Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

NATEČAJ ZA 3. TRIADO OŠ: Safe.si video natečaj

Natečaj za 3. triado: KRITIČNA UPORABA INTERNETA- NE VERJEMI VSEMU, KAR NAJDEŠ NA SPLETU!

Avtorji naj pripravijo video na temo »Ne verjemi vsemu, kar najdeš na spletu«.

Vse bolj postaja pomembno, da znajo otroci in mladostniki kritično presojati informacije, ki jih najdejo na spletu. Učenje prepoznavanja dobrih in koristnih spletnih virov je ena izmed ključnih življenjskih spretnosti. S tem si lahko pomagate, da ne bi bili videti neumno ali pa da bi škodili sebi ali drugim z upoštevanjem napačnih nasvetov ali celo nasedli spletnim goljufom (npr., prek lažnih nagradnih iger). Za varnost je tako pomembno prepoznati zanesljive in varne strani, da bi preprečili krajo identitete ali nevarne stike na spletu. Kadar obiščete neko stran, morate biti sposobni oceniti, če je kaj sumljivega in ali nas želijo prevarati. Prevare potekajo tudi preko vdorov v e-pošto ali račune na družabnih omrežjih prijateljev. Primer je prevara, ko od prijatelja dobite sporočilo, da je na potovanju doživel nesrečo in da nujno potrebuje pomoč ter da mu pošljite denar. Problematična so tudi različna »verižna pisma za srečo«, ki krožijo po spletu in družabnih omrežjih ter skušajo prejemnike teh pisem z grožnjami z različnimi nesrečami prisiliti v posredovanje teh pisem prijateljem.

Ne verjemite vsemu, kar preberete na internetu. Pravzaprav je bolje, da dvomite o vsem, kar berete, ali vidite. Ker je na internetu vse več lažnih novic, ki jih poznamo tudi pod angleškim izrazom fake news, in drugih laži, je treba biti pozoren in se naučiti prepoznavati, katere novice so prave in katere ne. Živimo v vse bolj povezanem svetu informacij, v katerem je širjenje lažnih novic precej enostavno, zato moramo biti pri branju novic in sprejemanju različnih informacij vedno bolj kritični. Do vsake nenavadne ali neverjetne slike, video posnetka ipd. moramo imeti kritični pristop. Danes je s programi, ki so prosto dostopni vsem, čisto enostavno ponarejati fotografije in video posnetke. Potrebno je tudi kritično presojanje vsebin oglasov, na katere lahko naletite med brskanjem po spletu. Med oglasi je namreč veliko zavajajočih: »Nauči se tuj jezik v 14 dnevih«, »Shujšaj 20 kg v 14 dnevih« ipd.

Želimo spodbuditi tudi pogovor o različnih spletnih izzivih s poudarkom na njihovi kritični presoji. Mladi velikokrat čutijo, da morajo sodelovati v takšnih izzivih zaradi groženj, ki jih vsebuje izziv, in zaradi pritiska vrstnikov. Starši in učitelji naj dajo otrokom vedeti, da je popolnoma v redu, če ne sodelujejo v igrah in izzivih, ob katerih se ne počutijo varno. Pomembno je, da se pogovorijo z njimi o tem, da naj otroci ne počnejo nečesa, ob čemer jim je neprijetno ali jim lahko škoduje.

Kot dodatna pomoč vam lahko služi spletna stran Centra za varnejši internet SAFE.SI: www.safe.si.

Navodila za avtorje in mentorje

Kdo lahko sodeluje ?

Na SAFE.SI nagradnem video natečaju lahko sodelujejo učenci od sedmega do devetega razreda osnovne šole. Učenci na natečaju lahko sodelujejo kot posamezniki ali v skupini, ki jo lahko sestavlja največ šest učencev. Učenci oz. skupine učencev morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom mentorja, ki je dolžan koordinirati delo (izpolniti prijavnico, posredovati izdelek, izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov ipd.)

Kakšne izdelke je mogoče prijaviti?

Učenci tretje triade na razpisano temo pripravijo video, ki sme biti dolg največ 180 sekund, hkrati pa ne sme biti krajši od 30 sekund. Posnet je lahko s fotografskim aparatom ali video kamero.

Zaželeno je, da je video posnetek full HD (1080p) ali HD (720p). Pripravite ga v enem izmed naslednjih formatov: MPEG1, MPEG2, AVI, WMV in MP4. Video delo mora biti oddano kot ena sama datoteka.

Komisija bo ocenjevala tako kakovost videa v smislu vsebinske predstavitve teme kot tudi tehnične izvedbe. Zaželena je uporaba montaže in dodajanje kakovostnega zvoka in slike.

Prijava

Mentorji oddajo prijavo na natečaj elektronsko prek spletne strani https://izobrazevanja.safe.si/natecaj. Rok za prijavo je 18.1.2019. Imena in priimke sodelujočih učencev nam boste posredovali ob oddaji izdelka. Dodatna pojasnila po telefonu (01 5805 354).

Kdaj je zadnji rok za oddajo izdelkov?

Zadnji rok za oddajo izdelkov je 5.4.2019.

Kako oddati končni izdelek?

Izdelke je možno oddati le preko obrazca na povezavi https://izobrazevanja.safe.si/ODDAJAnatecaj.

Tekmovalci oz. njihovi mentorji morajo izpolniti in skupaj z oddanim izdelkom oddati izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov. Tekmovalni izdelki so avtorsko delo. V skladu z izjavo o avtorstvu morajo biti vsi navedeni kandidati, ki izdelek oddajo, tudi avtorji izdelka. V skladu z izjavo o avtorstvu avtorji zagotavljajo, da soavtorji poslanega izdelka ter da imajo vse potrebne avtorske pravice oziroma dovoljenja za uporabo uporabljenega materiala. Kršitev avtorskih pravic pomeni avtomatično diskvalifikacijo iz natečaja. Za morebitne spore med osebami, ki bi uveljavljale avtorske pravice za vsebine, SAFE.SI ne prevzema odgovornosti.

