Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Povabilo k izpolnjevanju kratke anonimne ankete

Na Safe.si se trudimo, da bi bila naša spletna stran čim bolj pregledna in uporabna. Mnenje uporabnikov nam je zelo pomembno. Vabimo vas, da izpolnite kratko anonimno anketo o uporabnosti spletnega mesta Safe.si in nam ga pomagate narediti še bolj uporabnega.

Razpisi

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE NA IZOBRAŽEVALNEM SEMINARJU O VARNI IN ODGOVORNI RABI INTERNETA IN MOBILNIH NAPRAV ZA VRTCE, 11.2.2020

Razpis objavljen: 18.11.2019

V okviru dogodkov ob dnevu varne rabe interneta v mesecu februarju 2020 bomo kot eno izmed ključnih aktivnosti v torek, 11.2.2020, za vrtce organizirali izobraževalni seminar na temo varne in odgovorne rabe interneta. Zaradi dejstva, da se otroci s spletom in napravami srečajo že zelo zgodaj, pogosto že pred drugim letom starosti, je nujno, da se tudi zaposleni v vrtcih seznanijo s to tematiko in pridobijo osnovna znanja o pravilnih usmeritvah predšolskih otrok ter njihovih staršev za varno in odgovorno uporabo digitalnih medijev. Prav tako bomo udeležencem predstavili najnovejša vsebinska tveganja in pasti, s katerimi se srečujejo pri uporabi tehnologij v vrtcih in z možnimi oblikami preventive.

Ciljna publika udeležencev na seminarju so zaposleni v vrtcih (ravnatelji, pomočniki ravnateljev, vzgojitelji, svetovalni delavci).

Za izvedbo določenih predavanj v okviru seminarja iščemo kompetentne strokovnjake z večletnimi izkušnjami in poznavanjem omenjene tematike. Izpostavljamo naslednja področja:

  • vidik vpliva in posledic (prekomerne) uporabe digitalne tehnologije in medijev na razvoj otroka
  • varna raba interneta v igralnici pri vsakodnevnem oz. občasnem delu z otroki
  • vidik varovanja zasebnosti tako otrok kakor tudi zaposlenih.

Število predavateljev bomo izbrali glede na potrebe programa. Predavatelje bomo izbirali glede na ustreznost predlagane teme, ki bi jo želeli predstaviti na izobraževanju, ter glede na njihove kompetence in poznavanje obravnavanega področja.

Za izvedbo predavanja v dolžini 45 minut je predviden honorar 150,00 € + DDV. Vaš izražen interes z opisom izkušenj, znanj v povezavi s predlagano tematiko, ki bi jo želeli izvesti, pričakujemo do petka, 13.12.2019, na elektronski naslov tanja.sterk@fdv.uni-lj.si.

POVPRAŠEVANJE ZA NADGRADNJO IN VZDRŽEVANJE PRIJAVNE FORME IN PREGLEDOVALSKIH RAČUNALNIKOV NA SPLETNEM OČESU

Razpis objavljen: 11.6.2019- RAZPIS ZAKLJUČEN!

Spletno oko, točka za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu (http://www.spletno-oko.si/), v naslednjih mesecih načrtuje nujna vzdrževalna dela na prijavni formi (http://www.spletno-oko.si/) ter na pregledovalskih računalnikih za nelegalne vsebine.  

Predvidena dela (okvirno v obsegu do 150 ur) obsegajo naslednje:

  • Popravke v prijavni formi
  • Back end za procesiranje statistik
  • Reinštalacijo pregledovalskih računalnikov

Prav tako je potrebno na mesečni ravni zagotoviti redno tehnično podporo (vzdrževanje) prijavne forme in pregledovalskih računalnikov (do 5 ur mesečno).

Predvideno obdobje opravljene storitve: julij 2019 - december 2020.

Ponudba naj tako vsebuje urno postavko za:

a) Nujna vzdrževalna dela (popravke v prijavni formi, back end za procesiranje statistik, reinštalacijo računalnikov)

b)  Strošek rednega mesečnega vzdrževanja prijavne forme in pregledovalskih računalnikov (do 5 ur mesečno) + predviden strošek za morebitno nadaljnjo intervencijo (strošek/na uro).

Vaša ponudba naj vsebuje natančen stroškovni razrez ter predvideno urno postavko. Rok za oddajo ustreznih ponudb je petek, 21.6.2019, na e-mail naslov: info@spletno-oko.si, kjer pridobite vse potrebne dodatne informacije.
 

POVPRAŠEVANJE  ZA GOSTOVANJE IN VZDRŽEVANJE SPLETNIH MEST SAFE.SI, SPLETNO OKO in OTROCI.SAFE.SI

Razpis objavljen: 16.1.2019- RAZPIS ZAKLJUČEN!

Iščemo ustreznega izvajalca, ki bo zagotovil gostovanje in ustrezno vzdrževanje spletnih mest www.safe.si, otroci.safe.si ter www.spletno-oko.si/. Spletne strani delujejo v CMS Drupal.

Ponudba naj tako zajema:

  • Strošek mesečnega gostovanja na strežniku
  • Strošek rednega mesečnega vzdrževanja in nadgradnja programske opreme (vključno z odpravami napak v delovanju CMS Drupal ter stroškom za 2-urne mesečne intervencije)
  • Predviden strošek za vsako nadaljnjo intervencijo (strošek/na uro)

Pogodba o sodelovanju z izbranim izvajalcem se bo sklenila za obdobje trajanja projekta 1.1.2019-31.12.2020.

Vašo ponudbo z opisom izkušenj in znanj ter stroškovnikom pričakujemo najkasneje do 23.1.2019 na e-mail naslov: info@safe.si, kjer pridobite tudi vse dodatne informacije.

***

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE v spletni oddaji: Vzgoja za internet

Datum objave razpisa: 10.1.2019- RAZPIS ZAKLJUČEN!

Datum opravljene storitve: 5.2.2019

Specifikacija storitve:

Točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si v okviru aktivnosti ob dnevu varne rabe interneta 5.2.2019 pripravlja spletno oddajo, ki bo potekala v živo in se bo prenašala preko interneta. Glavni del oddaje bo pogovor s strokovnjakoma, ki bosta odgovarjala na vprašanja, povezana z vzgojo otrok ter uporabo interneta, računalnikov in mobilnih naprav. Ciljno občinstvo so starši vrtčevskih otrok, osnovnošolcev in srednješolcev.

Za izvedbo pogovora iščemo kompetentnega strokovnjaka, psihologa ter družinskega terapevta, ki ima praktične izkušnje z delom z mladimi in delom s starši, predvsem tistimi, ki imajo težave pri vzgoji.

Za sodelovanje je predviden honorar v vrednosti 150,00 eur neto. Vašo ponudbo z opisom izkušenj, znanj v povezavi s predlagano tematiko, ki bi jo želeli izvesti, pričakujemo do 15.1.2019 na elektronski naslov: info@safe.si.

***

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE NA POSVETU: „ E-ZLORABE OTROK: IZ TEORIJE V PRAKSO" - RAZPIS ZAKLJUČEN!

Datum objave razpisa: 30.7.2018

Datum opravljene storitve: 27.9.2018

Specifikacija storitve:

V okviru posveta »E-zlorabe otrok: iz teorije v prakso«, ki ga 27.9.2018 organizira prijavna točka Spletno oko, za udeležence pripravljamo nabor delavnic, ki bodo ponujale praktična znanja s področja obravnave zlorab otrok na spletu. Ciljna publika udeležencev na delavnicah prihaja iz vrst policije, tožilstva, sodišč, nevladnih organizacij, Centrov za socialno delo, šol in industrije.

Za izvedbo delavnic iščemo kompetentne strokovnjake, ki bodo za eno ali več omenjenih ciljnih populacij pripravili delavnico z uporabnimi znanji, ki bodo obravnavala področja zlorab otrok na spletu. Izvajalec delavnice pripravi idejno zasnovo in vsebino delavnice, ter na dan dogodka delavnico tudi izvede. Število izvajalcev bomo izbrali glede na potrebe programa in glede na ustreznost teme, ki jo bo predstavil. Časovni obseg delavnice je 90 minut, število udeležencev pa največ 25.

Za izvedbo delavnice je predviden honorar v vrednosti 150,00 eur neto. Do honorarja so upravičeni zgolj tisti predavatelji, ki niso zaposleni v javnem sektorju. Vašo ponudbo z opisom izkušenj, znanj v povezavi s predlagano tematiko, ki bi jo želeli izvesti, pričakujemo do 20.8.2018 na elektronski naslov: lija.miljavec@fdv.uni-lj.si  ( ga. Lija L. Miljavec).

Arhiv razpisov (zaključeni razpisi):

PriponkaVelikost
PDF icon Razpis za študentsko delo - pisec besedil467.3 KB
PDF icon Povpraševanje za strokovnjaka za pravne vidike informacijske varnosti393.47 KB
PDF icon Povabilo za standup komike400.27 KB
PDF icon Povpraševanje za gostovanje in vzdrževanje spletnih mest Safe.si in Otroci.safe.si363.34 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo in prilagoditev spletnega mesta222.9 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo prijavne forme in pregledovalskega računalnika na Spletnem očesu289.86 KB
PDF icon Povpraševanje za sodelovanje pravnega strokovnjaka s poznavanjem področja varne rabe IKT v šolah286.98 KB
PDF icon Povpraševanje za gostovanje in vzdrževanje spletnih mest safe.si in otroci.safe.si285.41 KB
PDF icon Povpraševanje za izdelavo spletne promocijske kampanje in oglaševanje387.73 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo CRM baze v sistemu 1KA284.65 KB
PDF icon Javni poziv za izdelavo celostne grafične podobe za Varnejši internet na osnovi podobe spletnega mesta www.safe.si290.52 KB
PDF icon Javni poziv za sodelovanje na izobraževalnem dogodku: "Sovražni govor ni odgovor"279.43 KB
PDF icon Javni poziv za sodelovanje na izobraževalnem dogodku: "Vloga šol in CSD pri preprečevanju spletnega nasilja med ...285.12 KB
PDF icon Povpraševanje za snemanje zvoka za sinhronizacijo risank Ovce.sk299.81 KB
PDF icon Povpraševanje za gostovanje in vzdrževanje spletnih mest Safe.si in Otroci.safe.si294.66 KB
PDF icon Povpraševanje za izdelavo spletnega mesta Otroški.safe.si294.62 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo CRM baze stikov s šolami282.02 KB
PDF icon Povpraševanje za prilagoditev spletnega mesta www.safe.si za mobilne telefone300.25 KB
PDF icon Povabilo za Stand-up komike293.19 KB
PDF icon Vabilo k sodelovanju v delovno skupino za nadgradnjo in dopolnitev obstoječega samoregulacijskega kodeksa za mobilne operaterje295.74 KB
PDF icon Povpraševanje za pomoč pri vzdrževanju stikov s šolami ter evalvaciji izvedenih aktivnosti Centra za varnejši internet273.04 KB
PDF icon Iščejo se samostojni podjetniki za vzdrževanje stikov s šolami317.46 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo in vzdrževanje CRM baze stikov s šolami316.99 KB
PDF icon Javni poziv za sodelovanje strokovnjaka pri pripravi izobraževalnih video vsebin v povezavi s tematiko spolnih zlorab otrok na i326.72 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo prijavne forme na spletnem očesu314.98 KB
PDF icon Povpraševanje za izdelavo kreativne zasnove, produkcije ter predloga promocije spletne aplikacije Safe.si341.27 KB

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.