Spletni bonton

Skozi delavnico bodo učenci spoznali pomen kulturnega in spoštljivega komuniciranja preko spleta. Podučili se bodo, kakšne so primerne in neprimerne oblike komunikacije z vrstniki, kakšne so lahko posledice širjenja neprimernih vsebin in kaj pomeni biti žrtev ustrahovanja.

Namen delavnice je mlade spodbuditi k boljši komunikaciji preko spleta in k dvigu kulture spletnega komuniciranja.