Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Evropski otroci v povprečju stari 10 let, ko dobijo pametni telefon

12.11.2013
Raziskava »Net Children go Mobile« je razkrila, da 64% evropskih otrok  internet dnevno uporablja v svojih sobah. V raziskavi  je sodelovalo 2000 otrok iz Danske, Italije, Romunije in Velike Britanije, starih od 9 do 16 let, ki uporabljajo internet, ter njihovi starši. Podatki so bili zbrani v času od maja do julija 2013.   

27% evropskih otrok (op. izraz se nanaša na povprečje otrok iz štirih sodelujočih držav) pa interneta v svojih sobah ne uporablja oz. to storijo zelo redko.  Otroci pogosto dnevno dostopajo do interneta tudi iz drugih sob v domačem okolju (58%) ter  v  šoli (27%).

Kar se načina dostopa tiče, evropski otroci še vedno najpogosteje dostopajo do interneta preko prenosnega računalnika (49%), pri tem pa je njihova uporaba omejena predvsem na njihove sobe (34 %). Na drugem mestu, tesno za petami prenosnim računalnikom, je uporaba pametnih telefonov (48%), ki so tudi najpogosteje uporabljena mobilna naprava na poti (26%).  Po drugi strani pa otroci pametne telefone vsaj enkrat dnevno še vedno najpogosteje uporabljajo v svojih sobah (39%) ali v nekem drugem domačem prostoru (37%).  40% otrok za dostop do interneta še vedno uporablja stacionarne računalnike, medtem ko jih 20% za dostop do spleta uporablja tablice.

Rezultati kažejo, da se starostna meja prve uporabe interneta med otroki še vedno znižuje.Povprečna starost evropskih otrok ob prvi uporabi interneta je bila tako 8 let, v povprečju pa so fantje tisti, ki začnejo internet uporabljati prej kot dekleta. Zanimivo je, da je starost, ob kateri so dobili prvi mobilni telefon, višja od starosti prve uporabe interneta, saj so otroci v povprečju stari 9 let, ko dobijo prvi mobilni telefon (pri desetih letih v povprečju dobijo prve pametne telefone). Otroci v Evropi tako začnejo uporabljati internet še preden dobijo svoj prvi mobilni telefon.

Najpogostejše dnevne aktivnosti med anketiranimi otroki so obiskovanje spletnih socialnih omrežij (58 %), poslušanje glasbe (57 %), gledanje video posnetkov (56 %) in uporaba neposrednega sporočanja (npr. Skype, WhatsApp) (48 %).  35% otrok pa uporablja internet tudi za delanje šolskih nalog. S starostjo se delež otrok, ki uporablja določeno aktivnost povečuje. Med otroki starimi 9 do 13 let tako socialna omrežja uporablja okoli 30% anketiranih otrok, medtem ko je med starejšimi otroki okoli 80% uporabnikov socialnih omrežij. Razlike se kažejo tudi glede na spol, saj fantje pogosteje igrajo igre, medtem ko dekleta (zlasti najstnice) uporabljajo več komunikacijskih aplikacij, objavljajo fotografije in videoposnetke.

Glede na rezultate preteklih raziskav uporaba socialnih omrežij, orodij za deljenje vsebin in razvedrilnih spletnih dejavnosti narašča, medtem ko uporaba interneta za šolo in igranje računalniških iger proti računalniku upada.

Več informacij o raziskavi je na voljo na spletni strani projekta:http://www.netchildrengomobile.eu/news/the-first-report-of-initial-findings-is-out/ .

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.