Podporniki

V abecednem vrstnem redu so navedeni so deležniki, ki aktivno podpirajo in pozdravljajo delovanje projekta Center za varnejši internet:

Promocijsko sodelovanje

Pomagate nam lahko z objavo SAFE.SI logotipa (v priponkah spodaj) in povezave na našo spletno stran www.safe.si. Še posebej bomo veseli vaše objave, če ste spletna stran, organizacija, ki dela z otroki in mladimi (šole, mladinski centri, dijaški domovi, otroške spletne strani ...). Spodaj si preberite Pogoje uporabe SAFE.SI logotipa.

Hvaležni vam bomo tudi za promocijo svetovalne linije Tom telefon za pomoč otrokom in staršem pri težavah na spletu. Objavite lahko pasico (spodaj v priponkah) in povezavo na spletno stran www.e-tom.si.

Pomagate nam lahko tudi s promocijo prijavne točke Spletno oko, ki sprejema prijave spolnih zlorab otrok na spletu. K osveščanju o našem delovanju lahko prispevate z objavo našega logotipa (v priponki spodaj) in povezave na našo spletno stran www.spletno-oko.si

Vsebinsko sodelovanje

Prosimo tudi vsa zainteresirana podjetja, medije in ostale organizacije, ki jih zanima sodelovanje pri različnih aktivnostih, ki jih izvajamo v okviru Centra za varnejši internet SAFE.SI, da nam pišete na info(at)safe.si. Preberite si pravilnik o sodelovanju s komercialnimi organizacijami (spodaj v priponki).

Načeloma podpornikom pripadajo naslednje pravice:  

  • objava logotipa na odgovarjajočem mestu na spletni strani projektov,
  • objava logotipa na gradivih oz. omembo pri izvedbi aktivnosti, ki so jo omogočili,
  • omemba sodelujoče organizacije v medijskem komuniciranju aktivnosti, ki so jo omogočili,
  • omemba v ustreznih polletnih oz. letnih poročilih.

Najlepša hvala za vaš prispevek k večji ozaveščenosti ciljnih skupin ter skrb za zagotovitev varnejšega spletnega okolja.

Pogoji uporabe SAFE.SI logotipa

Logotip SAFE.SI se uporablja v okviru projekta Center za varnejši internet SAFE.SI, natančneje za Točko osveščanja o varni rabi interneta in novih tehnologij, katere namen je osveščanje ciljnih skupin otrok, najstnikov, staršev, učiteljev in socialnih delavcev preko različnih online in offline aktivnosti, izobraževanj, delavnic, gradiv, promocijskih, medijskih kampanj o tem, kako varno in odgovorno uporabljati internet in mobilne naprave. 

Objava logotipa SAFE.SI na spletni strani ali kakršnem koli gradivu določene druge institucije izven Centra za varnejši internet SAFE.SI lahko pomeni dve obliki sodelovanja/sporazuma med institucijo in Centrom za varnejši internet ali kombinacijo obeh:

  1. Z objavo SAFE.SI logotipa institucija, ki je logotip objavila, izraža podporo prizadevanjem Centra za varnejši internet za zagotavljanje varnega in prijaznega spletnega okolja.
  2. Z dovoljenjem za objavo SAFE.SI logotipa Center za varnejši internet podpira določeno institucijo ali aktivnost, ki jo posamezna institucija izvaja.

V nobenem primeru objava SAFE.SI logotipa na spletni strani ali kakršnem koli gradivu določene druge institucije izven Centra za varnejši internet ne pomeni, da Center za varnejši internet kakorkoli jamči za varnost in primernost vsebin te spletne strani ali gradiva za otroke ali druge uporabnike. Za vsebine posamezne spletne strani ali gradiva, ki vsebujejo tudi logotip SAFE.SI, odgovarja polno odgovorna institucija oziroma izdajatelj spletne strani oz. gradiva po veljavni zakonodaji. Center za varnejši internet tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice uporabe spletne strani ali gradiva in/ali posledice uporabe informacij ali storitev, ki jih ta stran ali gradivo z objavljenim SAFE.SI logotipom uporabnikom ponuja.

Za kakršnokoli uporabo SAFE.SI logotipa za komercialne namene je potrebno za vsako posamezno spletno stran ali gradivo pridobiti vnaprejšnje pisno soglasje Centra za varnejši internet. V primeru, da pride do uporabe SAFE.SI logotipa, ki ni v skladu s pogoji uporabe, bo Center varnejši internet nemudoma zahteval odstranitev logotipa iz spletne strani/gradiv kršitelja in ustrezno ukrepal v okviru zakonsko dovoljenih možnosti.

Za uporabo SAFE.SI logotipa za nekomercialne namene, kot je predvsem objava pod točko 1 (npr. objava logotipa na spletnih straneh izobraževalnih ustanov: vrtci, osnovne in srednje šole ipd.) skupaj s povezavo na spletne strani projekta Center za varnejši internet SAFE.SI www.safe.si predhodnega dovoljenja ni potrebno pridobiti. Zaželeno je, da nas o objavi logotipa SAFE.SI vseeno obvestite.

Kakršnokoli omenjanje Centra za varnejši internet ali točke osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI v obvestilu za javnost posamezne institucije mora biti predhodno usklajeno s Centrom za varnejši internet. Pred razpošiljanjem obvestila medijem in javnostim je potrebno pridobiti soglasje Centra za varnejši internet in strinjanje z navedbami, ki bodo v obvestilu za javnost.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija