SAFE.SI izobraževanja za šole: varna raba interneta za učence, dijake, starše in učitelje

10.6.2016

Za novo šolsko leto 2016/17 smo pripravili ugodno ponudbo izobraževanj, delavnic in predavanj, s katerimi o temah varne in odgovorne uporabe interneta osveščamo in izobražujemo učence, dijake, njihove starše ter vodstvene, izobraževalne in ostale strokovne delavce na šolah. 

Vsa izobraževanja lahko za vašo šolo naročite prek spodnjih povezav, kjer najdete tudi vse informacije o naših izobraževanjih:

Prenovljen sistem izobraževanj

V prihajajočem šolskem letu začenjamo s prenovljenim sistemom izobraževanj, saj smo iz dolgoletnih izkušenj spoznali, da je le sistematično in kontinuirano izobraževanje prava pot do dobrih rezultatov in osveščenih otrok, staršev in učiteljev.

Odslej želimo s pomembnimi temami, prilagojenimi starostnim skupinam otrok, pokrivati celotne generacije otrok. Zato priporočamo, da šole naročate delavnice za po en razred v vsaki triadi, in sicer 3., 6. in 8. razred osnovne šole ter 1. letnik srednje šole. 

Novost v letošnjem letu je tudi intenzivnejša ponudba izobraževanj za strokovne delavce na šolah. Ravnatelji, pomočniki ravnateljev, učitelji in drugi strokovni sodelavci na šoli imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju varne in odgovorne rabe interneta. Izobraževalne aktivnosti SAFE.SI zato širimo tudi na izobraževanje vodstvenega, izobraževalnega in strokovnega kadra na šolah. 

 

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Center za družboslovno informatiko logo Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV