S spletom lahko otroku približamo pozitivne osebnostne značilnosti

21.9.2016

Otroci se veliko veščin, kot so skupinsko delo, komuniciranje in vztrajnost, priučijo med šolanjem, a vendar pri tem lahko pripomorejo tudi družbeni mediji in različne spletne aplikacije. Ker si starši želimo, da bi naš otrok zrasel v dostojno človeško bitje, ki bo prijazno spoštljivo in poštno do sebe in drugih, je smiselno tudi, da jih usmerjajo k ustrezni rabi novih tehnologij.

Spremljanje športa

S spremljanjem športa se lahko povežete z otrokom tako, da skupaj navijate za isto najljubšo ekipo ali igralca, hkrati pa je to lahko priložnost, da otroku razložite pozitivne osebnostne značilnosti, kot so skupinsko delo ali vztrajnost. Na primer ob košu in golu lahko poudarite, kako pomebna je pri zadetku tudi podaja, kako pomembna je pri igri obramba in da brez moštvenega duha tudi uspehov ne bi bilo.

Delite objave na družbenih medijih

Ko opazite objavo, sliko ali posnetek, ki vključuje kaj posebej ganljivega, ga delite s svojim otrokom in mu razložite, da je objava od avtorja terjala veliko poguma ali ustvarjalnosti. Hkrati mu razložite, kaj so možne posledice objave ter kako se spopadati s kritiko.

Filmi

Gledanje dokumentarnih in drugih filmov, ki prikazuje ljudi z drugačnim življenjem, sproži v nas empatijo in sočutje. Izberite film o posamezniku druge rase, vere ali pripadniku druge družbene skupine z drugačnimi vrednotami oz. pogledi na svet in spodbudite diskusijo z otrokom po koncu filma.

Igrice

S skupnim igranjem igric otrok vadi skupinsko delo, reševanje problemov, se uči ustreznega komuniciranja in vztrajnosti. Izberite igre, ki omogočajo hkratno igranje večih igralcev. Med igro spodbujajte kulturno, spoštljivo komuniciranje.

Vzemite si premor

Tudi premor od spleta in vseh medijev je potreben. S tem učite otroka samonadzora – otrok se nauči upreti želji, da bi se na vsa sporočila ali objave takoj odzval. Ko vam zazvoni telefon, sporočilo spreglejte in otroku glasno dajte vedeti, da ga lahko pogledate tudi kasneje. Otroku tudi povejte, zakaj je včasih bolje počakati nekaj časa preden se odzovete – denimo zato, ker stre trenutno jezni in bi svoj odgovor kasneje obžalovali.

Vir in foto: How to raise a good human in digital world

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Center za družboslovno informatiko logo Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV