Poročilo iz izobraževalnega seminarja za vodstvene delavce šol: Problematika spletne varnosti v šolah

25.2.2016

Na Gospodarski zbornici Slovenije je 11. februarja 2016 potekal osrednji dogodek v okviru meseca varne rabe interneta. Dogodek je organiziral Center za varnejši internet Safe.si, ki deluje v okviru Centra za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede. Rdeča nit je bila problematika zagotavljanja spletne varnosti otrok v šolah, predstavljen je bil tudi nov priročnik za vodstva šol, ki ga je v sodelovanju s Safe.si pripravil dr. Benjamin Lesjak (IPRID).

Namen izobraževalnega seminarja, ki se ga je udeležilo 80 vodstvenih delavcev šol, svetovalnih delavcev in učiteljev, je bil predvsem podati znanja in informacije šolam o tem, kako ravnati v primeru incidentov pri uporabi novih tehnologij na šolah. Uvodoma smo predstavili rezultate raziskave, kjer smo skušali analizirati stanje na področju šolskih pravilnikov in vzgojnih načrtov v povezavi s tematiko varne in odgovorne rabe tehnologij (Marko Puschner, Safe.si). Rezultati raziskave kažejo, da premalo šol ureja uporabo IKT s samostojnim pravilnikom. Ker je na tem področju še veliko prostora za izboljšave, je bil predstavljen nov priročnik za vodstvo šol, ki s pravnega vidika in na primerih iz prakse obravnava incidente pri uporabi novih tehnologij na šolah in ponuja smernice za reševanje tovrstnih težav. Avtor priročnika je dr. Benjamin Lesjak iz Inštituta za pravne rešitve informacijske družbe Maribor (IPRID), ki med drugim že vrsto deluje tudi kot predavatelj in izvajalec Safe.si predavanj za starše in učence. Priročnik, ki ga lahko šole brezplačno naročijo na spletni strani Safe.si, ponuja številne nasvete za ukrepanje ob morebitnih incidentih, predvsem za ravnatelje in učitelje.

Koordinatorica projekta eSafety Label, Sabrina Vorbau, je predstavila novo značko E-varna šola, vseevropski sistem akreditacije in podpornih storitev za šole, ki ponuja praktične rešitve v obliki E-varne šole. Za šole, ki se vključijo v sistem E-varne šole, je to odlična priložnost, da nivo ozaveščanja o varni rabi tehnologij še povzdignejo. Mreža obenem predstavlja tudi velik vir informacij, izkušenj in nasvetov drugih sodelujočih šol.

Maja Vreča (ARNES) je predstavila različne varnostne e-zaplete, ki se lahko pripetijo šolam. Na seminarju so sodelovali tudi predstavniki šol (Zavod Antona Martina Slomška, OŠ bratov Polančičev Maribor, OŠ Griže), ki so predstavili primere dobrih praks s strani šol, kako z inovativnimi načini povezovati učence in učne načrte s tehnologijo. Pri tem je bistven poudarek na varni in odgovorni vključitvi tehnologije v šole.

Tematika je bila predstavljena tudi iz vidika zakonodaje. Dr. Aleš Završnik iz Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je predstavil, kakšna je kazenska zakonodaja na obravnavanem področju. Završnik je med drugim poudaril pomen takojšnjega odzivanja na problem: tehnični ukrepi, iskanje podpore, ignoriranje nadlegovalcev in pravni odziv, ko je to potrebno.

Predstavnika Si.mobila sta ob zaključku dogodka izpostavila nekatere možne načine nevarne rabe mobilnih naprav v šolah. Poudarjata, da je eden izmed večjih problemov v tem, da se otroci ne zavedajo, da ko enkrat nekaj objavijo na družabnih omrežjih, se lahko to z neobvladljivo hitrostjo širi naprej.

Video posnetki vseh predavanj na izobraževalnem seminarju so dostopni na našem Youtube kanalu.  

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Center za družboslovno informatiko logo Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV