Zaščita videokonferenc pri pouku

Pri izvajanju pouka preko videokonference je za učitelja in udeležence ključnega pomena, da učitelj, ki gosti videokonferenco poskrbi za vse potrebne varnostne elemente. Zlorabe so možne in se dogajajo, običajno pa so posledica napačnih nastavitev varnosti in zasebnosti.

Za učitelja je ključnega pomena, da obvlada konferenčno orodje, ki ga šola uporablja. Večina šol uporablja ZOOM preko ARNES ali MS Teams. Obe rešitvi imata številne možnosti varnosti in zasebnosti. ZOOM je nekoliko bolj preprost in posledično nekoliko bolj enostaven za uporabo, varnostno pa ne zaostaja.

Vsak učitelj, ki gosti videokonferenco, naj poskrbi:

  • da je dostop možen le z geslom,
  • da ne more vsakdo prosto vstopiti v videokonferenco, kljub geslu – vsakega posebej naj učitelj potrdi (vključena čakalnica),
  • da imajo udeleženci omejene možnosti, kaj lahko počnejo (npr. izklopljena možnost deljenja zaslona, snemanja, klepet (chat) med udeleženci ipd.),
  • da so učenci seznanjeni z videokonferenčnimi pravili in bontonom.

Učenci in dijaki lahko povezavo in geslo kljub jasnim navodilom in pravilom, delijo z drugimi. To pomeni, da se lahko v video konferenco vključijo tudi nepovabljene osebe. Zato je ključnega pomena, da učitelj ročno potrdi vsakega (vključena čakalnica – waiting room), ki želi vstopiti v konferenco in udeleženci nimajo prostega vstopa. Na ravni šole naj se poskrbi, za jasna navodila in pravila, kako se učenci predstavljajo. Npr. uporabljati morajo svoje ime in priimek, takoj po vstopu morajo vključiti kamero, da učitelj vidi, kdo se je pridružil, med videokonferenco morajo imeti stalno vključeno kamero itd.

V primeru, da v videokonferenco vstopi nepovabljen gost oz. vsiljivec, potem naj ga učitelj čim hitreje odstrani, o tem pa obvesti vodstvo šole in IT skrbnika na šoli. V primeru, da gre za učenca iz drugega razreda iste šole, naj šola ukrepa v skladu s pravilniki. V primeru, da vsiljivec predvaja pornografske vsebine in so učenci ali vsaj en dijak mlajši od 15 let, pa je treba takoj podati tudi prijavo na policijo (Kazenski zakonik 176. člen 1. odstavek: Kdor osebi, mlajši od petnajst let, proda, prikaže ali z javnim razstavljanjem ali kako drugače omogoči, da so ji dostopni spisi, slike, avdiovizualni ali drugi predmeti pornografske vsebine, ali ji prikaže pornografsko ali drugačno seksualno predstavo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.). Enako velja, če izvaja tudi druga kazniva dejanja.

Pri video konferencah je lahko problematično tudi snemanje in pa prisotnost nepovabljenih oseb, ki so lahko v prostoru skupaj z učencem. Tu bi opozorili, da mora učitelj oziroma šola postaviti jasna pravila glede tega, ali je pri takem pouku dovoljena prisotnost staršev ali ne in ali je dovoljeno snemanje videokonferenc in če je, pod kakšnimi pogoji.