Matere pogosteje uporabljajo internet skupaj z otrokom kot očetje

24.1.2018

V kolikšni meri in na kakšen način se starši posvečajo otrokovi uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije, je odvisno tudi od spola. Matere, ki so večkrat tudi ciljna skupina različnih raziskav na to temo, so v proces spremljanja otrokove uporabe interneta vključene močneje kot očetje. Za otroka pa je najpomembneje, da starši (tako matere kot tudi očetje) skupaj z njim preživljajo čas na internetu.

Dve študiji, ki ju je za London School of Economics and Political Science povzela Ruth Festl, sta se posvetili temi, o kateri ni prav veliko govora, in sicer temu, kako se starši glede na razlikovanje po spolu različno (ali enako) posvečajo otrokovi uporabi tehnologije. Dosedanje raziskave so se namreč zanašale zgolj na odgovore enega od staršev, kar so ponavadi bile matere.

Zadnji raziskavi pa sta ugotovili, da se pojavljajo razlike med očeti in materami. Od zgodnjega otroštva do adolescence so matere namreč močneje vključene v spremljanje otrokove uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije kot očetje. Prav tako so matere tiste, ki pogosteje postavljajo pravila in omejitve pri uporabi interneta. Kljub temu pa so digitalne spretnosti dejavnosti očetov pomembne, kar velja predvsem za uporabo interneta starejših otrok in mladostnikov.

Prav tako so ugotovili, da starši, ki uporabljajo internet skupaj z otroki, bolj vplivajo na zmanjševanje časa, ki ga otroci preživijo na spletu, za razliko od staršev, ki uporabo interneta preprosto omejijo. Skupen čas na internetu prav tako pomembno vpliva na pozitivno vzdušje v družini.

Vir: The London School of Economics and Political Science, 10. 1. 2018

 

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Center za družboslovno informatiko logo Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV