Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

(Napačna) podoba seksualnih predatorjev na spletu

14.5.2014

V očeh staršev je v podobi seksualnega predatorja na spletu pogosto sprijen starejši moški, ki preži na internetu in skuša ugrabiti naivne in nedolžne otroke ter jim grozljivo škoditi. K tej podobi prispevajo tudi mediji. Danah boyd (raziskovalka na Microsoftu in profesorica na univerzi v New Yorku) pa opozarja, da raziskave kažejo, da je bistveno večje število otrok, ki so imeli izkušnjo spolnega nadlegovanja s strani njihovih sošolcev, vrstnikov ali mlajših odraslih, le nekaj let starejših od njih kot pa s strani nepoznane ali starejše osebe.

Večino staršev spreleti že ob omembi seksualnega predatorja na spletu, zato jih večina tudi bdi nad otrokovo spletno aktivnostjo. Vendar pa podoba seksualnega predatorja, ki je v mislih večine staršev, ni nujno pravilna. V smislu ustrezne zaščite otrok je lahko tudi destruktivna, meni danah.

Ko gre za varnost otrok, so starši zaskrbljeni, ne glede na pozitivne ali negativne statistike

Danah na podlagi raziskave uglednega raziskovalnega centra (Crimes Against Children Research Center) ugotavlja, da je eden izmed sedmih otrok spolno nadlegovan na spletu. Vendar pa je presenetljiv podatek, da je večina spolnega nadlegovanja na spletu s strani sošolcev, vrstnikov ali mladih odraslih, ki so od nadlegovanih otrok le nekaj let starejši. In večina teh spolnih nadlegovanj najstnikov niti ne vznemirja. Alarmi se pa morajo sprožiti pri tistem malem odstotku mladih, ki jih na spletu spolno nadlegujejo bistveno starejši ljudje, kar mlade tudi upravičeno razburi. Danah opozarja, da je v tem kontekstu potrebno predvsem razumevanje, kdo in zakaj je ogrožen, če želimo ustrezno ukrepati.

Žrtve so iz nasilnih domov, pogosto tudi vedo, da gre za odraslo osebo, a so vanjo zaljubljeni

V omenjeni raziskavi so skušali analizirati zabeležene primere spolnega nadlegovanja povezanega z internetom, pri čemer so ugotovili zaskrbljujoč vzorec. Ti primeri namreč niso slučajni, temveč so žrtve zelo verjetno prihajale iz nasilnih domov, kjer se spopadajo z odvisnostjo ali duševnimi težavami, se borijo z vprašanji spolne identitete in podobno. Še bolj pa vznemirja dejstvo, da se je večina teh mladih na spletu predstavila starejše, kot v resnici so, stopili so v interakcijo s starejšimi moškimi, z njimi na spletu govorili o spolnosti in se z njimi tudi srečali v živo, vedoč, da je v igri spolnost. Do srečanja je pogosto prišlo tudi večkrat, saj so mladi menili, da so zaljubljeni. Danah meni, da izobraževanje mladih o komuniciranju s tujci ali starejšimi tukaj ni primarnega pomena, saj so razlogi za tovrstno tvegano vedenje običajno globlji. Danah dodaja, da moramo razmišljati predvsem o tem, kako prepoznati in pomagati tistim najstnikom, ki so potencialno najbolj ogroženi.  

Pretirana strah in zaščita sta prav tako nevarna

Danah označuje strah pred seksualnimi predatorji na spletu kot destruktiven, saj se uporablja za utemeljevanje sistematičnega izključevanja mladih iz javnega življenja, tako na spletu kot offline. Čeprav se jih s tem skuša zaščititi, pa je za njihovo lastno zaščito ključnega pomena stik z neznanci. Če mlade odvračamo od preživljanja časa v javnih parkih ali nakupovalnih središčih brez nadzora staršev, se ne naučijo, kako se spoštljivo in pravilno soočati z nepoznanimi ljudmi, saj jih učimo, da se je treba bati vsega, kar je neznano.

Zatiskanje oči pred resničnimi problemi

Druga težava z obsedenostjo s seksualnimi predatorji je, da odvrača pozornost staršev in učiteljev od dejanskih problemov. Otroke želimo naučiti, da se pazijo in bojijo redkih nevarnosti, ne da bi jim dali orodja za soočanje z nevarnostmi, na katere lahko pogosteje naletijo. Čeprav je veliko mladih žrtev spolnega nadlegovanja in nasilja, pa je veliko večji odstotek primerov, tako online kot offline, kjer žrtev pozna nadlegovalca (npr. sošolec, vrstnik) in ne gre za neznano osebo. Danah izpostavlja tudi problem pomanjkanja izobraževanja otrok v šolah o tematikah, povezanih s spolnostjo, saj tovrstne tematike pogosto vznemirjajo starše. Rezultat tega pa je, da otroci nimajo ustreznih orodij za reševanje problemov povezanih s spolnim nasiljem. Otroci tako potrebujejo starše in tudi učitelje, da se lahko z njimi odkrito pogovorijo o teh tematikah, ne da jim pri tem vzbujamo nepotrebne strahove.

Raje pomagajmo in ne strašimo

Čeprav je pomembno, da skušamo mlade čim bolj zaščititi pred nevarnostmi, pa za družbo ni zdravo, da temelji na strahu. Namesto tega danah svetuje, da se raje pogovarjamo o tem, kako pomagati najstnikom, da postanejo zavzeti, ustvarjalni in vključeni člani družbe. Prav tako je pomembno, da imamo razumevanje za tiste najstnike, ki so resnično ogroženi – ti so pogosto deležni najmanj podpore.

Vir: Zephoria, Foto: Huffington Post

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.