Razpisi

Povpraševanje za tehnično nadgradnjo prijavne forme in spletne strani Spletnega očesa 

Razpis objavljen: 4.8.2022

Spletno oko, točka za prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu (http://www.spletno-oko.si/), v naslednjih mesecih načrtuje nadgradnjo prijavne forme (http://www.spletno-oko.si/) in spletne strani.
Predvidena so naslednja dela (okvirno v obsegu do 70 ur):

 • popravki v prijavni formi in na spletni strani
 • nadgradnja back enda za procesiranje statistik

Predvideno obdobje opravljene storitve: september 2022 - februar 2024.

Ponudba naj vsebuje urno postavko za nadgrajevalna dela (popravke v prijavni formi, nadgradnjo back enda za procesiranje statistik).
Vaša ponudba naj tako vsebuje natančen stroškovni razrez ter predvideno urno postavko. Rok za oddajo ustreznih ponudb je petek, 19.8.2022, in sicer na e-mail naslov: info@spletno-oko.si. Na tem naslovu lahko pridobite tudi vse potrebne dodatne informacije.

Iščemo mentorja (m/ž) za izvedbo počitniških delavnic v dnevnem centru za otroke in mladostnike skupaj v skupnosti: panel mladih
(projektno obdobje: marec 2022 - februar 2024)

Razpis obljavljen: 15.4.2022 - RAZPIS ZAKLJUČEN

Na točki osveščanja o varni rabi interneta za otroke in mladostnike Safe.si iščemo mentorja za izvedbo počitniških delavnic v okviru panela mladih. Mentor bo otroke in mladostnike (stare med 6 in 13 let) na srečanjih/delavnicah vodil skozi teme o varni in odgovorni rabi interneta ter mobilnih naprav, moderiral diskusije o stališčih, mnenjih in vrednotah pri uporabi interneta ter pridobival njihova mnenja in predloge o vrsti in vsebini izobraževalnih gradiv za osveščanje otrok in mladostnikov na omenjenem področju (spletne vsebine, vsebine delavnic, tiskani materiali …).

Srečanja bodo potekala v živo v prostorih Dnevnega centra za otroke in mladostnike Skupaj v skupnosti oz. (po potrebi) preko spleta, posamezno srečanje bo trajalo 120 minut. Skupno prevideno število srečanj: minimalno 7 srečanj do februarja 2024.

Predvidena sredstva za izvedbo sedmih srečanj znašajo do 700,00 EUR (vključno z ddv).

Z izbranim mentorjem bomo sklenili dogovor o sodelovanju. Ključno vlogo pri izboru predstavljajo izkušnje in motivacija za delo z mladimi na področju spletne varnosti. Kandidate prosimo, da posredujejo ustrezno ponudbo z opisanimi izkušnjami.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • izkušnje pri delu z otroki in mladostniki na področju spletne varnosti,
 • interes in izkušnje z uporabo interneta, družabnih omrežij ter različnih sodobnih tehnologij,
 • možnost izstavitve računa za opravljeno storitev,
 • lasten prevoz,
 • razpoložljivost v dopoldanskem času med šolskimi počitnicami.

Vašo ponudbo s kratkim opisom izkušenj in referenc nam posredujte po elektronski pošti do 22.4.2022 na naslov: izobrazevanja@safe.si

 Povpraševanje za redno mesečno vzdrževanje prijavne forme in pregledovalskih računalnikov Spletnega očesa ter spletnega mesta www.spletno-oko.si

Razpis objavljen: 18.2.2022 - RAZPIS ZAKLJUČEN

Iščemo ustreznega izvajalca, ki bo zagotovil ustrezno vzdrževanje prijavne forme in pregledovalskih računalnikov Spletnega očesa ter spletnega mesta https://www.spletno-oko.si/. Izvajalec bo izvajal naloge, povezane z zagotavljanjem varstva osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo EU in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudba naj tako zajema:

• Urno postavko za redno mesečno vzdrževanje prijavne forme ter pregledovalskih računalnikov. Predvideno število ur za vzdrževanje je 5 ur. 

• Urno postavko za morebitno dodatno intervencijo, ki presega planiranih 5 ur mesečno.

• Urno postavko za redno mesečno vzdrževanje spletnega mesta www.spletno-oko.si. Mesečno je za redno vzdrževanje spletnega mesta predvidena 1 ura.

Pogodba o sodelovanju z izbranim izvajalcem se bo sklenila za obdobje trajanja SIC-SI 2022-2024 projekta 1.3.2022 - 29.2.2024.

Vašo ponudbo z opisom izkušenj in znanj ter stroškovnikom pošljite najkasneje do 24.2.2022 na elektronski naslov info@spletno-oko.si, kjer pridobite tudi vse dodatne informacije.

Povpraševanje za gostovanje in vzdrževanje spletnih mest Safe.si in Otroci.safe.si

Razpis objavljen: 18.2.2022 - RAZPIS ZAKLJUČEN

Iščemo ustreznega izvajalca, ki bo zagotovil gostovanje in ustrezno vzdrževanje spletnih mest www.safe.si in otroci.safe.si. Spletni mesti delujeta v CMS Drupal.

Ponudba naj tako zajema:

 • strošek mesečnega gostovanja na strežniku;
 • strošek rednega mesečnega vzdrževanja in nadgradnja programske opreme (vključno z odpravami napak v delovanju CMS Drupal ter stroškom za 2-urne mesečne intervencije);
 • predviden strošek za vsako nadaljnjo intervencijo (strošek/na uro);
 • morebiten strošek namestitve na strežnik.

Pogodba o sodelovanju z izbranim izvajalcem se bo sklenila za obdobje trajanja SIC-SI 2022-2024 projekta 1.3.2022 - 29.2.2024.

Vašo ponudbo z opisom izkušenj in znanj ter stroškovnikom pričakujemo najkasneje do 24.2.2022 na e-mail naslov: info@safe.si, kjer pridobite tudi vse dodatne informacije.

Javni poziv za sodelovanje strokovnjaka na spletnem predavanju za učitelje na temo »Kako ukrepati ob zaznavi spletnega nasilja na šoli«

Datum objave: 18.10.2021
Rok za oddajo ponudbe: 5.11.2021- RAZPIS ZAKLJUČEN

Točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si bo v mesecu novembru 2021 organizirala 60-minutno spletno predavanje za učitelje, kako ukrepati ob zaznavi spletnega nasilja v šoli. Predavanje bo potekalo v živo in se bo prenašalo preko spleta.

Za so-izvedbo spletnega seminarja iščemo kompetentnega strokovnjaka iz vrst šolskih svetovalnih delavcev, ki ima praktične dolgoletne izkušnje z delom z mladimi in z razreševanjem incidentov spletnega nasilja v šolskem prostoru.

Za sodelovanje je predviden honorar v vrednosti 150,00 € + DDV. Vašo predstavitev s kratkim opisom izkušenj in znanj v povezavi s predlagano temo, pričakujemo do 5.11.2021 na elektronski naslov: info@safe.si.

Iščemo strokovnjaka (m/ž) za izvedbo "Train the Trainer" izobraževanja: Kaj so lažne novice in zakaj jih je treba znati prepoznati?

Datum objave: 15.10.2021
Rok za oddajo ponudbe: 22.10.2021- RAZPIS ZAKLJUČEN

Na točki osveščanja o varni rabi interneta za otroke in mladostnike Safe.si iščemo strokovnjaka za izvedbo ˝train the trainer˝ izobraževanja za Safe.si izvajalce delavnic za učence in predavanj za starše po osnovnih in srednjih šolah, v trajanju 4 ure na temo prepoznavanja lažnih novic ter krepitve medijske pismenosti, s poudarkom na ciljni skupini mladostnikov.

Predvidena izvedba: november 2021

Predvidena sredstva za izvedbo celotne aktivnosti znašajo do 500,00 € +DDV

Z izbranim strokovnjakom bomo sklenili dogovor o sodelovanju. Ključno vlogo pri izboru predstavljajo reference, izkušnje in motivacija. Kandidate prosimo, da posredujejo ustrezno ponudbo z opisanimi referencami.

Prednost pri izboru bodo imeli strokovnjaki:

 • z večletnimi izkušnjami s področja krepitve medijske pismenosti mladostnikov,
 • z večletnimi predavateljskimi izkušnjami.

Vašo ponudbo s kratkim opisom izkušenj in referenc nam posredujete po elektronski pošti do 22. 10. 2021 na naslov: izobrazevanja@safe.si.  

Povpraševanje za izdelavo videa na temo vpliva interneta na duševno zdravje otrok in mladostnikov

Datum objave: 19.8.2021
Rok za oddajo ponudb: 26.8.2021- RAZPIS ZAKLJUČEN

Točka osveščanja o varni in odgovorni rabi interneta Safe.si  (www.safe.si) v jeseni 2021 pripravlja kampanjo o vplivu interneta na duševno zdravje otrok in mladostnikov. V okviru kampanje želimo s strani mladostnikov pridobiti tudi kratke video posnetke, v katerih mladostniki na inovativen in zabaven način predstavijo svoje videnje situacije ter posredujejo nasvete in priporočila za svoje vrstnike, kako poskrbeti za dobro počutje pri uporabi tehnologije.

Video lahko posnamejo tudi mladostniki sami v družinskem okolju. Pogoj je, da se starši strinjajo s sodelovanjem svojega otroka v tem videu in da otroku nudijo vso potrebno tehnično in vsebinsko podporo. Starši prav tako sodelujejo z naročnikom pri pripravi vse ustrezne dokumentacije, vključno z ustrezno pogodbo o sodelovanju.

Z video posnetkom želimo nagovoriti predvsem otroke v starostni skupini 10 do 14 let. Zaželeno je, da v videu posnetku sodeluje otrok te starosti.

Tehnične specifikacije:

 • Video naj bo dolžine do 3 minute.
 • Velikost posnetka naj bo FHD: 1920x1080px pri najmanj 30fps. Lahko tudi 60fps.
 • Format datoteke: katerikoli široko podprt format (avi, mpg, wmv,…)
 • Video naj ima Naslovnico in zaključno špico, ki naj vsebuje vse ustrezne logotipe partnerjev in sofinancerjev. Ustrezne logotipe izvajalec pridobi pri naročniku. 

Za izdelavo videa je na voljo do max. 300 € + DDV. Predviden rok izdelave videa: 27.9.2021.
Glavno merilo za izbor izvajalca so predhodne izkušnje otroka s pripravo tovrstnih posnetkov.

Prosim vas, da nam ustrezno ponudbo oz. interes za sodelovanje posredujete najkasneje do četrtka, 26.8., na elektronski naslov: info@safe.si, kjer pridobite tudi vse dodatne informacije.

Arhiv razpisov (zaključeni razpisi):

PriponkaVelikost
PDF icon Razpis za prenovo spletnega mesta Safe.si1.09 MB
PDF icon Iščemo mentorja (m/ž) za izvedbo delavnic: Panel mladih (januar - december 2021)332.6 KB
PDF icon Javni poziv - izvedba spletne impro predstave za osnovnošolce v okviru praznovanja Dneva varne rabe interneta 9.2.2020316.42 KB
PDF icon Povpraševanje za gostovanje in vzdrževanje spletnih mest Safe.si, Spletno oko in otroci.safe.si323.71 KB
PDF icon Iščemo strokovnjaka za izvedbo "Train-the-trainer" izobraževanj: Zasvojenost z vsebinami in aktivnostmi na spletu330.17 KB
PDF icon Iščemo pisca/pisko besedil za spletno mesto Safe.si339.86 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo grafične podobe spletnega mesta www.spletno-oko.si332.69 KB
PDF icon Javni poziv za sodelovanje na izobraževalnem seminarju o varni in odgovorni rabi interneta in mobilnih naprav za vrtce323.88 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo in vzdrževanje prijavne forme in pregledovalskih računalnikov na Spletnem očesu332.59 KB
PDF icon Povpraševanje za gostovanje in vzdrževanje spletnih mest299.17 KB
PDF icon Javni poziv za sodelovanje v spletni oddaji: Vzgoja za internet289.8 KB
PDF icon Javni poziv za sodelovanje na posvetu "E-zlorabe otrok: iz teorije v prakso"293.3 KB
PDF icon Povpraševanje za izdelavo kreativne zasnove, produkcije ter predloga promocije spletne aplikacije Safe.si341.27 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo prijavne forme na spletnem očesu314.98 KB
PDF icon Javni poziv za sodelovanje strokovnjaka pri pripravi izobraževalnih video vsebin v povezavi s tematiko spolnih zlorab otrok na i326.72 KB
PDF icon Povpraševanje za nadgradnjo in vzdrževanje CRM baze stikov s šolami316.99 KB
PDF icon Razpis za študentsko delo - pisec besedil467.3 KB

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV