Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

GSM

GSM (kratica za »Global System for Mobile Communication« – globalni sistem mobilne telefonije) je glavni sistem za mobilno komunikacijo v Evropi in po svetu. Znan je tudi kot 2G. Ustrezen je za prenos glasu, ne pa za prenos podatkov ali za dostop do interneta.

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.