Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Regulacija pravil uporabe mobilnih telefonov in spleta v slovenskih osnovnih šolah

15.2.2016

Z anketo, ki smo jo izvedli na slučajnostnem vzorcu 129 osnovnih šol in jo je izpolnilo 57 šol, smo skušali dobiti vpogled v situacijo glede regulacije sprejemljive rabe tehnologije na slovenskih šolah. Na podlagi rezultatov ankete lahko rečemo, da so ključni dokumenti, ki med sodelujočimi šolami regulirajo uporabo mobilnih telefonov in spleta Pravilnik šolskega reda, Hišni red in Vzgojni načrt.

Tukaj predstavljamo nekaj ključnih ugotovitev:

Pravilniki o sprejemljivi rabi tehnologije

 • Šole področje sprejemljive rabe tehnologije urejajo v okviru: pravilnika šolskega reda (78 %), hišnega reda (62 %) in vzgojnega načrta (51 %).
 • Šole v pravilih sprejemljive uporabe tehnologije obravnavajo: mobilne telefone (100 %), snemalne naprave (88 %), predvajalnike (71 %). Internet šole redkeje vključujejo v pravilnik, saj le tega v okviru sprejemljive rabe tehnologije obravnava 58 % šol.

Regulacija uporabe mobilnih naprav

 • Najpogostejše prepovedi: Prepoved slikanja in snemanja z mobilnim telefonom (79 %), prepoved uporabe med poukom (75 %), prepoved v šolskih prostorih v celoti (64 %).
 • Najpogostejša pravila glede dovoljene uporabe: dovoljena uporaba mobilnih telefonov v dogovoru z učiteljem med poukom (69 %) ali v šolskih prostorih (56 %), uporaba med poukom ni dovoljena (21 %), uporaba v šolskih prostorih ni dovoljena (27 %).

Regulacija uporabe interneta

 • Najpogostejše prepovedi: prepoved uporabe interneta med poukom (59 %), prepoved uporabe v šolskih prostorih (44 %), prepoved razen za izobraževalne namene (18 %).
 • Najpogostejša pravila glede dovoljene uporabe: dovoljena uporaba interneta le za namene pokuka (100 %), dovoljena uporaba v knjižnici (36 %).
 • Dostop do interneta na šoli je najpogosteje omogočen v računalniški učilnici (94 %), šolski knjižnici (61 %), preko brezžičnega omrežja (33 %).

Ukrepi v primeru kršitve pravil

 • Ukrepi v primeru kršitve pravil uporabe mobilnih naprav: zaseg mobilnega telefona in vrnitev telefona staršem (90 %), izklop mobilnega telefona (17 %).
 •  Ukrepi v primeru kršitve pravil uporabe interneta: odvzem mobilne naprave, na kateri je učenec uporabljal internet (80 %), odvzem pravice za uporabo računalnika v šoli (9 %). V primeru kršitev pravil uporabe interneta šole še nimajo dodelanih pravil in predpisanih ukrepov, pogosto reagirajo odvisno od situacije.

Ukrepanje v primerih spletnega vrstniškega nasilja

 • 72 % šol ima v veljavi politiko preprečevanja vrstniškega nasilja, ki obravnava tudi nasilje na spletu. V večini primerov (okoli 55 %) gre za razgovor s starši in z vpletenimi učenci. 
 • Po mnenju predstavnikov šol, ki so izpolnjevali vprašalnik, učitelji niso usposobljeni za ukrepanje, ko gre za vrstniško nasilje (80 %), po drugi strani so ravno učitelji tisti, ki se morajo s tem soočati - razredniki (88 %), ravnatelji (70 %) in učitelji posameznih predmetov (46 %). 

Osveščanje o varni in odgovorni rabi interneta

 • Za osveščanje je na 67 % šolah zadolžena svetovalna služba, računalnikar (67 %) ali ravnatelj/pomočnik ravnatelja (49 %). 
 • Šole učence najpogosteje osveščajo s pomočjo razrednih ur (94 %), sicer pa se poleg osveščanja učencev (86 %) in staršev (71 %) v lastni režiji, šole poslužujejo tudi delavnic Safe.si (67 %), roditeljskih sestankov (63 %), izobraževanj za učitelje (55 %). 

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.