Snemanje otrok na javnih prireditvah in objava teh posnetkov

Ločiti je treba med fotografiranjem za zasebne namene in profesionalnim fotografiranjem. Fotografiranje lastnih otrok pri nastopu v vrtcu ali šoli je fotografiranje za zasebne namene, kar ni prepovedano. A objavljanje teh fotografij in posnetkov, na katerih so tudi drugi otroci, ni dovoljeno, tudi na zasebnih profilih družabnih omrežij, pojasnjuje informacijski pooblaščenec.

Splošna uredba o varstvu podatkov staršem ne prepoveduje fotografiranja lastnega otroka na javni prireditvi, saj gre za fotografiranje za zasebne namene. Zato se morate zavedati, da obstaja velika verjetnost, da bo na javni prireditvi, kjer nastopa vaš otrok, ta fotografiran ali posnet s strani drugih staršev.

A tudi fotografiranje ali snemanje, ki se izvaja za zasebno uporabo, lahko pomeni storitev kaznivega dejanja nezakonitega slikovnega snemanja po slovenskem Kazenskem zakoniku. Glede na Kazenski zakonik je v primeru snemanja, osebo treba vprašati za dovoljenje, tudi če gre za snemanje v zasebnem okolju. To je še posebej pomembno, če želite posnetek javno objaviti.

Posebna previdnost velja pri objavljanju fotografij. Fotografij drugih otrok brez soglasja njihovih staršev ne smete posredovati tretjim osebam ali jih objavljati na spletu. V tem primeru se morajo z objavo na družabnih omrežjih strinjati starši vseh otrok, ki so na fotografiji. Izjemoma je objava dovoljena, če je fotografija posneta na prireditvi, na kateri so bili obiskovalci seznanjeni s tem, da se prireditev fotografira ali snema.

Profesionalni fotografi pa lahko fotografirajo samo tiste otroke, katerih starši so podali soglasje, razen če gre za prireditev, kjer so bili starši vnaprej seznanjeni, da se bo prireditev snemala. A tudi v tem primeru ni dopustno fotografirati tistih otrok, katerih starši so to izrecno prepovedali.