogodek, ki bo potekal v četrtek, 30.5.2019, na izbrani lokaciji v Ljubljani. Zmagovalce natečaja v vseh treh kategorijah bomo razglasili na zaključnem dogodku. Rezultati natečaja bodo po uradni razglasitvi rezultatov prav tako objavljeni na spletni strani projekta.

Dodatne informacije

e-mail naslov: info@safe.si  ali 01-580-5354.

PriponkaVelikost
Microsoft Office document icon Izjava o avtorstvu49 KB

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.