Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Safe.si nagradni natečaj 2016/2017 - rok za oddajo izdelkov 28.3.2017

Vabimo vas, da se nam aktivno pridružite in sodelujete v nagradnem natečaju SAFE.SI. Nagradni natečaj je namenjen učencem osnovnih šol, ki bodo glede na starost lahko sodelovali na različne načine - ustvarjali bodo likovne izdelke, infografike ali videe.

Natečaj bo potekal v treh kategorijah:

  • Za 1. triado: Sejfko likovni natečaj »Sejfko mi pomaga varno uporabljati internet in mobilni telefon«
  • Za 2. triado: Safe.si natečaj »Anketa po šolskih ulicah: Varni in odgovorni na spletu – Kakšno je pa tvoje mnenje?«
  • Za 3. triado: Safe.si video natečaj »Anketa po šolskih ulicah: Varni in odgovorni na spletu – Kakšno je pa tvoje mnenje?«

Tema natečaja

  • Likovni natečaj za prvo triado: Sejfko je maskota projekta SAFE.SI in mladi računalniški strokovnjak, ki zna otrokom svetovati, kako varno deskati po spletu. Otroke pozivamo, naj nam pošljejo izdelke, npr. makete, plakate, risbe, stripe, ki prikazujejo, kako s pomočjo Sejfkota doma ali v šoli pametno in odgovorno uporabljajo internet, mobilne telefone, igrajo igrice ...
  • Natečaj za 2. triado: Kako mladi vidijo odgovorno in varno rabo spleta? Kaj si osnovnošolci sploh predstavljajo pod temi pojmi oz. kako se dejansko soočajo s potencialnimi spletnimi nevarnostmi in težavami. Zanima nas mnenje mladih, njihova stališča, nasveti in predlogi rešitev. Učence druge triade torej vabimo, da z anketo preverijo utrip na šolskih hodnikih ter se pri svojih sošolcih in/ali učencih drugih razredov pozanimajo, kako bi reševali nek konkreten problem oz. težavo, ki se lahko pojavi pri uporabi interneta oz. mobilnih naprav. Rezultate ankete pa naj predstavijo v obliki infografike.
  • Video natečaj za 3. triado: Kako mladi vidijo odgovorno in varno rabo spleta? Kaj si osnovnošolci sploh predstavljajo pod temi pojmi oz. kako se dejansko soočajo s potencialnimi spletnimi nevarnostmi in težavami. Zanima nas mnenje mladih, njihova stališča, nasveti in predlogi rešitev. Učence tretje triade torej vabimo, da v obliki video ankete preverijo utrip na šolskih hodnikih ter se pri svojih sošolcih in/ali učencih drugih razredov pozanimajo, kako bi reševali nek konkreten problem oz. težavo, ki se lahko pojavi pri uporabi interneta oz. mobilnih naprav.

Kdaj je zadnji rok za oddajo izdelkov?

Zadnji rok za oddajo izdelkov je 28.3.2017. Navodila za oddajo izdelkov najdete spodaj v razpisih za posamezne triade. 

Kako je z avtorskimi pravicami?

V primeru uporabe slike, glasbe, podobe, besedila ipd. drugega avtorja morajo tekmovalci v izdelku navesti vire, ki so jih uporabili. Bodite pozorni, morda bo potrebno povprašati izvirnega avtorja za dovoljenje za uporabo. Opozorite učence, da pomeni kršitev avtorskih pravic avtomatično diskvalifikacijo. S prijavo spletne vsebine avtorji izjavljajo, da je vsebina, ki so jo prijavili v natečaj (vključno s slikami, grafiko, videi itd.), njihovo originalno delo. Za morebitne spore med osebami, ki bi zahtevale avtorske pravice za vsebine, SAFE.SI ne bo prevzemal odgovornosti. S prijavo v natečaj vsak tekmovalec izjavlja, da vsebina ne posega v pravice tretje osebe. Če se med izborom pojavi upravičen sum, da oseba ni avtor izdelka, sme žirija takšen izdelek brez nadaljnjih obrazložitev izločiti iz natečaja.

Pravice in pogoji

Organizatorji si pridržujejo pravico do brezplačne objave izdelkov v času trajanja natečaja in po njem na spletni strani www.safe.si.

Avtorji se strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe projekta SAFE.SI uporabijo njihovo delo v skladu s CC licenco Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod istimi pogoji 2.5 Slovenija in tako dovolijo, da se avtorsko delo in njegove predelave reproducirajo, distribuirajo, dajejo v najem, priobčijo javnosti in predelujejo pod pogoji, (1) da se navede avtorja, (2) da ne gre za komercialno uporabo in (3) da se izvirna dela/predelave naprej širijo pod istimi pogoji.

Dodatne informacije

info@safe.si ali 01-580-5387.

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov