Natečaj za 2. triado SAFE.SI STRIP NATEČAJ 2022/23

SAFE.SI NATEČAJ: DOBRO POČUTJE IN INTERNET

Kdo lahko sodeluje?

Na SAFE.SI nagradnem natečaju lahko sodelujejo učenci od četrtega do vključno šestega razreda osnovne šole. Učenci lahko sodelujejo kot posamezniki ali v skupini največ šest učencev. Učenci oz. skupine učencev morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom mentorja, ki je dolžan koordinirati delo (izpolniti spletno prijavnico, posredovati izdelek, izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov ipd.).

Predstavitev teme

Je moč tehnologije uporabljati na človeku ter njegovemu zdravju in počutju prijazen način, da nam služi in nam pomaga pri doseganju lastnih ciljev, namesto da nas pri tem moti, prekinja in ovira ter slabša naše počutje in odnose? Kako torej tehnologije uporabljati na način, da pozitivno prispevajo k našemu splošnemu fizičnemu in psihičnemu dobremu počutju in zdravju? Kako lahko pri uporabi sami pazimo in skrbimo za svoje mentalno, fizično in emocionalno zdravje in tudi za dobrobit drugih, internet uporabljamo na način, ki je udoben, varen, nas zadovoljuje in izpolnjuje? Kje je zame idealno ravnotežje med koristmi in slabimi vplivi, ki jih imam od uporabe tehnologije?

Učenci in učenke naj pripravijo izdelek na temo vpliva interneta na dobro počutje, za katerega lahko kot iztočnico vzamejo katerega od naslednjih tematskih sklopov.

  • PREZASEDENOST Z INTERNETOM: Otroci lahko v svojih izdelkih predstavijo posledice prezasedenosti s tehnologijo oz. vpliv pretirane rabe tehnologije na kakovost spanja. Dober in dovolj dolg spanec je namreč zelo pomemben za zdravje in dobro počutje. Še posebej za otroke in mladostnike, ki še rastejo in se razvijajo. Dve uri pred spanjem naj ne bi uporabljali naprav z zasloni zaradi modre svetlobe in drugih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost spanca. Noč je namenjena počitku tako telesa, kakor tudi možganov, zato je pomembno, da je telefon ponoči ugasnjen in da ga nimamo v spalnici. Zjutraj nas pa lahko zbudi navadna budilka.
  • IZKLJUČEVANJE NA INTERNETU: Ena izmed situacij na internetu, ki najslabše vpliva na počutje otrok in najstnikov, je izključevanje. Zelo pogosto se dogaja, da učenci iz razredne skupine v Viber ali Snapchat aplikaciji izključijo določenega sošolca ali sošolko in se potem iz nje ali njega norčujejo, širijo neresnice in podobno, kar žrtev zelo prizadene.
  • SPLETNI IZZIVI: Spletni izzivi so priljubljeni. Številni med njimi so pozitivni in spodbujajo ustvarjalnost, gibanje in razvoj veščin. So tudi zabavni in kratkočasijo, še posebej, če se pri tem družimo z drugimi. Žal pa po družabnih omrežjih krožijo tudi negativni izzivi. To so izzivi, ki povzročajo strah, gnus, ponižujejo, žalijo, silijo v samopoškodovanje, povzročajo nasilje, so nevarni in lahko povzročijo smrt. Lahko vsebujejo tudi grožnje, če jih ne izvedeš. Marsikdo čuti, da bi moral izvajati tudi negativne izzive, kar pusti posledice, lahko pa se tak izziv sprevrže tudi v tragedijo.
  • RAZPOŠILJANJE STRAŠLJIVIH VERIŽNIH PISEM: Strašljiva verižna pisma imajo strašljivo vsebino in se običajno zaključijo s stavkom: če ne boš tega sporočila poslal vsaj toliko in toliko ljudem, se bo zgodilo nekaj hudega. Skoraj vsakdo je že kdaj prejel katero od teh pisem, ki so govorila o nekom, ki se je ubil in zdaj kot duh zahteva od drugih, da pošljejo sporočilo naprej, ali celo kaj naredijo, sicer zagrozi s hudimi ukrepi. Namen teh pisem je strašiti druge. Čeprav gre za izmišljotine, pa se marsikdo prestraši teh sporočil, ima zaradi njih nočne more in jih v strahu pošlje naprej.

Kot dodatna pomoč vam lahko služi spletna stran Centra za varnejši internet SAFE.SI: www.safe.si.

Navodila za avtorje in njihove mentorje

Kakšne izdelke je mogoče prijaviti?

Strip v kakršni koli obliki ali formatu (risani, foto strip, strip v obliki ppt prezentacije, html ...), ki se bo navezoval na predpisano temo.

Prijava

Rok za prijavo na natečaj je 20.1.2023, in sicer tako, da mentor odda elektronsko prijavo preko spletne strani https://izobrazevanja.safe.si/NATECAJ

Dodatna pojasnila po telefonu (01 5805 354).

Kdaj je zadnji rok za oddajo izdelkov?

Rok za oddajo izdelkov je 7.4.2023.

Kako oddati končni izdelek?

  • Osebno na naslov v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5,
  • po navadni pošti na naslov: SAFE.SI, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana,
  • preko spletne strani WeTransfer – natančna navodila za samo oddajo bomo objavili naknadno.

Tekmovalci oz. njihovi mentorji morajo izpolniti in skupaj z oddanim izdelkom oddati izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov. Tekmovalni izdelki so avtorsko delo. V skladu z izjavo o avtorstvu morajo biti vsi navedeni kandidati, ki izdelek oddajo, tudi avtorji izdelka.

Kako je z avtorskimi pravicami?

V primeru uporabe slike, glasbe, podobe, besedila ipd. drugega avtorja morajo tekmovalci v projektu navesti vire, ki so jih uporabili. Opozorite učence, da pomeni kršitev avtorskih pravic avtomatično diskvalifikacijo in izključitev z natečaja. S prijavo izdelka avtorji izjavljajo, da je izdelek, ki so ga prijavili na natečaj (vključno s slikami, grafiko, videi itd.), njihovo avtorsko delo.

S prijavo na natečaj vsak tekmovalec izjavlja, da vsebina ne posega v pravice tretje osebe. Če se med izborom pojavi upravičen sum, da oseba ni avtor izdelka, sme žirija takšen izdelek brez nadaljnjih obrazložitev izločiti iz natečaja. Za morebitne spore med osebami, ki bi uveljavljale avtorske pravice za vsebine, SAFE.SI ne prevzema odgovornosti.

Kako je z uporabo slik in grafik, zvokov in učinkov?

Brez dovoljenja avtorja je uporaba možna le, če so dela označena z ustreznimi Creative Commons licencami (CC). Tip licence je treba za vsako sliko oz. graf ali zvok, ki bi jo želeli uporabiti, obvezno preveriti. Pri sliki/grafiki/zvočnih učinkih je treba navesti naslov slike/grafike/zvočnega učinka ter avtorja, vir in tip licence.

POZOR! Če ima fotografija oznako »royalty free image« (fotografija brez licenčnine), to ne pomeni, da je brezplačna ter da si jo lahko kar naložite s spleta in uporabite v svojem izdelku. Zanjo je treba enkratno plačilo licence ob samem nakupu. Ko ste fotografijo enkrat kupili, zanjo ni treba plačevati dodatnih licenčnin.

Nezaščiteno grafiko, zvoke in ostale učinke lahko pridobite na naslednjih spletnih povezavah:

 Prosti zvoki in učinki:

Prosti grafični material (fotografije):

Več informacij o tem, kako lahko najdete ustrezne fotografije s pomočjo iskalnika Google, najdete na: https://safe.si/ucitelji/uporaba-fotografij-googla.

Pozor! Kot vir ne zadošča, da navedete Google, temveč morate obvezno preveriti originalni vir same fotografije oz. grafično-zvokovnega elementa.

Zapomnite si, da ste za vsako uporabo fotografije in pravilno navedbo vira odgovorni sami!

Pravice in pogoji

Organizatorji si pridržujejo pravico do brezplačne objave izdelkov v času trajanja natečaja in po njem na spletni strani www.safe.si.

Avtorji se strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe projekta SAFE.SI uporabijo njihovo delo v skladu s CC licenco Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 (CC-BY-NC-ND 4.0). V skladu s to licenco je dovoljeno kopiranje in razširjanje dela v kakršnemkoli mediju pod pogoji, (1) da se navede avtor, (2) da ne gre za komercialno uporabo in (3) da se izvirna dela naprej širijo brez predelav.

Varovanje osebnih podatkov

Šola mora predhodno pridobiti pisna soglasja staršev za sodelovanje otrok na Safe.si natečaju. Ta soglasja hrani šola in jih po potrebi predloži organizatorju natečaja. Šola bo prav tako predhodno pridobila pisna soglasja staršev za obdelavo osebnih podatkov otrok skladno z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov za namene sodelovanja na natečaju (npr. objava na spletni strani projekta, na družabnih omrežjih projekta, sodelovanje in udeležba na zaključnem dogodku ipd.).

Izbor zmagovalcev

Komisija, sestavljena iz strokovnjakov SAFE.SI projekta ter predstavnikov FDV bo ocenjevala: ustreznost izdelka glede na kriterije natečaja, kreativnost izdelka, inovativnost teme in uporabnost izdelka ter podelila zanimive in privlačne nagrade za tri najboljše. Mentorji nagrajenih izdelkov bodo prejeli potrdila o mentorstvu.

Vsem sodelujočim posameznikom oz. skupinam ter njihovim mentorjem bomo posredovali potrdila o udeležbi na natečaju.

Zaključni dogodek in objava rezultatov

Avtorji nagrajenih izdelkov in njihovi mentorji bodo ob koncu meseca aprila 2023 povabljeni na zaključni dogodek, ki bo potekal meseca maja 2023 (točen datum prireditve bomo sporočili naknadno). Zmagovalce natečaja v vseh treh kategorijah bomo prav tako razglasili v mesecu maju 2023 na zaključnem dogodku. Rezultati natečaja bodo po uradni razglasitvi rezultatov objavljeni tudi na spletni strani projekta.

Dodatne informacije

e-mail naslov: info@safe.si ali 01 5805 354.