Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Povabilo k izpolnjevanju kratke anonimne ankete

Na Safe.si se trudimo, da bi bila naša spletna stran čim bolj pregledna in uporabna. Mnenje uporabnikov nam je zelo pomembno. Vabimo vas, da izpolnite kratko anonimno anketo o uporabnosti spletnega mesta Safe.si in nam ga pomagate narediti še bolj uporabnega.

Prosocialnost za zmanjševanje nasilja v šolah

20.5.2013

V slovenskih osnovnih šolah so učitelji pogosto priča nasilju med učenci. O tem, kako ukrepati, ko pride do medvrstniškega nasilja, predvsem pa, kako preventivno delovati, da do njega sploh ne bi prišlo, v našem prostoru govorimo in naredimo znatno premalo. Širjenje prosocialnosti bi lahko postalo orodje, s katerim bi kot skupnost prispevali k izboljšanju klime tako v razredih kot tudi v družbi na sploh.

Slovenija je bila v zadnjih dveh letih poleg Španije, Grčije, Italije, Malte, Romunije in Bolgarije vključena v evropski projekt Pro-SAVE, katerega namen je bil prav širjenje prosocialnosti in s tem preventivno delovanje zoper nasilje med vrstniki. Projekt je v Sloveniji izvajala Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani. Najvidnejši rezultat projekta je bilo oblikovanje prosocialnega Kodeksa miru, ki s svojimi osmimi načeli spodbuja razvijanje sposobnosti čustvovanja in vzpostavljanja odnosov, ki so osnovni mehanizem za preprečevanje nasilnega vedenja:

  1. Pozdravljanje je super!
  2. Poslušajmo se.
  3. Bodimo miroljubni.
  4. Zgled je vreden več kot tisoč besed.
  5. Ti si jaz - jaz sem ti.
  6. Vsak ima pozitivne lastnosti.
  7. Ne skrbi, opraviči se!
  8. Spoštuj okolje, ki te obdaja.

Za namene učenja prosocialnih veščin je bil za učitelje oblikovan tudi priročnik, v pilotno fazo širjenja prosocialnosti med učenci pa je bil v okviru projekta vključen 4. razred osnovne šole Kašelj.

Glavni cilj je, da bi se osnovnih načel prosocialnosti, ki jih zajema Kodeks, držali vsi – ne le otroci in učitelji, temveč tudi nepedagoški delavci v osnovnih šolah in izvajalci obšolskih dejavnosti, ki prihajajo v stik z otroki.

»Pomembno je, da se vsi, ki prihajamo v stik z otroki, povežemo v izobraževalno skupnost in spodbujamo večje sodelovanje med šolami, družinami ter širšo skupnostjo. Le s sodelovanjem vseh ključnih akterjev bomo dosegli cilj, to je zmanjšanje nasilja med vrstniki«, je povedal koordinator projekta Pro-SAVE Fabrizio Boldrini.

Doroteja Lešnik Mugnaioni iz Inštituta za raziskovanje in razvoj interakcij prav tako poudarja, da je k nasilju potrebno pristopiti celostno: »Če se želimo uspešno spoprijeti z vrstniškim nasiljem, moramo aktivno in sistematično preprečevati vse vrste nasilja. Kultura nenasilja v šoli se namreč prične s samorefleksijo in nadaljuje v vseh interakcijah, v katere vstopamo v šoli. In ne le to; od leta 2008 je sestavni del strategij za preprečevanje nasilja v šoli tudi prepoznavanje in prijava nasilja v družini

Pri tem, kot pravi Lešnik Mugnaionijeva, izjemno pomembno vlogo igrajo preventivne dejavnosti, med katerimi velja izpostaviti tiste, ki povečujejo socialno vključenost in prosocialnost, čustveno pismenost ter reševanje konfliktov med učenci, učitelji in starši.

Naštetim preventivnim področjem pa moramo dodati še eno, morda celo najbolj pomembno - učinkovito in pravično obravnavo nasilnih dejanj. Če šola hitro in uspešno ne rešuje primerov nasilne komunikacije med učenci, učitelji in starši, potem žal izniči veliko dragocenih učinkov preventivnih dejavnosti. Zato je zelo pomembno, da šole (ne glede na dejansko prisotnost nasilja) odpirajo prostore diskusije na temo preprečevanja in obravnave nasilne komunikacije ter se dogovarjajo o načinu spoprijemanja z njo.

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.