Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Kontakt

Center za varejši internet
Poštni naslov:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 (0)1 5805 354
Elektronski naslov: info(at)safe.si*
Vodja projekta: prof. dr. Vasja Vehovar, e-mail: info(at)safe.si*
 
Točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si
Tel: +386 (0)1 5805 354
Elektronski naslov: info(at)safe.si*
 
Prijavna točka nezakonitih vsebin na spletu Spletno oko
Tel: +386 (0)1 5805 355
Elektronski naslov: info(at)spletno-oko.si*
 
Svetovalna linija za težave na spletu Tom telefon
Tel: 116 111
Elektronski naslov: tom(at)zpms.si*
 
* v zgoraj navedenih elektronskih naslovih znak (at) nadomestite z @

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov