Oblikovanje šolske spletne strani

Kako oblikovati šolsko spletno stran?

  • Fotografije in izdelki učencev   

»Primernejša je objava skupinskih fotografij, kakor pa objava individualnih, poleg tega pa nikoli ne navajajte imen otrok pod fotografijami.«


V primeru, da spletna stran prikazuje izdelke učencev priporočamo, da objavite samo ime učenca, ne pa tudi njegov priimek.

V primeru prikazovanja digitalnih (video) izdelkov je potrebna pazljivost, da otroci v videu niso imenovani z njihovimi pravimi imeni, poleg tega pa na koncu tudi ne priporočamo objave podatkov otrok, ki so kakorkoli prispevali k izdelavi izdelka.

Preden objavite slike otrok in njihove izdelke na šolski spletni strani, je potrebno pisno dovoljenje njihovih staršev.

  • Elektronski naslovi  

Pri objavi fotografij učencev na šolski spletni strani je potrebna posebna previdnost.


»Preden katero koli zunanjo spletno povezavo vključite na šolsko spletno stran, morate preveriti, da je vsebina te povezave primerna tako za šolo, kot tudi za ciljno publiko.«


Nikoli ne objavite osebnih elektronskih naslovov učencev in zaposlenih na šolski spletni strani. Premislite o uporabi anonimnih ali skupinskih elektronskih naslovov npr. razred@guest.arnes.si, ki naj bo kot del šolskega sistema elektronske pošte primerno filtriran.

  • Vsebina in avtorske pravice

Pred objavo na spletni strani priporočamo pregled besedil učencev.

Prepričajte se, da besedilo ne vsebuje celotnega imena učenca, ali razkriva kakršne koli osebne informacije, kot je npr. članstvo v obšolskih dejavnostih ali kakšne druge podrobnosti o učencih, na podlagi katerih bi potencialno lahko bili identificirani.

Vedno preglejte, da besedila učencev ne vsebujejo izjav, ki bi lahko bile opravljive. Zagotovite, da šola z objavo kakršnekoli vsebine na spletni strani, ne krši avtorskih pravic.

  • Povezave na zunanje spletne strani

Vedite, da se lahko vsebina neke spletne strani v zelo kratkem času lahko bistveno spremeni, zato redno preverjajte, ali so spletne strani, na katere imate povezave, še vedno aktivne ter ali njihova vsebina ostaja primerna.

  • Spletni pripomočki

»Če uporabljate »komercialne« iskalnike, preverite, ali jih lahko oblikujete tako, da iščejo le po vaši spletni strani, da preprečite, prikaz kakršne koli neprimerne vsebine.«


Bodite previdni, kadar na šolsko spletno stran vključite orodja, kot so spletni iskalniki in spletni števci.

Nekateri iskalniki in števci vsebujejo povezave na oglaševalske strani – premislite ali so takšne povezave primerne za vašo spletno stran, oziroma pretehtajte druge možne alternative.

  • Uporaba pripomočkov za povratne informacije in varstvo podatkov

Bodite previdni, kadar uporabljate pripomočke za povratne informacije, kot je npr. knjiga obiskovalcev. Čeprav je lahko zabavno ter koristno za šolo, da obiskovalci objavljajo svoje komentarje, dobro premislite do kakšne stopnje ste pripravljeni zbirati in razkriti podatke na vaši strani.


»Šolska spletna stran naj bo tudi mehanizem promocije varne rabe interneta z nasveti kako varno uporabljati internet za učence in njihove starše.«


Knjige obiskovalcev navadno sprašujejo obiskovalce po njihovem imenu, elektronskem naslovu, od kje stran uporabljajo in kakšen komentar imajo – mnogi mladi neprevidno posredujejo te informacije, čeprav razkrijejo mnoge osebne informacije.

Premislite tudi o varstvu podatkov, ki jih zbirate na vaši spletni strani (področje regulira Zakon o varstvu osebnih podatkov).