Ravnanje v primeru video iger grozljivk

Med mladostniki in otroki so zelo priljubljene video igre iz žanra grozljivk, ki jih igrajo na mobilnih telefonih. Pogosto gre za igre, ki so tehnično in vsebinsko slabe, vendar so zaradi napetega vzdušja otrokom in mladostnikom zelo privlačne.

Večina teh iger ni primerna za otroke mlajše od 12 let, nekatere niso primerne za mlajše od 18 let. Veliko težavo predstavljajo starši, ki pogosto ne spremljajo, katere video igre si njihovi otroci naložijo na telefone in jih igrajo, ali pa v takšnih igrah ne vidijo nobenih težav in se z otroki ne pogovarjajo o vsebinah teh iger. Velik vpliv imajo vrstniki, ki z eno izmed oblik medvrstniškega pritiska spodbujajo igranje teh iger.

Če učitelji zaznajo, da v razredu učenci igrajo grozljivke, ki zanje niso primerne, se je smiselno o tem pogovoriti na razredni uri. Predlagamo pogovor o vsebini same igre, kjer učenci podajo učitelju informacije o poteku in vsebini igre. Učitelj pa se potem z učenci pogovori o možnih posledicah, ki jih učenci lahko imajo.

Ključno je, da pristop v osnovi ni odklonilen, temveč, da se vzpostavi zaupanje, saj se bodo le tako učenci bolj odprli in tudi sprejeli pojasnila in opozorila. Prav tako je treba pojasniti, da nobenemu ni treba igrati igre, ki ga plaši, čeprav jo igrajo sošolci. Treba je čim bolj izničiti vrstniški pritisk. Še posebej je treba biti pozoren na tiste otroke, ki so bolj ranljivi in jih lahko igranje takšne igre zelo psihično prizadene.

Smiselno je tudi obvestiti starše o tem, da se v razredu igrajo (za starost) neprimerne igre in po potrebi organizirati izobraževanje za starše na temo primernosti video iger in posledicah neprimernih video iger na otroke.