Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Več dnevnih uporabnikov računalnika in interneta med starejšimi kot pred petimi leti

17.12.2013

SURS raziskava o uporabi informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) med posamezniki in gospodinjstvi v Sloveniji za leto 2013 je pokazala, da je delež dnevnih uporabnikov računalnika med starejšimi trikrat, interneta pa sedemkrat večji  kot pred petimi leti. Večina starejših do interneta dostopa od doma, z mobilnim telefonom je do interneta dostopalo le 2 % starejših oseb. 

Med starejšimi osebami 15 % dnevnih uporabnikov računalnika in interneta

 

V prvem četrtletju 2013 je računalnik uporabljalo 25 % starejših oseb (oseb v starostnem razredu 65–74 let). Večina izmed teh (ali 24 % vseh) je v prvem četrtletju letošnjega leta uporabljala tudi internet. Vsak dan ali skoraj vsak dan je tako računalnik kot internet uporabljalo 15 % starejših oseb (dnevni uporabniki). Pred petimi leti, leta 2008, so računalnik uporabljali vsak dan ali skoraj vsak dan 4 %, internet pa 2 % starejših oseb.

Graf: Delež starejših oseb, ki so računalnik in internet uporabljale vsak dan ali skoraj vsak dan.

Sicer je med starejšimi osebami takih, ki so že kdaj uporabljale računalnik 35 %, takih, ki so že kdaj uporabljale internet pa 29 %. Pred petimi leti je bilo med osebami v tej starostni skupini takih, ki so že uporabljale računalnik 23 %, takih, ki so že uporabljale internet, pa 6 %. 

Nizek delež starejših oseb, ki za dostop do interneta uporabljajo mobilne naprave

Večina starejših oseb, ki je internet uporabljala v prvem četrtletju 2013 (23 % vseh), je internet uporabljala doma. Delež starejših oseb, ki so uporabljale različne mobilne naprave (mobilni telefon, prenosni ali tablični računalnik itd.) in prek mobilnega oz. brezžičnega omrežja do interneta dostopale od drugod kot doma, je v prvem četrtletju 2013 znašal 4 %. Takih, ki so za dostop do interneta prek mobilnega oz. brezžičnega omrežja uporabljali prenosni ali tablični računalnik, je bilo 3 %, z mobilnim telefonom pa sta na ta način dostopala do interneta 2 % starejših oseb.

Spletne novice, elektronska pošta, informacije o zdravju…

Največ starejših oseb, ki so v prvem četrtletju 2013 uporabljale internet, je internet uporabljalo za branje spletnih novic, časopisov in revij (18 %), za pošiljanje in prejemanje sporočil po elektronski pošti (16 %) ter za iskanje informacij, povezanih z zdravjem (16 %). V spletnih družabnih omrežjih je sodelovalo 6 % starejših oseb, e-nakupovanje pa so uporabljali 4 % teh oseb.

Uporaba spletnih strani javnih ustanov

Spletne strani javnih ustanov (npr. ministrstev, upravnih enot, občin, zdravstvenih zavodov, fakultet, knjižnic) je v zadnjih 12 mesecih (od 2. četrtletja 2012 do 1. četrtletja 2013) za zasebne namene uporabljalo 9 % starejših oseb. Vsi ti so spletne strani javnih ustanov uporabljali za pridobivanje različnih informacij, 5 % starejših oseb je prek spletnih strani javnih ustanov pridobivalo obrazce, 1 % pa je izpolnjene elektronske obrazce prek spletnih strani javnih ustanov tudi oddalo.

 

Vir: SURS, 11. 12. 2013

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.