Pravno obvestilo

Pravno obvestilo in pogoji uporabe spletnega mesta Safe.si.

Izključitev odgovornosti

Avtorji vsebin in lastniki portala ne prevzemajo nobene odgovornosti o pravilnosti, popolnosti in ažurnosti podatkov in informacij, objavljenih na portalu. Uporaba vsebin, podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem portalu, je izključno na lastno odgovornost.

Zasebnost in varovanje osebnih podatkov

Na Safe.si se zavedamo pomembnosti varovanja zasebnosti in delujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov – (ZVOP-1) in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov o prostem pretoku takih podatkov. 

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija