Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Povabilo k izpolnjevanju kratke anonimne ankete

Na Safe.si se trudimo, da bi bila naša spletna stran čim bolj pregledna in uporabna. Mnenje uporabnikov nam je zelo pomembno. Vabimo vas, da izpolnite kratko anonimno anketo o uporabnosti spletnega mesta Safe.si in nam ga pomagate narediti še bolj uporabnega.

NATEČAJ ZA 3. TRIADO OŠ: Anketa po šolskih ulicah

SAFE.SI VIDEO NATEČAJ:  ANKETA PO ŠOLSKIH »ULICAH«: - VARNI IN ODGOVORNI NA SPLETU?! – KAKŠNO JE PA TVOJE MNENJE…  

Navodila za avtorje in mentorje

Kdo lahko sodeluje?

Na SAFE.SI nagradnem video natečaju lahko sodelujejo učenci od sedmega do devetega razreda osnovne šole. Učenci na natečaju lahko sodelujejo kot posamezniki ali v skupini, ki jo lahko sestavlja največ šest učencev. Učenci oz. skupine učencev morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom mentorja, ki je dolžan koordinirati delo (izpolniti prijavnico, posredovati izdelek, izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov, ipd.)

Tema - VARNI IN ODGOVORNI NA SPLETU?!- KAKŠNO JE PA TVOJE MNENJE… 

Kako mladi vidijo odgovorno in varno rabo spleta? Kaj si osnovnošolci sploh predstavljajo pod temi pojmi oz. kako se dejansko soočajo s potencialnimi spletnimi nevarnostmi in težavami. Zanima nas mnenje mladih, njihova stališča, nasveti in predlogi rešitev. Učence tretje triade torej vabimo, da v obliki video ankete preverijo utrip na šolskih hodnikih ter se pri svojih sošolcih, učencih drugih razredov pozanimajo, kako bi reševali nek konkreten problem oz. težavo, ki se lahko pojavi pri uporabi interneta oz. mobilnih naprav. Za lažjo predstavo podajamo nekaj primerov vprašanj za anketo, vendar pa je zelo dobrodošlo, da tudi sami poiščejo svoje primere.  

PRIMERI VPRAŠANJ ZA ANKETO:

  • Ali te moti, če nekdo nonstop preverja svoj telefon?
  • Ali bi poslal osebno sliko prek Snapchata?
  • Kaj bi sporočil tistim, ki so žrtve spletnega ustrahovanja?
  • Kako naj po tvoje ravna tisti, ki je priča trpinčenju nekoga na spletu?

Kot dodatna pomoč pri zbiranju idej za pripravo izdelka lahko služi spletna stran točke osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav SAFE.SI: www.safe.si. Primer video ankete med srednješolci: https://www.youtube.com/watch?v=aW8BDgLpZkI

Kakšne izdelke je mogoče prijaviti ?

Učenci tretje triade na razpisano temo pripravijo anketo v obliki videa, ki sme biti dolga največ 180 sekund, hkrati pa ne sme biti krajša od 30 sekund. Posnet je lahko s fotografskim aparatom, mobilnim telefonom ali video kamero.

Komisija bo ocenjevala tako kakovost filma v smislu vsebinske predstavitve teme kot tudi kakovost tehnične izvedbe/izdelave videa. Zaželena je uporaba montaže in dodajanje kvalitetnega zvoka in slike.

Kdaj je zadnji rok za oddajo izdelkov?

Zadnji rok za oddajo izdelkov je 28. 3. 2017.

Kako oddati končni izdelek?

Zaželeno je, da je video posnetek full HD (1080p) ali HD (720p). Pripravite ga v enem izmed naslednjih formatov: MPEG1, MPEG2, AVI, WMV in MP4. Video delo mora biti oddano kot ena sama datoteka. Omejitev velikosti posamezne oddane datoteke je 200 MB.

Video posnetke je možno oddati le preko spletnega obrazca https://www.1ka.si/NATECAJoddajaIZDELKA.

Tekmovalci oz. njihovi mentorji morajo izpolniti in skupaj z oddanim izdelkom oddati izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov. Tekmovalni izdelki so avtorsko delo. V skladu z izjavo o avtorstvu morajo biti vsi navedeni kandidati, ki izdelek oddajo, tudi avtorji izdelka. V skladu z izjavo o avtorstvu avtorji zagotavljajo, da so originalni avtorji poslanega izdelka ter da imajo vse potrebne avtorske pravice oziroma dovoljenja za uporabo uporabljenega materiala. Kršitev avtorskih pravic pomeni avtomatično diskvalifikacijo iz natečaja. Za morebitne spore med osebami, ki bi uveljavljale avtorske pravice za vsebine, SAFE.SI ne prevzema odgovornosti.

Kako je z avtorskimi pravicami?

