Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Razpisi

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE NA POSVETU: „ E-ZLORABE OTROK: IZ TEORIJE V PRAKSO"

Datum objave razpisa: 30.7.2018

Datum opravljene storitve: 27.9.2018

Specifikacija storitve:

V okviru posveta »E-zlorabe otrok: iz teorije v prakso«, ki ga 27.9.2018 organizira prijavna točka Spletno oko, za udeležence pripravljamo nabor delavnic, ki bodo ponujale praktična znanja s področja obravnave zlorab otrok na spletu. Ciljna publika udeležencev na delavnicah prihaja iz vrst policije, tožilstva, sodišč, nevladnih organizacij, Centrov za socialno delo, šol in industrije.

Za izvedbo delavnic iščemo kompetentne strokovnjake, ki bodo za eno ali več omenjenih ciljnih populacij pripravili delavnico z uporabnimi znanji, ki bodo obravnavala področja zlorab otrok na spletu. Izvajalec delavnice pripravi idejno zasnovo in vsebino delavnice, ter na dan dogodka delavnico tudi izvede. Število izvajalcev bomo izbrali glede na potrebe programa in glede na ustreznost teme, ki jo bo predstavil. Časovni obseg delavnice je 90 minut, število udeležencev pa največ 25.

Za izvedbo delavnice je predviden honorar v vrednosti 150,00 eur neto. Do honorarja so upravičeni zgolj tisti predavatelji, ki niso zaposleni v javnem sektorju. Vašo ponudbo z opisom izkušenj, znanj v povezavi s predlagano tematiko, ki bi jo želeli izvesti, pričakujemo do 20.8.2018 na elektronski naslov: lija.miljavec@fdv.uni-lj.si  ( ga. Lija L. Miljavec).

 

POVPRAŠEVANJE ZA IZDELAVO KREATIVNE ZASNOVE, PRODUKCIJE TER PREDLOGA PROMOCIJE SPLETNE APLIKACIJE V OKVIRU SAFE.SI

Datum objave povpraševanja: 5.7.2018- RAZPIS JE ZAKLJUČEN!

V okviru točke osveščanja o varni in odgovorni rabi interneta za otroke in mladostnike Safe.si se zanimamo za izvedbo kampanje, ki jo tvori kreativna zasnova in produkcija spletne aplikacije z namenom promocije lepega obnašanja na spletu in opozarjanja na posledice spletnega nadlegovanja. Primarna ciljna skupina so najstniki v starosti od 13 -15 let, sekundarna ciljna skupina najstniki med 12-18 let. Rok za izdelavo aplikacije je najkasneje mesec oktober 2018. Od ponudnikov v fazi zbiranja ponudb potrebujemo cenovno ovrednotenje samega koncepta in ne opis celotne kreativne zasnove. Kreativno zasnovo bo pripravil izbrani ponudnik v sodelovanju s sodelavci Safe.si.

Izvajalec pripravi tudi predlog promocije spletne aplikacije (z uporabo spleta, družabnih omrežij in morebitnih ostalih spletnih komunikacijskih kanalov) brez samega zakupa oglasnega prostora, ki mora biti izvedena v mesecu oktobru oz. novembru 2018 in mora ciljati najstnike v starostni skupini 12-18 let.

Izvajalec poda ponudbo, ki je pripravljena v skladu z vsemi zahtevami najnovejše zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov (GDPR), upoštevajoč dejstvo, da so primarna ciljna skupina otroci, mlajši od 18 let.

Predvidena sredstva za izvedbo celotne aktivnosti znašajo do 9.500,00 EUR brez DDV.

Vašo ponudbo posredujete na priloženih obrazcih:

Vaše ponudbe pričakujemo do vključno srede, 11.7.2018 na elektronski naslov: info@safe.si, kjer pridobite tudi vsa dodatna pojasnila. V ponudbo vključite tudi tri ustrezne reference.

Z izbranim ponudnikom bomo sklenili pogodbo o sodelovanju.

Arhiv razpisov (zaključeni razpisi):

PriponkaVelikost
PDF icon Razpis za študentsko delo - pisec besedil467.3 KB
PDF icon Povpraševanje za strokovnjaka za pravne vidike informacijske varnosti393.47 KB
PDF icon Povabilo za standup komike400.27 KB
PDF icon Povpraševanje za gostovanje in vzdrževanje spletnih mest Safe.si in Otroci.safe.si363.34 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo in prilagoditev spletnega mesta222.9 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo prijavne forme in pregledovalskega računalnika na Spletnem očesu289.86 KB
PDF icon Povpraševanje za sodelovanje pravnega strokovnjaka s poznavanjem področja varne rabe IKT v šolah286.98 KB
PDF icon Povpraševanje za gostovanje in vzdrževanje spletnih mest safe.si in otroci.safe.si285.41 KB
PDF icon Povpraševanje za izdelavo spletne promocijske kampanje in oglaševanje387.73 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo CRM baze v sistemu 1KA284.65 KB
PDF icon Javni poziv za izdelavo celostne grafične podobe za Varnejši internet na osnovi podobe spletnega mesta www.safe.si290.52 KB
PDF icon Javni poziv za sodelovanje na izobraževalnem dogodku: "Sovražni govor ni odgovor"279.43 KB
PDF icon Javni poziv za sodelovanje na izobraževalnem dogodku: "Vloga šol in CSD pri preprečevanju spletnega nasilja med ...285.12 KB
PDF icon Povpraševanje za snemanje zvoka za sinhronizacijo risank Ovce.sk299.81 KB
PDF icon Povpraševanje za gostovanje in vzdrževanje spletnih mest Safe.si in Otroci.safe.si294.66 KB
PDF icon Povpraševanje za izdelavo spletnega mesta Otroški.safe.si294.62 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo CRM baze stikov s šolami282.02 KB
PDF icon Povpraševanje za prilagoditev spletnega mesta www.safe.si za mobilne telefone300.25 KB
PDF icon Povabilo za Stand-up komike293.19 KB
PDF icon Vabilo k sodelovanju v delovno skupino za nadgradnjo in dopolnitev obstoječega samoregulacijskega kodeksa za mobilne operaterje295.74 KB
PDF icon Povpraševanje za pomoč pri vzdrževanju stikov s šolami ter evalvaciji izvedenih aktivnosti Centra za varnejši internet273.04 KB
PDF icon Iščejo se samostojni podjetniki za vzdrževanje stikov s šolami317.46 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo in vzdrževanje CRM baze stikov s šolami316.99 KB
PDF icon Javni poziv za sodelovanje strokovnjaka pri pripravi izobraževalnih video vsebin v povezavi s tematiko spolnih zlorab otrok na i326.72 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo prijavne forme na spletnem očesu314.98 KB

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov