Zakaj niso vse igre primerne za vse starosti?

Obstaja veliko vrst video iger za ljudi vseh starosti. A zaradi neprimerne vsebine oziroma različnih elementov neprimernih vsebin niso vse igre primerne za vse starostne skupine. Mlajši otroci bistveno drugače dojemajo nazorne prikaze nasilja kot starejši otroci, marsikateri prizori pa so lahko za otroka celo strah zbujajoči in neprijetni. Prezgodnja izpostavljenost neprimernim vsebinam ima lahko velik vpliv na otrokov način razmišljanja, stališča in vedenje, hujši prizori pa lahko močno vplivajo na njegovo duševnost.

V Evropi se je uveljavil sistem PEGI - ocenjevalni sistem vsebine videoiger. PEGI predlaga katera je najmanjša starost, primerna za določeno igro (igri določi starostno kategorijo) in ponudi opis vsebine, kot so na primer: raba trdega jezika, nasilja, spolnosti ipd. Z upoštevanjem starostnih opozoril zaščitimo otroke pred vsebinami, ki niso primerne za njihovo starost. A tudi otroci iste starosti so si med seboj različni in različne vsebine dojemajo vsak na svoj način. O tej temi se pogovorite s svojim otrokom in ga prosite naj vam pove, če v igri naleti na kaj, ob čemer se počuti neprijetno ali razburjeno.