Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Razpisi

IŠČEMO MENTORJA (m/ž) ZA IZVEDBO DELAVNIC: PANEL MLADIH - (januar - december 2021)

Razpis objavljen: 8.1.2021

Na točki osveščanja o varni rabi interneta za otroke in mladostnike Safe.si iščemo mentorja za izvedbo delavnic za mladostnike v okviru panela mladih. Mentor bo skupino mladih (v starosti med 13 in 17 let) na srečanjih/delavnicah vodil skozi teme o varni in odgovorni rabi interneta ter mobilnih naprav, moderiral diskusije o stališčih, mnenjih in vrednotah mladih pri uporabi interneta ter pridobival njihova mnenja in predloge o vrsti in vsebini izobraževalnih gradiv za osveščanje mladostnikov na omenjenem področju (spletne vsebine, vsebine delavnic, tiskani materiali …).

Mentor bo zadolžen za oblikovanje skupine mladostnikov (minimalno 5 udeležencev), organizacijo srečanj, spodbujanje redne udeležbe mladostnikov na srečanjih ter za nudenje podpore mladostnikom pri izdelavi končnega izdelka panela mladih.

Srečanja z mladimi bodo potekala v živo ter preko spleta, posamezno srečanje bo trajalo 90 minut. Skupno prevideno število srečanj: minimalno 6 srečanj v obdobju od januarja do decembra 2021.

Predvidena sredstva za izvedbo celotne aktivnosti znašajo do 700,00 € (vključno z ddv).

Z izbranim mentorjem bomo sklenili dogovor o sodelovanju. Ključno vlogo pri izboru predstavljajo izkušnje in motivacija za delo z mladimi na področju spletne varnosti. Kandidate prosimo, da posredujejo ustrezno ponudbo z opisanimi izkušnjami.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • izkušnje pri delu z mladimi na področju spletne varnosti,
 • interes in izkušnje z uporabo interneta, družabnih omrežij ter različnih sodobnih tehnologij,
 • možnost izstavitve računa za opravljeno storitev,
 • lasten prevoz,
 • razpoložljivost v dopoldanskem času, med šolskim poukom, izjemoma tudi v popoldanskih urah po pouku.

Vašo ponudbo s kratkim opisom izkušenj in referenc nam posredujte po elektronski pošti do 15. 01. 2021 na naslov: izobrazevanja@safe.si

JAVNI POZIV- IZVEDBA SPLETNE IMPRO PREDSTAVE ZA OSNOVNOŠOLCE V OKVIRU PRAZNOVANJA DNEVA VARNE RABE INTERNETA, 9.2.2020

Razpis objavljen: 4.1.2021

V torek, 9.2.2021, bomo obeležili dan varne rabe interneta. Glede na negotovo situacijo z epidemijo smo se odločili za spletno izvedbo dogodka za osnovnošolce, tako da ga bodo lahko spremljali, če bodo v šolskih klopeh ali se bodo šolali na daljavo.

Želimo jim ponuditi zabavno in sproščujoče doživetje, v katerem pa se bodo mimogrede tudi kaj koristnega naučili. V mislih imamo dve do max, 45-minutni live improvizaciji (posnetek bo kasneje na voljo tudi na naši spletni strani www.safe.si), in sicer na temo zdravja, tako fizičnega kot psihičnega, v povezavi z uporabo interneta in sodobnih naprav. Ena ura naj bo  namenjena osnovnošolcem od 1. do 5. razreda in druga od 6 do 9. razreda. Uro izvedbo obeh predstav bomo določili naknadno.

Ključne iztočnice za obe predstavi so naslednje: zdravje in internet (uravnotežena, nepretirana raba naprav z ekrani, skrb za gibanje, aktivne odmore za preprečevanje fizičnih težav zaradi prekomerne rabe spleta, zdravi odnosi na spletu, vpliv spleta, družabnih omrežij na našo samopodobo, psihično počutje, iskanje nasvetov in informacij o zdravju na spletu – je splet zanesljiv vir….

Izbrani izvajalec bo s pomočjo Safe.si pripravil sam scenarij, prav tako pa bo izvedel tudi obe predstavi. Planirana sredstva, ki so na voljo za izvedbo te aktivnosti, znašajo do 600 € (brez ddv) in vključujejo tako pripravo scenarija, kakor tudi samo izvedbo. Z izbranim izvajalcem bomo sklenili pogodbo o sodelovanju. K sodelovanju vabimo gledališča, ki izvajajo impro predstave in imajo z izvedbo tovrstnih aktivnosti predhodne izkušnje. Prosim vas, da svojo ponudbo posredujete najkasneje do 12.1.2021 na elektronski naslov: ajda.petek@fdv.uni-lj.si, kjer pridobite tudi vse dodatne informacije.

POVPRAŠEVANJE ZA GOSTOVANJE IN VZDRŽEVANJE SPLETNIH MEST SAFE.SI, SPLETNO OKO in OTROCI.SAFE.SI

Razpis objavljen: 14.12.2020- RAZPIS JE ZAKLJUČEN!

Iščemo ustreznega izvajalca, ki bo zagotovil gostovanje in ustrezno vzdrževanje spletnih mest www.safe.siotroci.safe.si ter www.spletno-oko.si. Spletna mesta delujejo v CMS Drupal.

Ponudba naj tako zajema:

 • Strošek mesečnega gostovanja na strežniku
 • Strošek rednega mesečnega vzdrževanja in nadgradnja programske opreme (vključno z odpravami napak v delovanju CMS Drupal ter stroškom za 2-urne mesečne intervencije)
 • Predviden strošek za vsako nadaljnjo intervencijo (strošek/na uro)
 • Morebiten strošek namestitve na strežnik.

Pogodba o sodelovanju z izbranim izvajalcem se bo sklenila za obdobje trajanja projekta 1.1.2021-31.12.2021.

Vašo ponudbo z opisom izkušenj in znanj ter stroškovnikom pričakujemo najkasneje do 21.12.2020 na e-mail naslov: info@safe.si, kjer pridobite tudi vse dodatne informacije.

IŠČEMO STROKOVNJAKA ZA IZVEDBO »TRAIN-THE-TRAINER« IZOBRAŽEVANJ: ZASVOJENOST Z VSEBINAMI IN AKTIVNOSTMI NA SPLETU

Razpis objavljen:1.10.2020- RAZPIS JE ZAKLJUČEN!

Na točki osveščanja o varni rabi interneta za otroke in mladostnike Safe.si iščemo strokovnjaka za izvedbo dveh ˝train the trainer˝ izobraževanj za Safe.si izvajalce delavnic za učence in predavanj za starše po osnovnih in srednjih šolah, vsako v trajanju 4 ur (skupaj 8 ur) na teme zasvojenosti z različnimi vsebinami in aktivnostmi na spletu, s poudarkom na vplivu spletne pornografije na mladostnike.

Predvidena izvedba: november in december 2020

Predvidena sredstva za izvedbo celotne aktivnosti znašajo do 1.200 € +DDV (600 eur+ DDV na izobraževanje)

Z izbranim strokovnjakom bomo sklenili dogovor o sodelovanju. Ključno vlogo pri izboru predstavljajo reference, izkušnje in motivacija. Kandidate prosimo, da posredujejo ustrezno ponudbo z opisanimi referencami.

Prednost pri izboru bodo imeli strokovnjaki:

 • z večletnimi predavateljskimi izkušnjami
 • strokovnjaki z večletnimi izkušnjami s področja nekemičnih oblik zasvojenosti, s poudarkom na temi zasvojenosti z različnimi vsebinami in aktivnostmi na spletu, predvsem s spletno pornografijo

Vašo ponudbo s kratkim opisom izkušenj in referenc nam posredujete po elektronski pošti do 9.10.2020 na naslov: izobrazevanja@safe.si

***

Iščemo pisca/pisko besedil za spletno mesto Safe.si

Razpis objavljen: 10.7.2020 - RAZPIS JE ZAKLJUČEN!

Točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si išče študenta ali študentko novinarstva ali druge usmeritve, ki ga/jo zanima internet, varna uporaba interneta in mobilnih naprav, ter bi z veseljem pripravljal/a besedila za spletno stran www.safe.si.

Delo bo obsegalo:

 • priprava povzetkov besedil iz angleščine za objavo na www.safe.si in www.spletno-oko.si,
 • pisanje novic, člankov in drugih besedil za spletno stran www.safe.si in www.spletno-oko.si,
 • občasno pomoč pri delu v Centru za varnejši internet Safe.si (priprava materialov za razpošiljanje, pomoč pri predstavitvah na sejmih itd.)
 • sodelovanje pri pripravi ozaveščevalnih videov.

Kaj pričakujemo:

 • odlično znanje angleškega jezika, zaželeno tudi znanje nemščine,
 • smisel za pisanje,
 • obvladovanje slovenskega jezika in sposobnost kakovostnega izražanja v pisani besedi,
 • poznavanje slovenskega pravopisa,
 • pripravljenost za nastopanje pred kamero,
 • zanimanje za varno rabo interneta in naprav, s katerimi dostopamo do interneta,
 • pripravljenost za dolgoročno sodelovanje (vsaj do konca študijskega leta 2020/21).

Predviden obseg dela v obliki pisanja vsebin je 10 ur tedensko za občasno pomoč pa do 5 ur tedensko. Delo se opravlja v pisarni na sedežu Safe.si v Ljubljani (v prostorih Fakultete za družbene vede) in na daljavo od doma.

Vsi zainteresirani naj pošljejo življenjepis in povzetek članka »MMORPGs: What parents need to know…« (http://bit.ly/2kBBeok) v dolžini 850 do 1.000 znakov (s presledki) v slovenščini na naslov info@safe.si.

Izbrane kandidate bomo povabili na razgovor. Za dodatne informacije pišite na info@safe.si.

***

POVPRAŠEVANJE ZA NADGRADNJO GRAFIČNE PODOBE SPLETNEGA MESTA https://www.spletno-oko.si/

Razpis objavljen: 14.7.2020 - RAZPIS JE ZAKLJUČEN!

Datum opravljene storitve: julij-avgust 2020

SPECIFIKACIJA STORITVE:

Za spletno mesto točke za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu je treba ustrezno oblikovno nadgraditi  obstoječe spletno mesto https://www.spletno-oko.si/. Vaša ponudba naj vključuje oceno naslednjih stroškov:

 • pripravo predloga grafične podobe
 • oblikovanje ustreznega števila tipskih strani

Z izbranim ponudnikom bomo sklenili pogodbo o sodelovanju.

Vašo ponudbo z opisom izkušenj, znanj ter z razrezom stroškov pričakujemo najkasneje do 20.7.2020 na elektronski naslov: info@spletno-oko.si. Na tem elektronskem naslovu prejmete tudi morebitne dodatne informacije in pojasnila.

Arhiv razpisov (zaključeni razpisi):

PriponkaVelikost
PDF icon Javni poziv za sodelovanje na izobraževalnem seminarju o varni in odgovorni rabi interneta in mobilnih naprav za vrtce323.88 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo in vzdrževanje prijavne forme in pregledovalskih računalnikov na Spletnem očesu332.59 KB
PDF icon Povpraševanje za gostovanje in vzdrževanje spletnih mest299.17 KB
PDF icon Javni poziv za sodelovanje v spletni oddaji: Vzgoja za internet289.8 KB
PDF icon Javni poziv za sodelovanje na posvetu "E-zlorabe otrok: iz teorije v prakso"293.3 KB
PDF icon Povpraševanje za izdelavo kreativne zasnove, produkcije ter predloga promocije spletne aplikacije Safe.si341.27 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo prijavne forme na spletnem očesu314.98 KB
PDF icon Javni poziv za sodelovanje strokovnjaka pri pripravi izobraževalnih video vsebin v povezavi s tematiko spolnih zlorab otrok na i326.72 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo in vzdrževanje CRM baze stikov s šolami316.99 KB
PDF icon Razpis za študentsko delo - pisec besedil467.3 KB
PDF icon Povpraševanje za strokovnjaka za pravne vidike informacijske varnosti393.47 KB
PDF icon Povabilo za standup komike400.27 KB
PDF icon Povpraševanje za gostovanje in vzdrževanje spletnih mest Safe.si in Otroci.safe.si363.34 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo in prilagoditev spletnega mesta222.9 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo prijavne forme in pregledovalskega računalnika na Spletnem očesu289.86 KB
PDF icon Povpraševanje za sodelovanje pravnega strokovnjaka s poznavanjem področja varne rabe IKT v šolah286.98 KB
PDF icon Povpraševanje za gostovanje in vzdrževanje spletnih mest safe.si in otroci.safe.si285.41 KB
PDF icon Povpraševanje za izdelavo spletne promocijske kampanje in oglaševanje387.73 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo CRM baze v sistemu 1KA284.65 KB
PDF icon Javni poziv za izdelavo celostne grafične podobe za Varnejši internet na osnovi podobe spletnega mesta www.safe.si290.52 KB
PDF icon Javni poziv za sodelovanje na izobraževalnem dogodku: "Sovražni govor ni odgovor"279.43 KB
PDF icon Javni poziv za sodelovanje na izobraževalnem dogodku: "Vloga šol in CSD pri preprečevanju spletnega nasilja med ...285.12 KB
PDF icon Povpraševanje za snemanje zvoka za sinhronizacijo risank Ovce.sk299.81 KB
PDF icon Povpraševanje za gostovanje in vzdrževanje spletnih mest Safe.si in Otroci.safe.si294.66 KB
PDF icon Povpraševanje za izdelavo spletnega mesta Otroški.safe.si294.62 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo CRM baze stikov s šolami282.02 KB
PDF icon Povpraševanje za prilagoditev spletnega mesta www.safe.si za mobilne telefone300.25 KB
PDF icon Povabilo za Stand-up komike293.19 KB
PDF icon Vabilo k sodelovanju v delovno skupino za nadgradnjo in dopolnitev obstoječega samoregulacijskega kodeksa za mobilne operaterje295.74 KB
PDF icon Povpraševanje za pomoč pri vzdrževanju stikov s šolami ter evalvaciji izvedenih aktivnosti Centra za varnejši internet273.04 KB
PDF icon Iščejo se samostojni podjetniki za vzdrževanje stikov s šolami317.46 KB

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.