Kaj svetovati učencem in dijakom glede sekstinga?

Kaj svetovati učencem in dijakom?

  • Uprite se pritisku vrstnikov!: do sekstinga zelo pogosto pride predvsem zaradi pritiska s strani partnerja ali skupine. Razpravljanje o pritisku vrstnikov z učenci je pozitiven način, da jih spodbudite, da prevzamejo odgovornost za svoja dejanja in se uprejo pritiskom s strani drugih, da ne počnejo stvari, ki jim povzročajo nelagodje ali so v nasprotju z zakonom.
  • Poznavanje zakona: v primeru sekstinga bodo učenci obravnavani kot žrtve, vendar je kljub temu pomembno, da jih izobrazite o tem, kako takšno vedenje krši zakon in o morebitnih posledicah. 
  • Razumevanje posledic: povečajte ozaveščenost vaših učencev o tem, kaj se lahko zgodi, potem ko izgubijo nadzor nad seksting sporočilom ali fotografijo, saj jim boste tako pomagali razumeti, kakšne so lahko posledice za njihov ugled in počutje: kratkoročno in dolgoročno. 
  • Brez zadržkov, brez nadzora: razširjanje seksting sporočila ali fotografije je pogosto namerna, lahko pa se zgodi tudi manj načrtovano, spontano ali pod pritiskom vrstnikov, pa tudi, če je mladostnik pod vplivom alkohola ali mamil in je njegova presoja oslabljena. Opomnite vaše učence, da imajo nadzor nad fotografijami, ki jih ustvarjajo in delijo - vendar ko jih enkrat delijo, ta nadzor izgubijo.   
  • Nikoli ni prepozno, da nekomu poveste: spodbujajte učence, da se v primeru seksting incidenta pogovorijo z nekom, ki mu zaupajo. Čeprav se morda mlademu človeku zdi, da bo s tem zanj konec sveta, vedno obstaja rešitev. Hitreje kot bodo o tem spregovorili, boljše so možnosti za obvladovanje širjenja sporne fotografije ali sporočila.