Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Ameriški najstniki menijo, da se starši dobro spopadajo s problemom spletnega nasilja

16.10.2018

59 % ameriških najstnikov poroča o tem, da so že bili žrtev, katere izmed oblik spletnega nasilja, najpogosteje so bili žrtve žaljenja. 90 % jih meni, da je spletno nasilje težava, s katero se sooča njihova generacija, 63 % pa jih navaja, da spletno nasilje med najstniki predstavlja zelo velik problem. Najbolje se s tem problemom po njihovem mnenju soočajo starši, najslabše pa politiki.

Nova raziskava Pew Research Centra kaže, da je 59 % ameriških najstnikov, starih med 13 in 17 let, že doživelo vsaj eno od naštetih šestih vrst spletnega nasilja (zmerjanje; širjenje lažnih govoric; prejemanje neželenih neprimernih sporočil; nenehno spraševanje po tem, kje se oseba nahaja, kaj počne in s kom je, s strani nekoga, ki ni starš; grožnje s fizično silo in deljenje nazornih fotografij brez privolitve).

Najpogosteje so najstniki doživeli žaljenje. 42 % najstnikov pravi, da so jih žalili prek spleta, približno tretjina (32 %) pravi, da je nekdo na internetu širil napačne govorice o njih, ena četrtina najstnikov, da so jim poslali neprimerne fotografije, za katere niso prosili, 7 % pa jih je bilo žrtev deljenja neprimernih oziroma nazornih fotografij. 21 % jih je doživelo, da jih je oseba, ki ni starš, nenehno spraševala, kje so, s kom so ali kaj delajo, 16 % pa jih je bilo žrtev groženj s fizično silo. 40 % najstnikov je doživelo več oblik izmed naštetih oblik spletnega nasilja.

Bistvenih razlik med spoloma ni, a je več deklet doživelo širjenje napačnih govoric v primerjavi s fanti (39 % v primerjavi s 26 %), prav tako bolj verjetno kot fantje poročajo o prejemu nazornih slik, za katere niso prosile (29 % v primerjavi z 20 %). Verjetnost, da se najstniki soočajo s spletnim nasiljem, se razlikuje tudi glede na to, kako pogosto uporabljajo internet. Približno 45 % najstnikov pravi, da so na spletu skoraj nenehno in ti se pogosteje srečujejo s spletnim nasiljem.

Večina najstnikov meni, da je spletno nasilje problem, ki ga doživljajo mladi in verjamejo, da ključne družbene skupine, med katere spadajo tudi politiki in učitelji, ne rešujejo tega vprašanja v zadostni meri. Najbolje se s tem po njihovem mnenju soočajo starši, prav tako je večina staršev prepričanih, da lahko svojim najstnikom svetujejo o spletnem vedenju.

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.