Preprečevanje spletnega ustrahovanja v šoli

Preventiva

 • Spletni bonton, razvoj dobrih odnosov, razvijanje empatije, sprejemanje drugačnosti. Učitelji se aktivno vključite v ustvarjanje pozitivne klime v razredu in pozitivnih odnosov s svojimi učenci. Dobri odnosi med učitelji in učenci lahko pomagajo zagotoviti pozitivno razredno in šolsko klimo ter pomagajo hitreje opaziti in razrešiti konfliktne in problematične situacije med učenci.
 • Opolnomočenje prič. Naučite svoje učence, da to, da poveš odrasli osebi za nasilje, ni tožarjenje, ampak pomoč žrtvi. Učitelji morajo omogočiti in pomagati učencem, da podprejo tiste učence, ki so žrtve spletnega ustrahovanja, in ustaviti tiste, ki pomagajo in spodbujajo druge pri spletnem ustrahovanju. Poleg tega morajo spodbujati učence, da prijavijo oz. povedo o spletnem ustrahovanju.
 • Zasebnost. Spodbudite učence k temu, da svoje osebne podatke na spletu ohranijo čim bolj zasebne.

 

Pomoč pri razreševanju

 • Vse, kar vpliva na počutje in delo učenca v šoli, je stvar šole! Zato zagotovite učencem podporo tudi, kadar so vpleteni v spletno vrstniško nasilje. Učiteljevo znanje na področjih obvladovanja konfliktov in skupinske dinamike lahko zelo pomaga k ugodni rešitvi problema.
 • Zagotovite žrtvi spletnega trpinčenja podporo. Povejte, da je storila prav, da se je obrnila na vas. Svetujte, če je potrebno, da se obrne po pomoč še kam in ponudite svojo podporo pri tem: k staršem, šolski svetovalni službi, ravnatelju …
 • Zagotovite pogovor in pomoč tudi za povzročitelja nasilja. Podporo in pomoč potrebuje tudi povzročitelj spletnega nasilja, saj je zelo verjetno, da trpinči druge zaradi določene lastne stiske. Če želimo nasilje odpraviti tam, kjer nastaja, je dobro, da povzročitelju nasilja posvetimo pozornost in ugotovimo, kje so razlogi za tako vedenje.
 • Okoliščine spletnega trpinčenja je potrebno preiskati. Če se odkrije storilca oziroma je ta znan, zahtevajte, da umakne žaljive komentarje oz. objave. Obenem pa pomagajte učencu zavarovati in shraniti potrebne dokaze trpinčenja za nadaljnjo raziskavo primera. Svetujte mu, naj natisne spletne strani, profile, naredi zaslonske slike klepeta, slik in preprečite, da bi izbrisal morebitna sporočila na mobilnem telefonu.
 • Svetujte učencu, kako lahko prepreči nadaljnje trpinčenje in nasilje. Če gre za vdor v njegov profil, mu pokažite, kako naj zamenja geslo, odstrani svoje kontaktne podatke s spleta, blokira nasilneža na spletu in mobilnem telefonu in naj v nobenem primeru ne odgovarja na zlobne komentarje, grozilna sporočila.
 • Skupaj prijavita trpinčenje na spletnih straneh ali družabnih omrežjih, kjer se trpinčenje dogaja.
 • Zagotovite sodelovanje s starši pri razreševanju primerov vrstniškega spletnega nasilja.

 

Šolska pravila

 • Ne dopuščamo takega obnašanja na šoli. Dobro je, da šolski pravilniki vključujejo pravila, postopke reševanja in sankcije glede spletnega vrstniškega nasilja ter stremijo k vzpostavljanju šolskega okolja z ničelno toleranco do nasilja.