Mladi Avstrijci in Avstrijke največ uporabljajo WhatsApp in Youtube

22.3.2017

Saferinternet.at je objavil rezultate raziskave o uporabi interneta med mladimi. Mladi največ uporabljajo WhatsApp, Youtube in Instagram, med novimi aplikacijami se je najvišje uvrstila Musical.ly, največji padec med uporabniki pa je zabeležil Facebook.

Najbolj priljubljeno družabno omrežje med mladimi v Avstriji je WhatsApp, ki ga uporablja kar 93 % sodelujočih v raziskavi. Na drugem mestu je Youtube z 90 %. Instagram uporablja 68 % mladih, Snapchat 65 % in Facebook 48 %. Na šestem mestu je novinec Musical.ly s 26 %.

Največji upad med mladimi je doživel Facebook, saj ga je uporabljalo 21 % manj mladih, kot v raziskavi s konca leta 2015. Izkušnje iz delavnic z mladimi kažejo, da Facebook uporabljajo samo še kot vir novic in za igranje igric, ne pa več kot družabno omrežje. Zmanjšal se je tudi delež uporabnikov Twitterja, in sicer za 11 %.

Mladim najbolj pomembna platforma je WhatsApp (77 %). Na drugem mestu je Youtube (45 %), sledijo Snapchat (43 %), Instagram (34 %) in Facebook (21 %). Zanimivo je, da mladi večji pomen pripisujejo Snapchatu, čeprav ima podoben delež uporabnikov kot Instagram.

Glede na spol obstajajo večje razlike pri uporabnikih Instagrama, Snapchata in Musical.ly (več uporabljajo dekleta) ter Twicha (več uporabljajo fantje).

Raziskavo Jugend-internet-Monitor 2017 so izvedli v novembru in decembru 2016 na mladih starosti od 11 do 17 let.

Vir: SaferInternet.at

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Center za družboslovno informatiko logo Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV