Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

HTML

HTML (kratica za Hyper text Markup Language – jezik za označevanje nadbesedila) je nabor označevalnih simbolov ali šifer, ki so umeščene v datoteko in opisujejo strukturo teksta v dokumentu. Oznake spletnemu brskalniku povedo, kako uporabniku prikazati tekst, slike in ostale vsebine na spletni strani (glej Brskalnik, WWW).

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.