Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Povabilo k izpolnjevanju kratke anonimne ankete

Na Safe.si se trudimo, da bi bila naša spletna stran čim bolj pregledna in uporabna. Mnenje uporabnikov nam je zelo pomembno. Vabimo vas, da izpolnite kratko anonimno anketo o uporabnosti spletnega mesta Safe.si in nam ga pomagate narediti še bolj uporabnega.

Natečaj za 3. triado SAFE.SI VIDEO NATEČAJ

Natečaj za 3. triado: LJUBEZEN V DIGITALNEM SVETU

Navodila za avtorje in mentorje

Kdo lahko sodeluje?

Na SAFE.SI nagradnem video natečaju lahko sodelujejo učenci od sedmega do devetega razreda osnovne šole. Učenci na natečaju lahko sodelujejo kot posamezniki ali v skupini, ki jo lahko sestavlja največ šest učencev. Učenci oz. skupine učencev morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom mentorja, ki je dolžan koordinirati delo (izpolniti prijavnico, posredovati izdelek, izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov ipd.).

Opis teme

Tako kot so se mnoge naše aktivnosti razširile na splet – iskanje informacij, učenje, druženje s prijatelji in družino, nakupovanje, poslovanje, zabava itn. –, tako se tudi naši ljubezenski odnosi začenjajo, odvijajo in končujejo tudi preko spleta in mobilnih naprav. Digitalne tehnologije v intimne odnose prinašajo tako prednosti kot slabosti. Ob tem je najpomembnejše, da so naši spletni odnosi in zveze zdravi, temelječi na spoštovanju drug drugega in za obe strani osrečujoči.

Učenci in učenke naj pripravijo video na temo ljubezenskih odnosov na spletu, za katerega lahko kot iztočnico vzamejo katerega od naslednjih tematskih sklopov.

  • Spoznavanje ljudi prek spleta ali mobilnih aplikacij za zmenkanje: kaj so lahko prednosti in slabosti takega spoznavanja? Je tako spoznavanje varnejše ali nevarnejše, bolj ali manj iskreno kot v živo? Kakšna so pravila varnega spoznavanja na spletu?
  • Nadzor nad fantom/dekletom: problematika deljenja/zahtevanja gesel partnerja/ke za dostop do spletne pošte, profilov in računov na omrežjih in aplikacijah; neprestano preverjanje, sledenje osebi, ki mi je všeč na spletu, pa če sem z njo v zvezi ali ne; vdor v njen profil oz. dostop brez vednosti druge osebe.
  • Ljubosumje in posesivnost na spletu: spornost omejevanja svojega dekleta/fanta, s kom je lahko na spletu prijatelj/ica, s kom se lahko tam druži, kakšne slike in podatke lahko objavlja; neprestano pošiljanje sporočil svojemu fantu/dekletu, preverjanje, kje je, s kom je in zahtevanje, da na tvoja sporočila takoj odgovori.
  • Seksting in deljenje intimnih posnetkov, nastalih v zvezi: predstavitev tematike sekstinga – kaj so razlogi, da mladi to počnejo in kaj so pasti pošiljanja svojih razgaljenih fotografij. Intimnost je treba spoštovati tudi na spletu. Posnetkov, ki so nastali v zvezi, nikakor ne smemo iz maščevanja ali katerega koli drugega razloga deliti z drugimi ali javno objaviti na spletu.
  • Vse razen JA je NE: tudi na spletu moramo pridobiti privolitev osebe na drugi strani, preden začnemo s pogovori in dejanji, ki so spolne narave. Kako vemo, ali je nekaj le kompliment ali šala ali pa je že spolno nadlegovanje in nasilje?
  • Pozitivni vidiki uporabe tehnologij v romantičnih zvezah: kaj so za mlade prednosti ljubezenskih odnosov, ki se odvijajo tudi prek interneta in mobilnih naprav (npr. možnost bližine tudi v primeru zveze na daljavo; možnost kontakta čez cel dan tudi, če ne živita skupaj; možnost pokazati svojo ljubezen/čustva pred spletnimi prijatelji; lažji način vzpostavljanja odnosa za osebe, ki jim manjka samozavesti ipd.)?
  • Drugo: učenci/ke lahko sami izberejo poljuben vidik teme “ljubezen v digitalnem svetu”, ki bi ga želeli predstaviti v videu.

Kot dodatna pomoč vam lahko služi spletna stran Centra za varnejši internet SAFE.SI: www.safe.si.

Kakšne izdelke je mogoče prijaviti?

Učenci tretje triade pripravijo video na razpisano temo, ki sme biti dolg največ 180 sekund, hkrati pa ne sme biti krajši od 30 sekund. Posnet je lahko s fotografskim aparatom ali video kamero.

Zaželeno je, da je video posnetek full HD (1080p) ali HD (720p). Pripravite ga v enem izmed naslednjih formatov: MPEG1, MPEG2, AVI, WMV in MP4. Video delo mora biti oddano kot ena sama datoteka.

Komisija bo ocenjevala tako kakovost videa v smislu vsebinske predstavitve teme kot tudi tehnične izvedbe. Zaželena je uporaba montaže in dodajanje kakovostnega zvoka in slike.

Prijava

Mentorji učence, ki se želijo pridružiti natečaju, prijavijo elektronsko prek spletne strani https://izobrazevanja.safe.si/natecaj. Rok za prijavo teme je 17.1.2020. Dodatna pojasnila po telefonu (01 5805 354).

Kdaj je zadnji rok za oddajo izdelkov?

POSEBNO OBVESTILO (OBJAVA 28.4.2020): Obveščamo vas, da letošnjega Safe.si natečaja za osnovne šole zaradi situacije v državi spričo epidemije ne bomo mogli izpeljati do konca. Odločili smo se, da bomo natečaj s popolnoma istimi razpisanimi temami ponovno odprli v naslednjem šolskem letu. Dodatne informacije smo vsem prijavljenim na natečaj poslali po elektronski pošti. 

Kako oddati končni izdelek?

Izdelke je možno oddati le preko obrazca https://izobrazevanja.safe.si/ODDAJAnatecaj 

Tekmovalci oz. njihovi mentorji morajo izpolniti in skupaj z oddanim izdelkom oddati izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov. Tekmovalni izdelki so avtorsko delo. V skladu z izjavo o avtorstvu morajo biti vsi navedeni kandidati, ki izdelek oddajo, tudi avtorji izdelka. V skladu z izjavo o avtorstvu avtorji zagotavljajo, da so avtorji poslanega izdelka ter da imajo vse potrebne avtorske pravice oziroma dovoljenja za uporabo uporabljenega materiala. Kršitev avtorskih pravic pomeni avtomatično diskvalifikacijo in izključitev z natečaja. Za morebitne spore med osebami, ki bi uveljavljale avtorske pravice za vsebine, SAFE.SI ne prevzema odgovornosti.

Kako je z avtorskimi pravicami?

V primeru uporabe slike, glasbe, podobe, besedila ipd. drugega avtorja morajo tekmovalci v projektu navesti vire, ki so jih uporabili. Bodite pozorni, morda bo treba povprašati izvirnega avtorja za dovoljenje za uporabo. Opozorite učence, da pomeni kršitev avtorskih pravic avtomatično diskvalifikacijo. S prijavo izdelka avtorji izjavljajo, da je izdelek, ki so ga prijavili na natečaj (vključno s slikami, grafiko, videi itd.), njihovo originalno delo.

Kako je z uporabo glasbene podlage v izdelku?

Pri izboru glasbene podlage vam priporočamo, da izberete glasbo, ki ni avtorsko zaščitena ali pa je zaščitena z eno izmed Creative Commons licenc. Če pa ste se odločili za uporabo avtorsko zaščitene glasbe, morate za uporabo njihove glasbe obvezno predhodno pridobiti dovoljenje avtorjev oz. nosilcev materialnih avtorskih pravic.

Nezaščiteno glasbeno podlago lahko pridobite na naslednjih spletnih povezavah:

POZOR! Iz YouTube kanala lahko brezplačno uporabite glasbo, ki je označena s Creative Commons licenco. Poskrbite za pravilno navedbo licence oz. avtorja glasbe (za več informacij kliknite na »show more« pod posameznim videom).

Lahko pa uporabite tudi drugo poljubno na spletu prosto dostopno glasbo.

POZOR! Če ima glasba oznako »royalty free music« (glasba brez licenčnine), to ne pomeni, da je brezplačna ter da si jo lahko kar naložite s spleta in uporabite v svojem izdelku. Zanjo je potrebno enkratno plačilo licence ob samem nakupu. Ko ste glasbo enkrat kupili, zanjo ni treba plačevati dodatnih licenčnin.

Posebno pozornost je treba nameniti pravilnemu navajanju virov oz. licenc. Torej ni dovolj, da se kot vir navede le spletna stran oz. povezava do vira glasbe, temveč je treba navesti še oznako licence ter besedilo pod oznako. Treba je preveriti vsako stran oz. vir posebej, saj ima običajno vsaka spletna stran svoj sistem navajanja virov oz. licenc.

Spodaj navajamo primer navedbe vira na spletni strani: http://freemusicarchive.org/:

Za uporabo avtorsko zaščitene glasbe je treba predhodno pridobiti dovoljenje avtorjev oz. nosilca materialnih avtorskih pravic. To tudi zapišite na koncu pri uporabljenih virih, na primer »Zoran Predin – Na svoji strani« (avtor je dovolil uporabo pesmi). Posredujte pa nam tudi ustrezno dokazilo (npr. e-pošto), da avtor dovoljuje uporabo pesmi oz. glasbe.

Kako je z uporabo slik in grafov, zvokov in učinkov?

Brez dovoljenja avtorja je uporaba možna le, če so dela označena z ustreznimi Creative Commons licencami (CC). Tip licence je treba za vsako sliko oz. graf ali zvok, ki bi jo želeli uporabiti, obvezno preveriti. Pri sliki/grafu/zvočnih efektih je potrebno navesti naslov slike/grafa/zvočnega efekta ter avtorja, vir in tip licence.

POZOR! Če ima fotografija oznako »royalty free image« (fotografija brez licenčnine), to ne pomeni, da je brezplačna ter da si jo lahko kar naložite s spleta in uporabite v svojem izdelku. Zanjo je potrebno enkratno plačilo licence ob samem nakupu. Ko ste fotografijo enkrat kupili, zanjo ni treba plačevati dodatnih licenčnin.

Nezaščiteno grafiko, zvoke in ostale učinke lahko pridobite na naslednjih spletnih povezavah:

Prosti zvoki in učinki:

Prosti grafični material (fotografije):

Več informacij o tem, kako lahko najdete ustrezne fotografije s pomočjo iskalnika Google, najdete na: https://safe.si/ucitelji/uporaba-fotografij-googla.    

Pozor! Kot vir ne zadošča, da navedete Google, temveč morate obvezno preveriti originalni vir same fotografije oz. grafično-zvokovnega elementa.

Zapomnite si, da ste za vsako uporabo fotografije, glasbe oz. drugega zvočnega ali grafičnega elementa in pravilno navedbo vira oz. licence odgovorni sami!

Pravice in pogoji

Organizatorji si pridržujejo pravico do brezplačne objave izdelkov v času trajanja natečaja in po njem na spletni strani www.safe.si.

Avtorji se strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe projekta SAFE.SI uporabijo njihovo delo v skladu s CC licenco Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0. V skladu s to licenco je dovoljeno kopiranje in razširjanje dela v kakršnemkoli mediju pod pogoji, (1) da se navede avtor, (2) da ne gre za komercialno uporabo in (3) da se izvirna dela naprej širijo brez predelav.

Varovanje osebnih podatkov

Šola mora predhodno pridobiti pisna soglasja staršev za sodelovanje otrok na Safe.si natečaju. Ta soglasja hrani šola in jih po potrebi predloži organizatorju natečaja. Šola bo prav tako predhodno pridobila pisna soglasja staršev za obdelavo osebnih podatkov otrok skladno z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov za namene sodelovanja na natečaju (npr. objava na spletni strani projekta, na profilih projekta na družabnih omrežjih, sodelovanje in udeležba na zaključnem dogodku ipd.).

Izbor zmagovalcev

Komisija, sestavljena iz strokovnjakov SAFE.SI projekta ter predstavnikov FDV bo od 1 do 5 ocenila sledeče elemente videa:

  • ustreznost izdelka glede na kriterije natečaja;
  • kreativnost in inovativnost izdelka (pristop, način podajanja vsebine, vizualna predstavitev, interaktivnost, oblikovanje, ali je vsebina pravilno podana glede na izbrano tematiko in ciljno občinstvo, ali je navdihujoče, informativno, poučno za ciljno občinstvo);
  • tehnično izvedbo (ravnovesje vizualne, video in avdio podlage, pravilna uporaba tehnik snemanja, obdelave zvoka ter montaže, kakovost slike, zvoka, svetlobe), uporabnost izdelkov (izdelki naj imajo uporabno vrednost v smislu ozaveščanja ciljnih javnosti o varni rabi interneta v kontekstu tematike letošnjega natečaja: video mora imeti jasno izraženo bistvo v smislu usmerjanja uporabnikov spleta k odgovorni in varni rabi);

ter podelila zanimive in privlačne nagrade za tri najboljše. Vsem ostalim sodelujočim posameznikom oz. skupinam ter njihovim mentorjem pa bomo posredovali potrdila o udeležbi na natečaju. Mentorji nagrajenih izdelkov bodo prejeli potrdila o mentorstvu.

Zaključni dogodek in objava rezultatov

Avtorji nagrajenih izdelkov in njihovi mentorji bodo ob koncu meseca aprila 2020 povabljeni na zaključni dogodek, ki bo potekal meseca maja 2020 (točen datum prireditve bomo sporočili naknadno). Zmagovalce natečaja v vseh treh kategorijah bomo prav tako razglasili v mesecu maju 2020 na zaključnem dogodku. Rezultati natečaja bodo po uradni razglasitvi rezultatov objavljeni tudi na spletni strani projekta.

Dodatne informacije

info@safe.si ali 01-5805-354.

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.