Pravno obvestilo

Pravno obvestilo in pogoji uporabe spletnega mesta Safe.si.

Izključitev odgovornosti

Avtorji vsebin in lastniki portala ne prevzemajo nobene odgovornosti o pravilnosti, popolnosti in ažurnosti podatkov in informacij, objavljenih na portalu. Uporaba vsebin, podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem portalu, je izključno na lastno odgovornost.

Zasebnost in varovanje osebnih podatkov

Na Safe.si se zavedamo pomembnosti varovanja zasebnosti in delujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov – (ZVOP-1) in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov o prostem pretoku takih podatkov. 

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Center za družboslovno informatiko logo Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV