Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

NATEČAJ ZA 3. TRIADO OŠ: Safe.si video natečaj

SAFE.SI VIDEO NATEČAJ: OBNAŠANJE IN KOMUNICIRANJE NA SPLETU – LEPO JE, ČE SI NA SPLETU PRIJAZEN!

Avtorji naj pripravijo video izdelek v povezavi z eno izmed spodaj opisanih tem:

  • Mobilni in spletni bonton

Tudi na spletu in pri uporabi mobilnega telefona in spleta veljajo pravila lepega vedenja, ki jim rečemo spletna/mobilna etika oz. bonton. To so pravila obnašanja na spletu. Spletna etika pomeni vzorno in odgovorno vedenje na internetu in tak odnos do drugih ljudi, kot ga želiš zase.

Poudarek je na spoštljivem vedenju do drugih uporabnikov interneta in mobilnih naprav, predvsem proti nasilju in spletnemu ter mobilnemu ustrahovanju. Pomembno je poudariti, da je treba biti prijazen do drugih uporabnikov interneta in mobilnih naprav. Med najbolj nesprejemljivimi dejanji so uporaba računa druge osebe za objavljanje šal, objavljanje preveč osebnih podatkov in objavljanje prijateljev na slikah, ki bi jih lahko spravile v zadrego.

Tudi če kdo pusti svoj telefon dostopen in nezaklenjen, to ne pomeni, da lahko po njem brskaš in ga uporabljaš. V telefonu imamo tudi zasebne fotografije, sporočila in podatke, vsak pa ima pravico do zasebnosti. Enako velja, če na javnem ali domačem računalniku naletiš na odprt profil druge osebe - takoj to osebo odjavi iz računa in v nobenem primeru ne brskaj po njem. Objavljanje v imenu drugih ali predstavljanje, da smo nekdo drug, pomeni krajo identitete.

  • Kako se vesti do nekoga, ki ga nadlegujejo – ne bodi nema priča

Zelo razširjen pojav nadlegovanja prek spleta in novih tehnologij je medvrstniško nasilje. Otroci uporabljajo internet in mobilne telefone za razpošiljanje zaničljivih, grozilnih in poniževalnih sporočil, za širjenje ponižujočih slik in video posnetkov, ki dosežejo veliko občinstva v zelo kratkem času in ostanejo na spletu za vedno. Pogosto se žaljivo obnašanje med vrstniki tako s strani nadlegovalca kot žrtve razume kot le šala. Zaradi tega je nevarno, da tako vedenje »nasilje kot zabava«, ki se pojavlja med mladimi, postane sprejemljivo obnašanje. Kar pa je seveda nedopustno, saj ima tovrstno trpinčenje lahko resne posledice in vodi v depresijo, izolacijo in samopoškodovanje. Spletnega nadlegovanja v nobenem primeru ne smemo tolerirati in je potrebno takoj, ko se pojav zazna, ustrezno ukrepati.

  • Internet ne pozablja- Pretirano objavljanje na družabnih omrežjih

Čeprav je mobilni telefon praktično vedno pri roki, je treba premisliti, preden pritisnemo na sprožilec, ali je selfie v določenem trenutku res primeren. Vsakič, ko objavimo informacije na spletu, kjer jih lahko vidijo vsi, izgubimo nekoliko svoje zasebnosti in dopolnimo svoj spletni ugled in digitalni odtis. Nekaj razkrijemo tukaj, nekaj tam, nekaj objavijo drugi in če bi kdo te koščke sestavil, lahko dobi precej natančno sliko o nas.

Ko selfije enkrat delimo preko Viber-ja, Facebooka in drugih omrežij, nimamo več nadzora nad tem, kdo vse jih bo videl ali delil naprej. Fotografije, ki krožijo na internetu, je skoraj nemogoče odstraniti. Zato pred objavo na družabnih omrežjih premislimo: ali bi me motilo, če bi ta fotografija visela v mojem razredu, v pisarni, v kavarni ali na oglasni deski? Poskrbi za svoj spletni ugled!

Tvoje neprimerne objave o tebi ali drugih imajo lahko posledice na različnih področjih, v družbi, v šoli, pri iskanju zaposlitve, prav tako pa se lahko soočiš s pravnimi posledicami. Zato premisli, kdo vse lahko vidi tvoje objave in kakšen vpliv lahko ima to nate zdaj in v prihodnosti.

Kot dodatna pomoč vam lahko služi spletna stran Centra za varnejši internet SAFE.SI: www.safe.si.  

Navodila za avtorje in mentorje

Kdo lahko sodeluje?

Na SAFE.SI nagradnem video natečaju lahko sodelujejo učenci od sedmega do devetega razreda osnovne šole. Učenci na natečaju lahko sodelujejo kot posamezniki ali v skupini, ki jo lahko sestavlja največ šest učencev. Učenci oz. skupine učencev morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom mentorja, ki je dolžan koordinirati delo (izpolniti prijavnico, posredovati izdelek, izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov ipd.)

Kakšne izdelke je mogoče prijaviti?

Učenci tretje triade na razpisano temo pripravijo video, ki sme biti dolg največ 180 sekund, hkrati pa ne sme biti krajši od 30 sekund. Posnet je lahko s fotografskim aparatom ali video kamero.

Zaželeno je, da je video posnetek full HD (1080p) ali HD (720p). Pripravite ga v enem izmed naslednjih formatov: MPEG1, MPEG2, AVI, WMV in MP4. Video delo mora biti oddano kot ena sama datoteka.

Komisija bo ocenjevala tako kakovost videa v smislu vsebinske predstavitve teme kot tudi tehnične izvedbe. Zaželena je uporaba montaže in dodajanje kakovostnega zvoka in slike.

Prijava

Mentorji učence, ki se želijo pridružiti natečaju, prijavijo elektronsko prek spletne strani https://izobrazevanja.safe.si/natecaj. Rok za prijavo teme je 12.1.2018. Dodatna pojasnila po telefonu (01-5805354).

Kdaj je zadnji rok za oddajo izdelkov?

Zadnji rok za oddajo izdelkov je 30.3.2018.

Kako oddati končni izdelek?

Izdelke je možno oddati le preko spleta: https://izobrazevanja.safe.si/ODDAJAnatecaj

Tekmovalci oz. njihovi mentorji morajo izpolniti in skupaj z oddanim izdelkom oddati izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov. Tekmovalni izdelki so avtorsko delo. V skladu z izjavo o avtorstvu morajo biti vsi navedeni kandidati, ki izdelek oddajo, tudi avtorji izdelka. V skladu z izjavo o avtorstvu avtorji zagotavljajo, da so avtorji poslanega izdelka ter da imajo vse potrebne avtorske pravice oziroma dovoljenja za uporabo uporabljenega materiala. Kršitev avtorskih pravic pomeni avtomatično diskvalifikacijo iz natečaja. Za morebitne spore med osebami, ki bi uveljavljale avtorske pravice za vsebine, SAFE.SI ne prevzema odgovornosti.

Kako je z avtorskimi pravicami?

V primeru uporabe slike, glasbe, podobe, besedila ipd. drugega avtorja morajo tekmovalci v projektu navesti vire, ki so jih uporabili. Bodite pozorni, morda bo treba povprašati izvirnega avtorja za dovoljenje za uporabo. Opozorite učence, da pomeni kršitev avtorskih pravic avtomatično diskvalifikacijo. S prijavo spletne vsebine avtorji izjavljajo, da je vsebina, ki so jo prijavili na natečaj (vključno s slikami, grafiko, videi itd.), njihovo originalno delo.

Kako je z uporabo glasbene podlage v izdelku?

Pri izboru glasbene podlage vam priporočamo, da izberete glasbo, ki ni avtorsko zaščitena. Če pa ste se odločili za uporabo avtorsko zaščitene glasbe, morate za uporabo njihove glasbe obvezno predhodno pridobiti dovoljenje avtorjev oz. nosilcev materialnih avtorskih pravic.

Nezaščiteno glasbeno podlago lahko pridobite na naslednjih spletnih povezavah:

Lahko pa uporabite tudi drugo poljubno prosto na spletu dostopno glasbo.

Posebno pozornost je treba nameniti pravilnemu navajanju virov oz. licenc. Torej ni dovolj, da se kot vir navede le spletna stran oz. povezava do vira glasbe, temveč še oznako licence ter besedilo pod oznako. Je pa treba preveriti vsako stran oz. vir posebej, saj ima običajno vsaka spletna stran svoj sistem navajanja virov.

Spodaj navajamo primer navedbe vira na spletni strani: http://freemusicarchive.org/:

Za uporabo avtorsko zaščitene glasbe je treba predhodno pridobiti dovoljenje avtorjev oz. nosilca materialnih avtorskih pravic. To tudi zapišite na koncu pri uporabljenih virih, na primer »Zoran Predin – Na svoji strani« (avtor je dovolil uporabo pesmi). Posredujte pa nam tudi ustrezno dokazilo (npr. e-pošto), da avtor dovoljuje uporabo pesmi oz. glasbe.

Avtorje izdelkov in njihove mentorje naprošamo, da izrecno sledijo danim navodilom glede uporabe glasbe v svojih izdelkih. V nasprotnem primeru sme žirija neustrezne izdelke brez nadaljnjih obrazložitev izločiti iz natečaja.

Pravice in pogoji

Organizatorji si pridržujejo pravico do brezplačne objave izdelkov v času trajanja natečaja in po njem na spletni strani www.safe.si.

Avtorji se strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe projekta SAFE.SI uporabijo njihovo delo v skladu s CC licenco Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod istimi pogoji 2.5 Slovenija in tako dovolijo, da se avtorsko delo in njegove predelave reproducirajo, distribuirajo, dajejo v najem, priobčijo javnosti in predelujejo pod pogoji, (1) da se navede avtorja, (2) da ne gre za komercialno uporabo in (3) da se izvirna dela/predelave naprej širijo pod istimi pogoji.

Varovanje osebnih podatkov

Šola mora predhodno pridobiti pisna soglasja staršev za sodelovanje otrok na Safe.si natečaju. Ta soglasja hrani šola in jih po potrebi predloži organizatorju natečaja. Šola bo prav tako predhodno pridobila pisna soglasja staršev za obdelavo osebnih podatkov otrok skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) za namene sodelovanja na natečaju (npr. objava na spletni strani projekta, na družabnih omrežjih projekta, sodelovanje in udeležba na zaključnem dogodku ipd.).

Izbor zmagovalcev

Komisija, sestavljena iz strokovnjakov SAFE.SI projekta ter predstavnikov FDV, bo od 1 do 5 ocenila sledeče kvalitete videa:

  • ustreznost izdelka glede na kriterije natečaja,
  • kreativnost in inovativnost izdelka (pristop, način podajanja vsebine, vizualna predstavitev, interaktivnost, oblikovanje, vsebina je pravilno podana glede na izbrano tematiko in ciljno občinstvo, navdihujoče za ciljno občinstvo),
  • tehnično izvedbo (ravnovesje vizualne, video in avdio podlage, pravilna uporaba tehnik snemanja, obdelave zvoka ter montaže, kakovost slike, zvoka, svetlobe),
  • uporabnost izdelkov

ter podelila zanimive in privlačne nagrade za tri najboljše. Vsem ostalim sodelujočim posameznikom oz. skupinam ter njihovim mentorjem pa bomo posredovali potrdila o udeležbi. Mentorji nagrajenih izdelkov bodo prejeli potrdila o mentorstvu.

Zaključni dogodek in objava rezultatov

Avtorji nagrajenih izdelkov in njihovi mentorji bodo ob koncu meseca aprila 2018 povabljeni na zaključni dogodek v mesecu maju 2018. Zmagovalce natečaja v vseh treh kategorijah bomo razglasili 30.5.2018 na zaključnem dogodku. Rezultati natečaja bodo po 30.5.2018 prav tako objavljeni na spletni strani projekta.

Dodatne informacije

info@safe.si ali 01-580-5354.

PriponkaVelikost
PDF icon Navodila za oddajo izdelka prek spleta683.52 KB

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.