Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Evropska komisija poziva k boju proti nezakonitim spletnim vsebinam

8.3.2018

Evropska komisija je predlagala sklop operativnih ukrepov, ki vključujejo smernice za Facebook, Google in druga tehnološka podjetja pri odstranjevanju nezakonitih vsebin na spletu. Komisija je predstavila priporočila, ki veljajo za vse oblike nezakonitih vsebin, navedeni pa so tudi jasnejši postopki in zaščitni ukrepi v boju z nezakonitimi spletnimi vsebinami.

Na internetu, posebej na družabnih omrežjih, ki omogočajo hitro širjenje informacij, se pogosto pojavljajo tudi nezakonite vsebine. Mednje spadajo različni posnetki (tudi simuliranega) nasilja, kriminalne dejavnosti, vsebine spolne narave, posnetki spolnih zlorab otrok, teroristične ali druge ekstremistične vsebine, sovražni govor ipd. K boju proti tem vsebinam s svojimi pravili in hitrim odstranjevanjem pomembno prispevajo podjetja, na čigar platformah se te vsebine pojavljajo. S spodbujanjem podjetij, da k težavi pristopijo učinkoviteje, je lahko odstranjevanje teh vsebin uspešnejše.

S tem namenom je Evropska komisija izdala priporočila za države članice in podjetja, da bi še močneje okrepila prizadevanja za učinkovitejše odstranjevanje nezakonitih spletnih vsebin. Ti ukrepi bodo olajšali hitrejše odkrivanje in odstranjevanje ter boljše reševanje nezakonitih vsebin na spletu ter si prizadevali okrepiti sodelovanje med podjetji in organi kazenskega pregona z večjo preglednostjo in zaščito državljanov. Ukrepi vključujejo:

  • jasnejše postopke »prijavljanja in ukrepanja«,
  • učinkovitejša orodja in proaktivno tehnologijo,
  • čvrstejše zaščitne ukrepe za zagotavljanje temeljnih pravic,
  • poseben poudarek na majhnih podjetjih,
  • tesnejše sodelovanje z javnimi organi.

Evropska komisija pa se je še posebej osredotočila na teroristične vsebine. Te so namreč še posebno nevarne. Zaradi širše dostopnosti in možnosti hitrega širjenja, teroristične skupine in posamezniki namreč vse pogosteje uporabljajo družabna omrežja, da bi dosegli svoj cilj in širili svoje sporočilo. Ker te vsebine lahko predstavljajo večje varnostno tveganje, jih Evropska komisija obravnava prednostno.

 

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov