Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Širokopasovne tehnologije

Širokopasovne tehnologije (angl. Broadband) oz. povezave omogočajo hiter prenos filmov, iger, videokonferenc preko omrežja (na primer: ADSL, kabelska povezava, UMTS, optična povezava). Na splošno so to širokopasovne povezave, ki zmorejo hitrost večjo od 2 Mbit/s. 

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.