Mlada dekleta so spletnemu nadlegovanju bolj izpostavljena

20.5.2016

Čeprav je žrtev spletnega nadlegovanja lahko kdorkoli, so slednjemu bolj izpostavljena mlada dekleta. Zaskrbljujoče je predvsem dejstvo, da ima lahko tovrstno nadlegovanje zastrašujoče posledice, ter da ga visok odstotek deklet ne bi prijavilo.

Spletno nadlegovanje (»cyberbullying) je definirano kot dejanje, kjer posameznik namerno nadleguje nekoga z uporabo spleta, mobilnih telefonov ali druge komunikacijske tehnologije. Tovrstna dejanja vključujejo zmerjanje, spletno zasledovanje in pa spolno nadlegovanje, kot je snemanje, distribuiranje ali zahteve po intimnih fotografijah. Žrtev je praktično lahko kdorkoli, a pri tem avstralski raziskovalci ugotavljajo, da obstaja povezava med spletnim nadlegovanjem ter spolom in starostjo žrtev, zato so mlada dekleta na spletu bolj izpostavljena tovrstnim dejanjem. Raziskava (Plan International Australia/OurWatch) je zajela 600 avstralskih deklet, starih od 15 do 19 let, s katero so ugotavljali njihove odzive na spletno nadlegovanje.

Pritiski na mlada dekleta

Rezultati raziskave so pokazali, da se večina (7 od 10-ih deklet) strinja, da so mlada dekleta pogosto izpostavljene spletnemu nadlegovanju, kot tudi, da velikokrat prejemajo neželene, nazorne (tudi pornografske) vsebine, bodisi v obliki sporočil ali v avdio-vizualnih oblikah. 51 odstotkov vprašanih je izrazilo strinjanje z dejstvom, da so dekleta velikokrat pod pritiskom, da bi same posnele svoje nazorne fotografije in jih tudi delile – take zahteve so bile skoraj vedno neželene, 81 odstotkov deklet pa meni, da je slednje nesprejemljivo tudi, če to od njih zahteva njihov partner. Še najbolj zaskrbljujoč pa je podatek, da ima kar 44 odstotkov deklet zadržke do prijavljanja tovrstnega nadlegovanja.

Posledice spletnega nadlegovanja

Bistveno je, da se žrtvam omogoči občutek varnosti ob prijavljanju nadlegovanja, saj je slednje namreč lahko celo hujše kot nadlegovanje »v živo« – žrtev je na spletu izpostavljena širši javnosti, prav tako pa se tovrstno nadlegovanje praktično dogaja v njenem domu. Možne posledice, ki jih žrtev lahko utrpi, so nižja samozavest, izostajanje od pouka in slabši učni uspeh, v hujših primerih pa lahko pride tudi do simptomov depresije, samopoškodbam ali samomoru, kar je značilno predvsem za mlajše žrtve.

Nujno je sodelovanje izobraževalnih ustanov in države

Vprašana dekleta so za izboljšanje svoje varnosti na spletu izpostavile predvsem pomembnost izobraževanja o varni rabi spleta, pa tudi o spolnosti in spoštovanja žensk. Izpostavile so tudi nujnost kritične diskusije o poniževalni in nasilni pornografiji, ki lahko vpliva na moške in njihov odnos do žensk in spolnosti. Pri tem imajo seveda pomembno vlogo izobraževalne ustanove, ki se morajo zavzemati za odpravo kakršnekoli oblike nadlegovanja med njihovimi učenci, ter seveda država z ustreznim načrtom, zakonodajo, financiranjem in drugimi potrebnimi viri.

Vir in foto: Plan International Australia in Our Watch survey

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Center za družboslovno informatiko logo Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV