Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

NATEČAJ ZA 2. TRIADO OŠ: Safe.si strip natečaj

SAFE.SI NAGRADNI STRIP NATEČAJ: OBNAŠANJE IN KOMUNICIRANJE NA SPLETU – LEPO JE, ČE SI NA SPLETU PRIJAZEN!

Avtorji naj pripravijo strip v povezavi z eno izmed spodaj opisanih tem:

  • Mobilni in spletni bonton

Tudi na spletu in pri uporabi mobilnega telefona in spleta veljajo pravila lepega vedenja, ki jim rečemo spletna/mobilna etika oz. bonton. To so pravila obnašanja na spletu. Spletna etika pomeni vzorno in odgovorno vedenje na internetu in tak odnos do drugih ljudi, kot ga želiš zase.

Poudarek je na spoštljivem vedenju do drugih uporabnikov interneta in mobilnih naprav, predvsem proti nasilju in spletnemu ter mobilnemu ustrahovanju. Pomembno je poudariti, da je treba biti prijazen do drugih uporabnikov interneta in mobilnih naprav. Med najbolj nesprejemljivimi dejanji so uporaba računa druge osebe za objavljanje šal, objavljanje preveč osebnih podatkov in objavljanje prijateljev na slikah, ki bi jih lahko spravile v zadrego.

Tudi če kdo pusti svoj telefon dostopen in nezaklenjen, to ne pomeni, da lahko po njem brskaš in ga uporabljaš. V telefonu imamo tudi zasebne fotografije, sporočila in podatke, vsak pa ima pravico do zasebnosti. Enako velja, če na javnem ali domačem računalniku naletiš na odprt profil druge osebe - takoj to osebo odjavi iz računa in v nobenem primeru ne brskaj po njem. Objavljanje v imenu drugih ali predstavljanje, da smo nekdo drug, pomeni krajo identitete.

  • Kako se vesti do nekoga, ki ga nadlegujejo – ne bodi nema priča

Zelo razširjen pojav nadlegovanja prek spleta in novih tehnologij je medvrstniško nasilje. Otroci uporabljajo internet in mobilne telefone za razpošiljanje zaničljivih, grozilnih in poniževalnih sporočil, za širjenje ponižujočih slik in video posnetkov, ki dosežejo veliko občinstva v zelo kratkem času in ostanejo na spletu za vedno. Pogosto se žaljivo obnašanje med vrstniki tako s strani nadlegovalca kot žrtve razume kot le šala. Zaradi tega je nevarno, da tako vedenje »nasilje kot zabava«, ki se pojavlja med mladimi, postane sprejemljivo obnašanje. Kar pa je seveda nedopustno, saj ima tovrstno trpinčenje lahko resne posledice in vodi v depresijo, izolacijo in samopoškodovanje. Spletnega nadlegovanja v nobenem primeru ne smemo tolerirati in je treba takoj, ko se pojav zazna, ustrezno ukrepati.

  • Internet ne pozablja - Pretirano objavljanje na družabnih omrežjih

Čeprav je mobilni telefon praktično vedno pri roki, je treba premisliti, preden pritisnemo na sprožilec, ali je selfie v določenem trenutku res primeren. Vsakič, ko objavimo informacije na spletu, kjer jih lahko vidijo vsi, izgubimo nekoliko svoje zasebnosti in dopolnimo svoj spletni ugled in digitalni odtis. Nekaj razkrijemo tukaj, nekaj tam, nekaj objavijo drugi in če bi kdo te koščke sestavil, lahko dobi precej natančno sliko o nas.

Ko selfije enkrat delimo preko Viber-ja, Facebooka in drugih omrežij, nimamo več nadzora nad tem, kdo vse jih bo videl ali delil naprej. Fotografije, ki krožijo na internetu, je skoraj nemogoče odstraniti. Zato pred objavo na družabnih omrežjih premislimo: ali bi me motilo, če bi ta fotografija visela v mojem razredu, v pisarni, v kavarni ali na oglasni deski? Poskrbi za svoj spletni ugled!

Tvoje neprimerne objave o tebi ali drugih imajo lahko posledice na različnih področjih, v družbi, v šoli, pri iskanju zaposlitve, prav tako pa se lahko soočiš s pravnimi posledicami. Zato premisli, kdo vse lahko vidi tvoje objave in kakšen vpliv lahko ima to nate zdaj in v prihodnosti.

Kot dodatna pomoč vam lahko služi spletna stran Centra za varnejši internet SAFE.SI: www.safe.si.

Navodila za avtorje in njihove mentorje

Kdo lahko sodeluje?

