V Svetu Evrope sprejeli priporočila za uresničevanje pravic otrok v digitalnem okolju

12.7.2018

Odbor ministrov Sveta Evrope je sprejel priporočila kako bolje spoštovati, varovati in uresničevati pravice otrok v digitalnem svetu. Ker lahko slab oziroma nezadosten dostop do digitalnega okolja vpliva na sposobnost otroka, da v celoti uveljavlja svoje človekove pravice, bi morale države zagotoviti, da imajo otroci ustrezen in varen dostop do digitalnih naprav in vsebin, prav tako pa je treba sprejeti posebne ukrepe za zaščito dojenčkov pred prezgodnjo izpostavljenostjo digitalnemu okolju.

Ministri Sveta Evrope so na podlagi mednarodnih in evropskih pravnih instrumentov pripravili priporočila za evropske vlade kako uresničiti, spoštovati in varovati pravice otrok v digitalnem svetu. Vladam priporočajo, da pregledajo svojo zakonodajo, politike in prakse, da bi zagotovili ustrezno obravnavo celotnega obsega pravic otroka. Prav tako pa bi države morale tudi zagotoviti, da podjetja in drugi ključni partnerji izpolnjujejo svoje odgovornosti, posebej v primeru zlorab.

Ključni poudarki priporočil so:

  • Države morajo zagotoviti otrokom, da izrazijo svoja stališča. Otroci se morajo zavedati pravice do svobode izražanja v digitalnem okolju, kako spoštovati pravice drugih in biti obveščeni o omejitvah.
  • Države bi morale sprejeti tudi ukrepe za zaščito pravice otrok do združevanja ter spodbujati sodelovanje tako na spletu kot tudi izven spleta.
  • Države morajo spoštovati, varovati in izpolnjevati otrokovo pravico do zasebnosti in varstva podatkov. Obdelava osebnih podatkov bi morala biti možna samo z izrecnim soglasjem otrok oziroma njihovih staršev ali zakonitih zastopnikov.
  • Spodbujati je treba ukrepe za krepitev digitalne pismenosti, vključno s kritičnim razumevanjem digitalnega okolja in virov. Glede na hitrost nastajanja novih tehnologij, predlagajo tudi ukrepe za zmanjševanje tveganj.
  • Otrokom je treba zagotoviti dostopne, cenovno ugodne in prijazne poti za vložitev pritožb ali prijav.
  • Države bi morale zagotoviti varen dostop do naprav in vsebin, posebej namenjenih otrokom; na javnih mestih mora biti takšen dostop brezplačen.
  • Predlagajo posebne ukrepe za zaščito dojenčkov pred prezgodnjo izpostavljenostjo digitalnemu svetu.

 

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Center za družboslovno informatiko logo Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV