Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Razpisi

POVPRAŠEVANJE ZA NADGRADNJO PRIJAVNE FORME NA SPLETNEM OČESU

Datum objave povpraševanja: 17.5.2018

Spletno oko, slovenska osrednja točka za prijavo nelegalnih vsebin na spletu, v naslednjih mesecih načrtuje nujna vzdrževalna dela na prijavni formi ter popravke in dopolnitve prijavne forme.

Obdobje opravljene storitve: junij 2018- avgust 2018

Predviden obseg del med 55 in 60 ur.

Vaša ponudba naj vsebuje pregled ustreznih referenc ter predvideno urno postavko. Rok za oddajo ustreznih ponudb je petek, 25.5.2018, na e-mail naslov: info@spletno-oko.si, kjer pridobite vse potrebne informacije o planiranih dopolnitvah in popravkih.

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE STROKOVNJAKA PRI PRIPRAVI IZOBRAŽEVALNIH VIDEO VSEBIN V POVEZAVI S TEMATIKO SPOLNIH ZLORAB OTROK NA INTERNETU

Datum objave razpisa: 21.12.2017- RAZPIS ZAKLJUČEN!

K sodelovanju vabimo svetovalca na osnovni šoli, ki bo skupaj s sodelavci Centra za varnejši internet v mesecu januarju 2018 sodeloval pri pripravi izobraževalnih video vsebin s tematiko spolnih zlorab otrok na spletu.

Od kandidata pričakujemo naslednja znanja, kompetence in veščine:

  • dobro poznavanje področja spolnih zlorab otrok na spletu, predvsem tematike sekstinga, groominga in izsiljevanja z intimnimi posnetki,
  • veščine javnega nastopanja.

Predviden obseg dela: 5 ur v vrednosti 30 EUR + DDV.

Center bo z izbranim strokovnjakom sklenil pogodbo o sodelovanju.

Prosimo za ustrezno ponudbo, ki bo vsebovala opis ustreznih referenc.

Vašo ponudbo nam posredujte po elektronski pošti na naslov lija@spletno-oko.si do 29.12.2017.

POVPRAŠEVANJE ZA NADGRADNJO IN VZDRŽEVANJE CRM BAZE STIKOV S ŠOLAMI TER SPLETNE BAZE ZA VODENJE STIKOV S ŠOLAMI PREKO KLICEV PO TELEFONU

Datum objave razpisa: 20.12.2017- RAZPIS ZAKLJUČEN!

Iščemo ustreznega izvajalca, ki bo zagotovil redno nadgradnjo in ustrezno vzdrževanje  CRM baze upravljanja stikov s šolami (na domeni izobrazevanja.si) ter redno nadgradnjo spletne evidence za vodenje stikov s šolami preko klicev po telefonu.

Ponudba naj tako zajema:

Urno postavko za redno nadgradnjo in ustrezno vzdrževanje CRM baze upravljanja stikov s šolami ter redno nadgradnjo in vzdrževanje spletne baze za vodenje stikov s šolami preko klicev po telefonu.

Pogodba o sodelovanju z izbranim izvajalcem se bo sklenila za obdobje 1.1.2018 - 31.12.2018.

Računi se bodo na podlagi dejansko opravljenih ur za opravljeno delo izstavljali na tri mesece. Pričakuje se, da omenjena dela v skupnem obsegu ne bodo presegla 50 delovnih ur.   

Vašo ponudbo z opisom izkušenj in znanj ter stroškovnikom pričakujemo najkasneje do 29.12. 2017 na e-mail naslov: info@safe.si, kjer pridobite tudi vse dodatne informacije.

IŠČEJO SE SAMOSTOJNI PODJETNIKI  ZA VZDRŽEVANJE STIKOV S ŠOLAMI

Razpis objavljen: julij 2016- RAZPIS ZAKLJUČEN

Za promocijo Safe.si izobraževalne ponudbe za šole (več informacij na: http://www.safe.si/aktivnosti/izobrazevanja-o-varni-rabi-interneta ) iščemo komunikativne, odgovorne osebe s predhodnimi izkušnjami s področja trženja, ki bi jih veselilo tovrstno delo. Cilj dela je redna komunikacija in vzdrževanje stikov s šolami v obliki telefonskih klicev ter komunikacije prek elektronske pošte.

Plačilo: Pavšal v višini 300 EUR za 50 »dokončno obdelanih« šol na mesečni ravni, torej da se dejansko pridobi kontakt ter predstavi ponudba po telefonu oz. mailu + dodatna stimulacija, ki jo določi naročnik, torej Fakulteta za družbene vede.

Delo poteka kombinirano v pisarni /od doma v dopoldanskem času. Z izbranimi izvajalci se bo sklenila pogodba o sodelovanju. Osnovi pogoj je, da so kandidati samostojni podjetniki, ki imajo možnost izstavitve računa.

Obdobje trajanja dela: julij 2016 - december 2018 (pogodbe lahko sklenjene z različnimi izvajalci za različno časovno obdobje)

Vse zainteresirane kandidate prosimo, da nam posredujejo svoj življenjepis ter predstavijo svoje reference. 

Arhiv razpisov (zaključeni razpisi):

PriponkaVelikost
PDF icon Razpis za študentsko delo - pisec besedil467.3 KB
PDF icon Povpraševanje za strokovnjaka za pravne vidike informacijske varnosti393.47 KB
PDF icon Povabilo za standup komike400.27 KB
PDF icon Povpraševanje za gostovanje in vzdrževanje spletnih mest Safe.si in Otroci.safe.si363.34 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo in prilagoditev spletnega mesta222.9 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo prijavne forme in pregledovalskega računalnika na Spletnem očesu289.86 KB
PDF icon Povpraševanje za sodelovanje pravnega strokovnjaka s poznavanjem področja varne rabe IKT v šolah286.98 KB
PDF icon Povpraševanje za gostovanje in vzdrževanje spletnih mest safe.si in otroci.safe.si285.41 KB
PDF icon Povpraševanje za izdelavo spletne promocijske kampanje in oglaševanje387.73 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo CRM baze v sistemu 1KA284.65 KB
PDF icon Javni poziv za izdelavo celostne grafične podobe za Varnejši internet na osnovi podobe spletnega mesta www.safe.si290.52 KB
PDF icon Javni poziv za sodelovanje na izobraževalnem dogodku: "Sovražni govor ni odgovor"279.43 KB
PDF icon Javni poziv za sodelovanje na izobraževalnem dogodku: "Vloga šol in CSD pri preprečevanju spletnega nasilja med ...285.12 KB
PDF icon Povpraševanje za snemanje zvoka za sinhronizacijo risank Ovce.sk299.81 KB
PDF icon Povpraševanje za gostovanje in vzdrževanje spletnih mest Safe.si in Otroci.safe.si294.66 KB
PDF icon Povpraševanje za izdelavo spletnega mesta Otroški.safe.si294.62 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo CRM baze stikov s šolami282.02 KB
PDF icon Povpraševanje za prilagoditev spletnega mesta www.safe.si za mobilne telefone300.25 KB
PDF icon Povabilo za Stand-up komike293.19 KB
PDF icon Vabilo k sodelovanju v delovno skupino za nadgradnjo in dopolnitev obstoječega samoregulacijskega kodeksa za mobilne operaterje295.74 KB
PDF icon Povpraševanje za pomoč pri vzdrževanju stikov s šolami ter evalvaciji izvedenih aktivnosti Centra za varnejši internet273.04 KB

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov