Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Wi-Fi

Wi-Fi (wireless točka) je lokalno brezžično omrežje, prek katerega se lahko mobilna naprava (npr. prenosni računalnik, tablični računalnik ali mobilni telefon) poveže z internetom. Točke Wi-Fi so lahko zavarovane (za prijavo potrebujemo geslo) ali nezavarovane (običajno javni dostopi do interneta), plačljive ali brezplačne. 

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.