Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Povabilo k izpolnjevanju kratke anonimne ankete

Na Safe.si se trudimo, da bi bila naša spletna stran čim bolj pregledna in uporabna. Mnenje uporabnikov nam je zelo pomembno. Vabimo vas, da izpolnite kratko anonimno anketo o uporabnosti spletnega mesta Safe.si in nam ga pomagate narediti še bolj uporabnega.

Natečaj za 2. triado SAFE.SI STRIP NATEČAJ

SAFE.SI STRIP NATEČAJ: »MOJI STARŠI SO SPET NA TELEFONU! KAJ NAJ NAREDIM?«

Navodila za avtorje in njihove mentorje

Kdo lahko sodeluje?

Na SAFE.SI nagradnem natečaju lahko sodelujejo učenci od četrtega do vključno šestega razreda osnovne šole. Učenci lahko sodelujejo kot posamezniki ali v skupini največ šest učencev. Učenci oz. skupine učencev morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom mentorja, ki je dolžan koordinirati delo (izpolniti spletno prijavnico, posredovati izdelek, izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov ipd.).

Opis teme

Avtorji naj pripravijo strip v povezavi s pretirano rabo mobilnih telefonov s strani staršev.

Mobilni telefoni so postali sestavni del življenj skoraj vseh nas. Uporabljajo jih tako otroci in mladostniki kot tudi njihovi starši. Številne starše skrbi, da njihovi otroci ne bi predolgo uporabljali mobilnih telefonov, tablic in računalnikov, pri tem pa pozabljajo, da tudi sami prepogosto uporabljajo digitalne naprave. Medtem ko svojim otrokom omejujejo in prepovedujejo uporabo, sami mobilne telefone uporabljajo med kosilom, večerjo, zvečer v postelji, med igro in pogovorom z otroki, celo med vožnjo in med mnogimi drugimi dejavnostmi. S tem dajejo otrokom po eni strani slab zgled, po drugi strani pa jim zaradi tega ne nudijo pozornosti in druženja, ki si ju otroci želijo in tudi nujno potrebujejo.

Ker vedno več otrok moti pretirana raba mobilnih telefonov s strani staršev, želimo spodbuditi pogovor o tem v letošnjem Safe.si natečaju za 1. in 2. triado osnovnih šol, seveda tudi z namenom iskanja rešitev za tovrstne težave. Kaj otroke moti pri vedenju staršev, ko uporabljajo mobilne telefone in kaj lahko storijo, sta vprašanji za pogovor z otroki. Otroci lahko v svojih izdelkih predstavijo, v kakšnih situacijah jih uporaba mobilnega telefona pri njihovih starših najbolj moti, zakaj jih moti in kako se s temi težavami spoprijemajo. S kakšnimi načini poskušajo morda pridobiti pozornost svojih staršev ali jim dopovedati, da so preveč na mobilnem telefonu.

Rešitve so lahko različne, zagotovo pa tudi odkriti pogovor med otroki ter njihovo mamo in/ali očetom. Otroci naj dajo staršem jasno vedeti, da jih njihova pretirana raba mobilnih telefonov moti in naj razložijo, zakaj jih moti. Starše naj pozovejo, naj se tudi sami držijo pravil, ki jih zahtevajo od otrok: telefon v spalnici nima svojega mesta, pri družinskih obrokih so telefoni pospravljeni, med vožnjo ne telefoniramo in pošiljamo sporočil, med igro se igramo in nimamo telefona v roki, ko se pogovarjamo z nekom v živo, ne preverjamo hkrati neprestano, kaj se dogaja na mobilnem telefonu ipd.

Kot dodatna pomoč vam lahko služi spletna stran Centra za varnejši internet SAFE.SI: www.safe.si.

Kakšne izdelke je mogoče prijaviti?

Strip v kakršni koli obliki ali formatu (risani, foto strip, strip v obliki ppt prezentacije, html ...), ki se bo navezoval na predpisano temo.

Prijava

Mentorji učence, ki se želijo pridružiti natečaju, prijavijo elektronsko https://izobrazevanja.safe.si/natecaj. Rok za prijavo teme je 17.1.2020. Dodatna pojasnila po telefonu (01 5805 354).

Kdaj je zadnji rok za oddajo izdelkov?

POSEBNO OBVESTILO (OBJAVA 28.4.2020): Obveščamo vas, da letošnjega Safe.si natečaja za osnovne šole zaradi situacije v državi spričo epidemije ne bomo mogli izpeljati do konca. Odločili smo se, da bomo natečaj s popolnoma istimi razpisanimi temami ponovno odprli v naslednjem šolskem letu. Dodatne informacije smo vsem prijavljenim na natečaj poslali po elektronski pošti. 

Kako oddati končni izdelek?

