Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Raba mobilnih telefonov v šolah

Nasveti za rabo mobilnih telefonov v šolah

  • Pogovor o mobilnih telefonih v šoli je pomemben! Vse več otrok ima pametne mobilnike in druge mobilne naprave že v zelo zgodnjih letih. Da zagotovimo, da jih bodo znali uporabljati varno in odgovorno, je pomemben pogovor in razmislek o tem tudi v šoli.
  • Mobilni telefon je osebna lastnina vašega učenca in je tako sam odgovoren za varno in odgovorno uporabo svoje lastnine. Potrebno je izpostaviti, da je podobno kot šolska torba tudi mobilni telefon otrokova zasebna lastnina, do katere lahko učitelji dostopate le v izjemnih primerih, če je npr. otrok v nevarnosti. Če učenec želi, vam lahko pokaže vsebino na svojem telefonu. V primeru, da zaradi motenj pouka učencu vzamete telefon, ga mora  učenec preden vam ga izroči, popolnoma izključiti. 
  • Seznanite se s ključnimi funkcijami mobilnih telefonov ter se naučite uporabljati aplikacije!
  • Seznanite se s potencialnim tveganji uporabe mobilnih naprav in razmislite, kako lahko vi kot učitelj pomagate učencu tovrstne naprave uporabljati varno in odgovorno.
  • Skupaj s starši in učenci oblikujte pravila rabe mobilnih telefonov v šolah! Dogovorite se, v katerih primerih je uporaba telefonov v šoli smiselna in kdaj ne. Splošno prepoved rabe telefonov v šolah je težko nadzorovati in ne prinese vedno želenega učinka.
  • Mobilne telefone lahko uporabljate kot učni pripomoček, s katerim lahko pomembno popestrite pouk. Lahko jih uporabljate za iskanje in ogledovanje spletnih virov, fotografiranje, izdelava avdio in video posnetkov, navigiranje z uporabo GPS, ipd.
  • Primere spletnega nadlegovanja preko mobilnih telefonov obravnavajte resno! Če se takšen incident zgodi v na vaši šoli ali v vašem razredu, se pogovorite z vsemi vpletenimi ter poskušajte pomagati žrtvi. Lahko izvedete razredno uro na to temo in se z učenci pogovorite o neprimernosti tovrstnega vedenja, prav tako pa jih seznanite z vsemi možnostmi, ki so na voljo za prijavo spletnega nadlegovanja.
  • Z mobilnikom in ostalimi mobilnimi napravami nosijo otroci v žepu tudi digitalni fotoaparat in kamero, ki sta na voljo v vsakem trenutku: tudi pri pouku. Posnetki pa lahko potem v enem dnevu obkrožijo celotno šolo, se širijo preko SMS, MMS sporočil, interneta. Snemanje oseb, dogodkov in objavljanje le-teh je lahko nezakonito ali predstavlja obliko nadlegovanja, zato je treba učence poučiti, da morajo druge (tudi prijatelje, starše) vedno vprašati za dovoljenje, še posebej če bodo posnetke potem dali na internet, pošiljali prijateljem itd.

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.