Na SAFE.SI nagradnem natečaju lahko sodelujejo učenci od četrtega do vključno šestega razreda osnovne šole. Učenci lahko sodelujejo kot posamezniki ali v skupini največ šest učencev. Učenci oz. skupine učencev morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom mentorja, ki je dolžan koordinirati delo (izpolniti spletno prijavnico, posredovati izdelek, izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov ipd.).

Kakšne izdelke je mogoče prijaviti?

Strip v kakršnikoli obliki ali formatu (risani, foto strip, strip v obliki ppt prezentacije, html ...), ki se bo navezoval na predpisano temo.

Prijava

Mentorji učence, ki se želijo pridružiti natečaju, se prijavijo elektronsko prek spletne https://izobrazevanja.safe.si/natecaj. Rok za prijavo teme je 12.1.2018. Dodatna pojasnila po telefonu (01-5805354).

Kdaj je zadnji rok za oddajo izdelkov?

Rok za oddajo izdelkov je 30.3.2018.

Kako oddati končni izdelek?

  • osebno na naslov v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5
  • po navadni pošti na naslov: SAFE.SI, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
  • preko spleta: https://izobrazevanja.safe.si/ODDAJAnatecaj

Tekmovalci oz. njihovi mentorji morajo izpolniti in skupaj z oddanim izdelkom oddati izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov. Tekmovalni izdelki so avtorsko delo. V skladu z izjavo o avtorstvu morajo biti vsi navedeni kandidati, ki izdelek oddajo, tudi avtorji izdelka.

Kako je z avtorskimi pravicami?

V primeru uporabe slike, glasbe, podobe, besedila ipd. drugega avtorja morajo tekmovalci v projektu navesti vire, ki so jih uporabili. Opozorite učence, da pomeni kršitev avtorskih pravic avtomatično diskvalifikacijo. S prijavo spletne vsebine avtorji izjavljajo, da je vsebina, ki so jo prijavili na natečaj (vključno s slikami, grafiko, videi itd.), njihovo avtorsko delo.

Za morebitne spore med osebami, ki bi zahtevale avtorske pravice za vsebine, SAFE.SI ne bo prevzemal odgovornosti. S prijavo na natečaj vsak tekmovalec izjavlja, da vsebina ne posega v pravice tretje osebe. Če se med izborom pojavi upravičen sum, da oseba ni avtor izdelka, sme žirija takšen izdelek brez nadaljnjih obrazložitev izločiti iz natečaja.

Pravice in pogoji

Organizatorji si pridržujejo pravico do brezplačne objave izdelkov v času trajanja natečaja in po njem na spletni strani www.safe.si

Avtorji se strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe projekta SAFE.SI uporabijo njihovo delo v skladu s CC licenco Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod istimi pogoji 2.5 Slovenija in tako dovolijo, da se avtorsko delo in njegove predelave reproducirajo, distribuirajo, dajejo v najem, priobčijo javnosti in predelujejo pod pogoji, (1) da se navede avtorja, (2) da ne gre za komercialno uporabo in (3) da se izvirna dela/predelave naprej širijo pod istimi pogoji.

Varovanje osebnih podatkov

Šola mora predhodno pridobiti pisna soglasja staršev za sodelovanje otrok na Safe.si natečaju. Ta soglasja hrani šola in jih po potrebi predloži organizatorju natečaja. Šola bo prav tako predhodno pridobila pisna soglasja staršev za obdelavo osebnih podatkov otrok skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) za namene sodelovanja na natečaju (npr. objava na spletni strani projekta, na družabnih omrežjih projekta, sodelovanje in udeležba na zaključnem dogodku ipd).

Izbor zmagovalcev

Komisija, sestavljena iz strokovnjakov SAFE.SI projekta ter predstavnikov FDV, bo ocenjevala: ustreznost izdelka glede na kriterije natečaja, kreativnost in inovativnost izdelka, uporabnost izdelka ter podelila zanimive in privlačne nagrade za tri najboljše. Mentorji nagrajenih izdelkov bodo prejeli potrdila o mentorstvu.

Vsem sodelujočim posameznikom oz. skupinam ter njihovim mentorjem bomo posredovali potrdila o udeležbi.

Zaključni dogodek in objava rezultatov

Avtorji nagrajenih izdelkov in njihovi mentorji bodo ob koncu meseca aprila 2018 povabljeni na zaključni dogodek v mesecu maju 2018. Zmagovalce natečaja v vseh treh kategorijah bomo razglasili 30.5.2018 na zaključnem dogodku. Rezultati natečaja bodo po 30.5.2018 objavljeni na spletni strani projekta.

Dodatne informacije

e-mail naslov:info@safe.si ali 01-580-5354.

PriponkaVelikost
PDF icon Navodila za oddajo izdelka prek spleta683.52 KB

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.