Tekmovalci oz. njihovi mentorji morajo izpolniti in skupaj z oddanim izdelkom oddati izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov. Tekmovalni izdelki so avtorsko delo. V skladu z izjavo o avtorstvu morajo biti vsi navedeni kandidati, ki izdelek oddajo, tudi avtorji izdelka.

Kako je z avtorskimi pravicami?

V primeru uporabe slike, glasbe, podobe, besedila ipd. drugega avtorja morajo tekmovalci v projektu navesti vire, ki so jih uporabili. Opozorite učence, da pomeni kršitev avtorskih pravic avtomatično diskvalifikacijo in izključitev z natečaja. S prijavo izdelka avtorji izjavljajo, da je izdelek, ki so ga prijavili na natečaj (vključno s slikami, grafiko, videi itd.), njihovo avtorsko delo.

S prijavo na natečaj vsak tekmovalec izjavlja, da vsebina ne posega v pravice tretje osebe. Če se med izborom pojavi upravičen sum, da oseba ni avtor izdelka, sme žirija takšen izdelek brez nadaljnjih obrazložitev izločiti iz natečaja. Za morebitne spore med osebami, ki bi uveljavljale avtorske pravice za vsebine, SAFE.SI ne prevzema odgovornosti.

Kako je z uporabo slik in grafov, zvokov in učinkov?

Brez dovoljenja avtorja je uporaba možna le, če so dela označena z ustreznimi Creative Commons licencami (CC). Tip licence je treba za vsako sliko oz. graf ali zvok, ki bi jo želeli uporabiti, obvezno preveriti. Pri sliki/grafu/zvočnih učinkih je treba navesti naslov slike/grafa/zvočnega učinka ter avtorja, vir in tip licence.

POZOR! Če ima fotografija oznako »royalty free image« (fotografija brez licenčnine), to ne pomeni, da je brezplačna ter da si jo lahko kar naložite s spleta in uporabite v svojem izdelku. Zanjo je treba enkratno plačilo licence ob samem nakupu. Ko ste fotografijo enkrat kupili, zanjo ni treba plačevati dodatnih licenčnin.

Nezaščiteno grafiko, zvoke in ostale učinke lahko pridobite na naslednjih spletnih povezavah:

Prosti zvoki in učinki:

Prosti grafični material (fotografije):

Več informacij o tem, kako lahko najdete ustrezne fotografije s pomočjo iskalnika Google, najdete na: https://safe.si/ucitelji/uporaba-fotografij-googla.

Pozor! Kot vir ne zadošča, da navedete Google, temveč morate obvezno preveriti originalni vir same fotografije oz. grafično-zvokovnega elementa.

Zapomnite si, da ste za vsako uporabo fotografije in pravilno navedbo vira odgovorni sami!

Pravice in pogoji

Organizatorji si pridržujejo pravico do brezplačne objave izdelkov v času trajanja natečaja in po njem na spletni strani www.safe.si.

Avtorji se strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe projekta SAFE.SI uporabijo njihovo delo v skladu s CC licenco Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0. V skladu s to licenco je dovoljeno kopiranje in razširjanje dela v kakršnemkoli mediju pod pogoji, (1) da se navede avtor, (2) da ne gre za komercialno uporabo in (3) da se izvirna dela naprej širijo brez predelav.

Varovanje osebnih podatkov

Šola mora predhodno pridobiti pisna soglasja staršev za sodelovanje otrok na Safe.si natečaju. Ta soglasja hrani šola in jih po potrebi predloži organizatorju natečaja. Šola bo prav tako predhodno pridobila pisna soglasja staršev za obdelavo osebnih podatkov otrok skladno z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov za namene sodelovanja na natečaju (npr. objava na spletni strani projekta, na družabnih omrežjih projekta, sodelovanje in udeležba na zaključnem dogodku ipd.).

Izbor zmagovalcev

Komisija, sestavljena iz strokovnjakov SAFE.SI projekta ter predstavnikov FDV bo ocenjevala: ustreznost izdelka glede na kriterije natečaja, kreativnost izdelka, inovativnost teme in uporabnost izdelka ter podelila zanimive in privlačne nagrade za tri najboljše. Mentorji nagrajenih izdelkov bodo prejeli potrdila o mentorstvu.

Vsem sodelujočim posameznikom oz. skupinam ter njihovim mentorjem bomo posredovali potrdila o udeležbi na natečaju.

Zaključni dogodek in objava rezultatov

Avtorji nagrajenih izdelkov in njihovi mentorji bodo ob koncu meseca aprila 2020 povabljeni na zaključni dogodek, ki bo potekal meseca maja 2020 (točen datum prireditve bomo sporočili naknadno). Zmagovalce natečaja v vseh treh kategorijah bomo prav tako razglasili v mesecu maju 2020 na zaključnem dogodku. Rezultati natečaja bodo po uradni razglasitvi rezultatov objavljeni tudi na spletni strani projekta.

Dodatne informacije

e-mail naslov: info@safe.si ali 01-5805-354.

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.