Zaščita otrok pred mobilnim ustrahovanjem

Otroke in mladostnike naučite sledeče:

  • Otroci naj nikoli ne odgovarjajo na zlonameren tekst oz. klic – tako le še dodatno vzpodbudijo nadlegovalca.
  • Otroci naj ne odgovarjajo na zgrešene klice, če ne poznajo številke klicatelja. Če ima klicatelj resne namene, bo poklical še enkrat oz. poslal sms sporočilo.
  • Otroke naučite, da naj shranijo zlonameren tekst oz. fotografije. Ta lahko predstavlja pomemben dokazni material v primeru prijave na policijo.
  • Številko mobilnega telefona naj imajo le družinski člani in bližnji prijatelji. Otroci naj svojim prijateljem naročijo, da naj številke mobilnega telefona ne dajejo naokrog.
  • Če otroka sms sporočila, fotografije ali klici vznemirjajo, naj se zaupajo odrasli osebi.
  • Poskrbite za to, da bodo vaši otroci vedeli, da je uporaba fotoaparata na mobilnem telefonu na nekaterih javnih mestih, npr. kino, športne dvorane, morebiti prepovedana.
  • Dobro je osebo, ki jo želijo vaši otroci fotografirati, prej vprašati za dovoljenje.
  • Če vaš otrok prejme zlonamerno oz. vznemirljivo fotografijo, naj vam jo pokaže.
  • Zelo pomembno je otroke naučiti, da ne odgovarjajo na sporočila in klice neznancev.