Spolni stereotipi in spletno nasilje

Delavnica obravnava široko tematiko nasilja ter nasilja na spletu, njegovih oblik in posledic, znotraj katere pa specifično naslavlja tudi nasilje zaradi spola in ozavešča o spolnih stereotipih in vlogah v družbi, ki negativno vplivajo tudi na spletno življenje mladih in so glavni vzrok tovrstnega nasilja. Glavni cilj delavnice je krepitev zmožnosti mladih za etično in empatično ravnanje v primerih nasilja (zaradi spola), pa naj so v njem udeleženi kot žrtve, povzročitelji/ce ali priče.

Delavnice so vsebinsko primerne za zadnje triletje osnovne šole (7., 8. in 9. razred) ter srednje šole.

Delavnica je nastala v okviru projekta Odklikni! – Ustavimo nasilje nad ženskami in dekleti, ki sta ga izvajala Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti ter Fakulteta za družbene vede, sofinancirala pa Evropska unija. V okviru tega projekta je bila delavnica 180-krat izvedena na slovenskih osnovnih in srednjih šolah in je dosegala zelo visoke ocene zadovoljstva med udeleženci in udeleženkami kot s strani šol, učiteljic in učiteljev.