V primeru uporabe slike, glasbe, podobe, besedila ipd. drugega avtorja morajo tekmovalci v projektu navesti vire, ki so jih uporabili. Bodite pozorni, morda bo potrebno povprašati izvirnega avtorja za dovoljenje za uporabo. Opozorite učence, da pomeni kršitev avtorskih pravic avtomatično diskvalifikacijo. S prijavo spletne vsebine avtorji izjavljajo, da je vsebina, ki so jo prijavili v natečaj (vključno s slikami, grafiko, videi itd.), njihovo originalno delo.

Kako je z uporabo glasbene podlage v izdelku?

Pri izboru glasbene podlage vam priporočamo, da izberete glasbo, ki ni avtorsko zaščitena. Če pa ste se odločili za uporabo avtorsko zaščitene glasbe, morate za uporabo njihove glasbe obvezno predhodno pridobiti dovoljenje avtorjev oz. nosilcev materialnih avtorskih pravic.

Nezaščiteno glasbeno podlago lahko pridobite na naslednjih spletnih povezavah:

Lahko pa uporabite tudi drugo poljubno prosto na spletu dostopno glasbo.

Posebno pozornost je potrebno nameniti pravilnemu navajanju virov oz. licenc. Torej ni dovolj, da se kot vir navede le spletna stran oz. povezava do vira glasbe, temveč še oznako licence ter besedilo pod oznako. Je pa potrebno preveriti vsako stran oz. vir posebej, saj ima ponavadi vsaka spletna stran svoj sistem navajanja virov.

Spodaj navajamo primer navedbe vira na spletni strani: http://freemusicarchive.org/:

 

Za uporabo avtorsko zaščitene glasbe  je potrebno predhodno pridobiti dovoljenje avtorjev oz. nosilca materialnih avtorskih pravic. To tudi zapišite na koncu pri uporabljenih virih, na primer »Zoran Predin – Na svoji strani« (avtor je dovolil uporabo pesmi). Posredujte pa nam tudi ustrezno dokazilo (npr. email), da avtor dovoljuje uporabo pesmi oz. glasbe.

Avtorje izdelkov in njihove mentorje naprošamo, da izrecno sledijo danim navodilom glede uporabe glasbe v svojih izdelkih. V nasprotnem primeru sme žirija neustrezne izdelke brez nadaljnjih obrazložitev izločiti iz natečaja.

Varovanje osebnih podatkov

Šola mora predhodno pridobiti pisna soglasja staršev za sodelovanje otrok na Safe.si natečaju. Ta soglasja hrani šola in jih po potrebi predloži organizatorju natečaja. Šola bo prav tako predhodno pridobila pisna soglasja staršev za obdelavo osebnih podatkov otrok skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) za namene sodelovanja na natečaju (npr. objava na spletni strani projekta, na družabnih omrežjih projekta, sodelovanje in udeležba na zaključnem dogodku, ipd).

Pravice in pogoji

Organizatorji si pridržujejo pravico do brezplačne objave izdelkov v času trajanja natečaja in po njem na spletni strani www.safe.si

Avtorji se strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe projekta SAFE.SI uporabijo njihovo delo v skladu s CC licenco Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod istimi pogoji 2.5  Slovenija in tako dovolijo, da se avtorsko delo in njegove predelave reproducirajo, distribuirajo, dajejo v najem, priobčijo javnosti in predelujejo pod pogoji, (1) da se navede avtorja, (2) da ne gre za komercialno uporabo in (3) da se izvirna dela/predelave naprej širijo pod istimi pogoji.

Izbor zmagovalcev

Komisija, sestavljena iz strokovnjakov SAFE.SI projekta ter predstavnikov FDV bo od 1 do 5 ocenila sledeče kvalitete videa:

  • ustreznost izdelka glede na kriterije natečaja,
  • kreativnost in inovativnost izdelka (pristop, način podajanja vsebine, vizualna predstavitev, interaktivnost, oblikovanje),
  • tehnično izvedbo (ravnovesje vizualne, video in avdio podlage, pravilna uporaba tehnik snemanja, obdelave zvoka ter montaže, kakovost slike, zvoka, svetlobe),
  • uporabnost izdelkov (vsebina je pravilno podana glede na izbrano tematiko in ciljno občinstvo, poučno/zabavno/navdihujoče za ciljno občinstvo)

ter podelila zanimive in privlačne nagrade za tri najboljše. Mentorji nagrajenih izdelkov pa bodo prejeli potrdila o mentorstvu. Vsem ostalim sodelujočim posameznikom oz. skupinam ter njihovim mentorjem pa bomo posredovali potrdila o udeležbi.

Zmagovalce natečaja v vseh treh kategorijah bomo razglasili 17. 5. 2017 na zaključnem dogodku. Rezultati natečaja bodo prav tako objavljeni na spletni strani projekta.

Dodatne informacije?

info@safe.si ali 01-580-5387.

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.