Kako je z avtorskimi pravicami?

V primeru uporabe slike, glasbe, podobe, besedila ipd. drugega avtorja morajo tekmovalci v projektu navesti vire, ki so jih uporabili. Bodite pozorni, morda bo potrebno povprašati izvirnega avtorja za dovoljenje za uporabo. Opozorite učence, da pomeni kršitev avtorskih pravic avtomatično diskvalifikacijo. S prijavo spletne vsebine avtorji izjavljajo, da je vsebina, ki so jo prijavili v natečaj (vključno s slikami, grafiko, videi itd.), njihovo originalno delo.

Kako je z uporabo glasbene podlage v izdelku?

Pri izboru glasbene podlage vam priporočamo, da izberete glasbo, ki ni avtorsko zaščitena ali pa je zaščitena z eno izmed Creative Commons licenc. Če pa ste se odločili za uporabo avtorsko zaščitene glasbe, morate za uporabo njihove glasbe obvezno predhodno pridobiti dovoljenje avtorjev oz. nosilcev materialnih avtorskih pravic.

Nezaščiteno glasbeno podlago lahko pridobite na naslednjih spletnih povezavah:

Lahko pa uporabite tudi drugo poljubno prosto na spletu dostopno glasbo.

Posebno pozornost je potrebno nameniti pravilnemu navajanju virov oz. licenc. Torej ni dovolj, da se kot vir navede le spletna stran oz. povezava do vira glasbe, temveč še oznako licence ter besedilo pod oznako. Je pa treba preveriti vsako stran oz. vir posebej, saj ima običajno vsaka spletna stran svoj sistem navajanja virov.

Spodaj navajamo primer navedbe vira na spletni strani: http://freemusicarchive.org/:

Za uporabo avtorsko zaščitene glasbe je treba predhodno pridobiti dovoljenje avtorjev oz. nosilca materialnih avtorskih pravic. To tudi zapišite na koncu pri uporabljenih virih, na primer »Zoran Predin – Na svoji strani« (avtor je dovolil uporabo pesmi). Posredujte pa nam tudi ustrezno dokazilo (npr. e-pošto), da avtor dovoljuje uporabo pesmi oz. glasbe.

Avtorje izdelkov in njihove mentorje naprošamo, da izrecno sledijo danim navodilom glede uporabe glasbe v svojih izdelkih. V nasprotnem primeru sme žirija neustrezne izdelke brez nadaljnjih obrazložitev izločiti iz natečaja.

Pravice in pogoji

Organizatorji si pridržujejo pravico do brezplačne objave izdelkov v času trajanja natečaja in po njem na spletni strani www.safe.si.

Avtorji se strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe projekta SAFE.SI uporabijo njihovo delo v skladu s CC licenco Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod istimi pogoji 2.5 Slovenija in tako dovolijo, da se avtorsko delo in njegove predelave reproducirajo, distribuirajo, dajejo v najem, priobčijo javnosti in predelujejo pod pogoji, (1) da se navede avtorja, (2) da ne gre za komercialno uporabo in (3) da se izvirna dela/predelave naprej širijo pod istimi pogoji.

Varovanje osebnih podatkov

Šola mora predhodno pridobiti pisna soglasja staršev za sodelovanje otrok na Safe.si natečaju. Ta soglasja hrani šola in jih po potrebi predloži organizatorju natečaja. Šola bo prav tako predhodno pridobila pisna soglasja staršev za obdelavo osebnih podatkov otrok skladno z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov za namene sodelovanja na natečaju (npr. objava na spletni strani projekta, na družabnih omrežjih projekta, sodelovanje in udeležba na zaključnem dogodku ipd.).

Izbor zmagovalcev

Komisija, sestavljena iz strokovnjakov SAFE.SI projekta ter predstavnikov FDV bo od 1 do 5 ocenila sledeče kvalitete videa:

  • ustreznost izdelka glede na kriterije natečaja,
  • kreativnost in inovativnost izdelka (pristop, način podajanja vsebine, vizualna predstavitev, interaktivnost, oblikovanje, ali je vsebina pravilno podana glede na izbrano tematiko in ciljno občinstvo, ali je navdihujoče za ciljno občinstvo),
  • tehnično izvedbo (ravnovesje vizualne, video in avdio podlage, pravilna uporaba tehnik snemanja, obdelave zvoka ter montaže, kakovost slike, zvoka, svetlobe),
  • uporabnost izdelkov

ter podelila zanimive in privlačne nagrade za tri najboljše. Vsem ostalim sodelujočim posameznikom oz. skupinam ter njihovim mentorjem pa bomo posredovali potrdila o udeležbi. Mentorji nagrajenih izdelkov bodo prejeli potrdila o mentorstvu.

Zaključni dogodek in objava rezultatov

Avtorji nagrajenih izdelkov in njihovi mentorji bodo na začetku meseca maja 2019 povabljeni na zaključni dogodek, ki bo potekal v četrtek, 30.5.2019, na izbrani lokaciji v Ljubljani. Zmagovalce natečaja v vseh treh kategorijah bomo razglasili na zaključnem dogodku. Rezultati natečaja bodo po uradni razglasitvi rezultatov prav tako objavljeni na spletni strani projekta.

Dodatne informacije

info@safe.si ali 01-580-5354.

PriponkaVelikost
Microsoft Office document icon Izjava o avtorstvu49 KB

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.