Youtube, Snapchat in Instagram najbolj priljubljeni med slovenskimi najstniki

27.12.2018

Mobilni telefon je najbolj priljubljena digitalna naprava med slovenskimi osnovnošolci in srednješolci, je pokazala raziskava. Zelo visok delež mladih v Sloveniji ima svoj mobilni telefon in ga tudi redno uporabljajo. Prav tako imajo skoraj vsi anketirani najstniki dostop do interneta. Izmed aplikacij najraje uporabljajo YouTube, med najbolj priljubljenimi aplikacijami pa so še Snapchat, Instagram, Messenger in Facebook.

Kakšne so trenutne spletne navade slovenskih najstnikov, nam kažejo podatki raziskave projekta Odklikni!, ki je bila izvedena med slovenskimi osnovnošolci in srednješolci spomladi 2018.

Naprava, ki jo uporablja največ slovenskih osnovnošolcev in srednješolcev, je pametni telefon. Med anketiranimi osnovnošolci je kar 98 % rednih mesečnih uporabnikov pametnega telefona, pri srednješolcih pa je delež še za eno odstotno točko višji (99 %). Računalnik je sicer manj priljubljen kot pametni telefon, a je delež uporabnikov še vedno visok. Delež rednih mesečnih uporabnikov računalnika je med osnovnošolci 91 %, pri srednješolcih pa 97 %. Tablični računalnik redno uporablja manj kot polovica osnovnošolcev (44 %), srednješolcev pa zgolj 36 %.   

Slika 1: Delež mesečnih uporabnikov digitalnih naprav med osnovnošolci, pomlad 2018 (vir: Odklikni!)

Delež mesečnih uporabnikov digitalnih naprava

Da je pametni telefon najbolj priljubljena naprava med mladimi, kažejo tudi odgovori na vprašanje, katero digitalno napravo imajo mladi doma. Svoj mobilni telefon ima 99 % srednješolcev, toliko, kolikor jih je zatrdilo, da ga uporabljajo vsaj na mesečni ravni. Delež osnovnošolcev s svojim mobilnim telefonom je sicer nižji (96 %), kot delež tistih, ki pametni telefon uporabljajo (98 %). To lahko pomeni, da nekateri osnovnošolci uporabljajo mobilni telefon od staršev, drugih sorodnikov ali prijateljev. Dostop do interneta imajo skoraj vsi (99 % v obeh kategorijah), delež tistih, ki imajo svoj računalnik ali tablico pa je precej nižji. Svoj računalnik ali tablico ima 84 % srednješolcev, osnovnošolcev pa samo dve tretjini. Po drugi strani ima več osnovnošolcev skupen računalnik ali tablico, ki ga/jo uporabljajo vsi družinski člani (76 %), kar je več tudi v primerjavi s srednješolci (71 %). Deleža osnovnošolcev in srednješolcev, ki imajo doma igralno konzolo pa se skorajda ne razlikujeta (43 % proti 42 %).  

Slika 2: Deleži osnovnošolcev in srednješolcev, ki imajo doma ... , pomlad 2018 (vir: Odklikni!)

Osnovnošolci in srednješolci, ki imajo doma naprave IKT

In katere aplikacije slovenski najstniki najraje uporabljajo? V obeh kategorijah je daleč na prvem mestu YouTube, ki ga redno uporablja kar 97 % slovenskih osnovnošolcev in srednješolcev. Zelo visok delež srednješolcev uporablja tudi Messenger (94 %), Facebookovo aplikacijo za klepet, kar je bistveno več v primerjavi z osnovnošolci (68 %). Velika razlika se kaže tudi pri Facebooku (89 % srednješolcev proti 57 % osnovnošolcev). Prav tako je med srednješolci večja uporaba Snapchat-a in Instagram-a, dveh aplikacij, ki sta trenutno zelo priljubljeni med mladimi (87 % in 81 %). Med osnovnošolci je sicer delež nižji (77 % in 69 %), a sta tudi pri njih ti dve aplikaciji med najbolj priljubljenimi takoj za Youtube. Ostale aplikacije so precej manj priljubljene. Približno ena petina srednješolcev redno uporablja Viber, Skype, 9gag, Twitter in Twitch, WhatsApp zgolj 12 %, spletno mesto z igrami 123igre pa 8 %. Tudi med osnovnošolci so omenjene aplikacije priljubljene v manjši meri, izstopa Viber, ki ga uporablja 35 % osnovnošolcev. Od drugih aplikacij oz. družabnih omrežji jih je nekaj omenilo Discord.

Slika 3: Deleži mesečnih uporabnikov aplikacij in družabnih omrežij, pomlad 2018 (vir: Odklikni!)

Deleži mesečnih uporabnikov družabnih omrežij

Raziskava je bila izvedena v okviru projekta Odklikni!, pri katerem sodelujejo MDDSZ, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, MNZ - Policija in MP - Center za izobraževanje v pravosodju. Potekala je med marcem in aprilom 2018. Anketiranih je bilo 2.991 učencev iz 7., 8. in 9. razredov slovenskih osnovnih šol in 2.173 dijakov od 1. do 4. letnika slovenskih srednjih šol.

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Center za družboslovno informatiko logo Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV