Se učenci kaj naučijo na SAFE.SI delavnicah?

10.2.2014

Ključno poslanstvo našega SAFE.SI  projekta je izobraževanje otrok in mladih o varni in odgovorni rabi interneta. V okviru projekta tako za učence in dijake izvajamo različne delavnice o teh temah.

Z namenom, da bi ugotovili, koliko zanja učenci pridobijo na delavnicah in kako ga potek tudi prenesejo "v prakso", smo z anketo evalvirali tri izvedene delavnice in sicer na Osnovni šoli Ig, kjer je potekala delavnica Varna raba interneta ter na Osnovni šoli Lucija in Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, kjer sta potekali delavnici na temo Spletno ustrahovanje in spletna etika. V raziskavi je sodelovalo 218 učencev iz 7., 8. in 9. razredov, starih od 11 do 15 let.

Učence smo pred delavnico vprašali, ali so že kdaj preverili, kaj vse je o njih napisanega na spletu, npr. ali so že kdaj vpisali svoje ime v iskalnik. Med učenci 9. razredov je to storila velika večina (85 %), medtem ko je to med nižjimi razredi storilo manj učencev, 68 % osmošolcev in 62 % sedmošolcev. Po delavnici pa ima dobra polovica (53 %) učencev namen pogosteje preverjati, kaj je o njih objavljeno na spletu, največ prav med sedmošolci (67 %), ki so sicer pred delavnico to redkeje počeli.

Učence smo tudi vprašali, ali so oz. nameravajo kako spremeniti svoje vedenje na internetu, da bi ga uporabljali varneje in odgovorneje. Izkazalo se je, da učenci po izvedbi delavnic bolje poznajo:

 • točke, na katere se lahko obrnejo v primeru težav na internetu – TOM telefon (42 %, prej 17 %) in Spletno oko (48 %, prej 11 %);
 • pravila spletnega bontona  (70 %, prej 48 %).

 

Primerjava znanja pred (n=216) in po (n=199) izvedbi delavnice.

Opazili smo tudi, da kar nekaj učencev namerava spremeniti svoje vedenje in varneje uporabljati internet, kar je še posebej dobra novica, saj je vedenje še posebej težko spremeniti. Največ učencev ima po delavnici namen:

 • skriti osebne podatke na spletu (59 %),
 • odstraniti iz družabnih omrežij kot »prijatelje« ljudi, ki jih ne poznajo (56 %),
 • pogosteje preverjati, kaj je o njih objavljeno na spletu (53 %),
 • zmanjšati količino časa, ki ga preživijo na internetu (49 %)
 • spremeniti geslo za bolj varno (30 %), večina pa meni, da imajo že dovolj varna gesla.

Učenci so na delavnici poslušali različne vsebine povezane z varno rabo interneta, spletno etiko in spletnim ustrahovanjem. Tako pred kot tudi po izvedbi delavnic smo jim zastavili nekaj vprašanj, ki se nanašajo na stališča povezana s tematiko delavnice. Evalvacija je pokazala, da so se nekatera stališča pri določenem deležu učencev spremenila, saj je po delavnici več učencev mnenja, da:

 • bi povedali učitelju, če bi opazili žaljive vsebine o sošolcih;
 • je srečanje v živo z nekom, ki ga poznajo le preko interneta lahko nevarno;
 • je snemanj drugih brez dovoljenja nezakonito;
 • žrtve vrstniškega nasilja niso same krive za to, kar se jim dogaja.

 

Primerjava stališč pred (n=217) in po (n=199) izvedbi delavnice.

Zanimivo je, da so spremembe stališč večje in bolj pozitivne pri sedmošolcih kot pri devetošolcih - sedmošolci so se v primerjavi z osmošolci in devetošolci bolj strinjali, da:

 • je razpošiljanje vsebin, ki lahko nekomu škodijo, neprimerno;
 • je snemanje drugih brez njihovega dovoljenja nezakonito;
 • je srečanje v živo z nekom, ki ga poznajo preko interneta, nevarno;
 • ni pametno sprejeti prošnje za prijateljstvo od osebe, ki je ne poznajo;
 • bi povedali učitelju, če bi na spletu opazili, da žaljivo pišejo o njihovih sošolcih.

Učence smo pred izvedbo delavnic povprašali tudi o njihovih navadah pri uporabi interneta. Več kot polovica (58 %) učencev uporablja internet vsaj enkrat na danod tega polovica tudi večkrat na dan47 % učencev na običajen šolski dan preživi na internetu od pol ure do eno uro, zaskrbljujočih pa je 17 % učencev, ki na internetu na šolski dan preživijo več kot 2 uri, ned njimi 5 % tudi pet ur ali več. Učenci uporabljajo internet predvsem za poslušanje glasbe (92 %), gledanje zabavnih vsebin (89 %), iskanje informacij (81 %) in uporabljanje družabnih omrežij (72 %) kot so Facebook, Instagram ipd.

 

Aktivnosti na internetu med učenci (n=217). 

Aktivnosti na internetu med udeleženci delavnic (n=217).

 

Delavnice so se izkazale zanimive predvsem za mlajše učence, saj so se učencem 7. razredov zdele delavnice najbolj zanimive, vsebine, ki so jih poslušali pa najbolj uporabne. Med sedmošolci je bilo tudi opaziti največ sprememb v stališčih, prav tako v spremembi znanja po delavnici.

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Center za družboslovno informatiko logo Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV